بایگانی برچسب: دیسک اوپتیک

خانم 42 ساله با کاهش دید یک چشم از یک سال قبل

انم 42 ساله دچار کاهش دید پیشرونده چشم راست از یک سال قبل شده بود. سابقه سردرد،ضربه سر، عِفونت چشم یا سینوس ها ندارد. در معاینه حرکات چشمها، اندازه و واکنش نوری مردمکها و رفلکس قرنیه ها طبیعی است. دید چشم چپ 20/20 و چشم راست 6/20 است. معاینه ته چشم چپ طبیعی و چشم راست وجود رنگ پریدگی در دیسک اوپتیک را نمایان می نمود. در پریمتری محدودیت میدان بینائی چپ در ناحیه داخلی فوقانی وجود دارد.معاینه سایر اعصاب کرانیال وحسها وحرکات اندامها وتعادل طبیعی است. بررسی مدارک قبلی پزشکی بیمار نشان می دهد که افت بینائی چشم راست رو به تشدید است. بررسیهای هماتولوژي وبیوشیمی و C Tاسکن و MRI اسکن بدون تزریق مغز و اوربیتها طبیعی است. اسکنMRI با تزریق کنتراست وجود توده اکترا اکسیال به اندازه 3×3×4 میلیمتر در کف فوس قدامی طرف چپ جمجمه در سطح طرفی عصب اوپتیک با کیفیت جذب کنتراست نشان داد. بیمار با تشخیص مننژیوم برای جراحی ارجاع داده شد. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تخصصی | برچسب‌شده , | 6 دیدگاه