بایگانی برچسب: کمسیون

رودررویی پزشکان با بیماران روی مسئله از کار افتادگی

ثعهد اخلاقی پزشکان علاوه بر مسائل معالجه بیماران، توجه به کیفیت زندگی و گذران بیمار و خانواده اش را نیز شامل میشود. تامین مالی در بروز بیماریهای جسمی و روانی و سیر بهبودی آنها نقش اساسی دارد و فقط توجه به نیازهای بیماران برای رفع مشکلات کافی نیست. تعیین حداقل مستمری برای گذران افراد نیازمند و معلول وازکارافتاده به عهده سازمانهای مربوطه میباشد.در غالب موارد تعیین میزان از افتادگی برای پزشگ عمومی و متخصص مشکل است. قوانین مقررات سازمان تامین اجتماعی نکات مبهم زیادی دارد و در مورد مفاد قانونی نوشه شده اطلاع رسانی چندانی برای پزشکان به عمل نیامده است. هماهنگی و همکاری مطلوب مابین پزشک ارجاع کننده به کمسییون ازکارافتادگی و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد .در مواردی، متقاضی ماهها با سردرگمی بین پزشک معالج و سازمان و کمسیون با اتلاف ساعتها و روزها از وقت خود و افراد مربوطه بجز درگیریهای تلخ چیزی بدست نمی آورد.در این زمینه تعدادی از پزشکان برای رهائی از مراجعات پر دردسر شرط پذیرش بیمار را در ابتدا به ندادن هرگونه گواهی ازکارافتادگی و معلولیت می گذارند. طبیعی است که این رویه منطقی نبوده و برای هیچ طرف خوشایند نمیباشد. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی | برچسب‌شده , | 60 دیدگاه