چند حرف لاتین ناخوانا،کل محتوای پرونده پزشکی بیماران

برای کسی پوشیده نیست که ثبت مطالب مشروح بطور صحیح و دقیق و خوانا از سیر بیماری وعلایم ونتایج آزمایشها و اقدامات درمانی و جراحی بعمل آمده و…. برای پیگیری مراقبت و درمان بیمار در یک مرکز درمانی و یا در مراکز دیگری که بعدآ بیمار مراجعه میکند حیاتی است. در همه کشورهائی که برای بهداشت و درمان نظارت وجود دارد،گزارش پزشکی معمولآ حاوی مطالب مشروح از چگونگی شروع و سیر بیماری،یافته های بالینی،نتایج آزمایشها،مشاوره های بعمل آمده،درمانها و اقدامات جراحی و توصیه های بعمل آمده به بیمار موقع مرخص شدن،درچند صفحه تایپ و به بیمار یا مرکز درمانی بعدی ارسال میشود.متاسفانه در فرهنگ ما هنوز به نوشته بعنوان وسیله انتقال اطلاعات در قالب دقیق و ماندگار اعتقاد چندان وجود نداشته،و در دوره های آموزش پزشکی نیز به نحوه نگارش و برقراری ارتباط مکتوب اهمیت داده نمیشود. در بیشتر پرونده های پزشکی حتی اسم و امضاء پزشک و جراح مشخص نیست،از شرح وضعیت موقع مراجعه ممکن است چند حرف اختصاری مثلآ coma sca.6 درج شده، که تصویر مبهمی از علت بیهوشی و دیگر علایم بیماری به دست میدهد.اغلب از شرح سیر بیماری و تشخیصها ی مطرح شده و اقدامات بعمل آمده در آن راستا ذکری به میان نمیاید،شرح عمل جراحی غالبآ در چند سطر با خط ناخوانا و کلمات اختصاری نوشته میشود.این روزها مراجعین به مراکز حتی به اصطلاح فوق تخصصی دانشگاهی هرکدام پوشه ای بدست با یک برگ کاغذ و چند کلمه لاتین ناخوانا در دست از درمانگاهی به درمانگاهی مراجعه میکنند. بنظر میرسد آن پوشه صرفآ برگ تبلیغات پزشکی است که اسم آن در روی پوشه بیش از هر چیز جلب توجه میکند. حال آنکه مطالب مفصل از بیماریها و مسائل روانشناختی و خانوادگی بیمار اغلب موضوع هائی است که نباید در اختیار خود بیمار نیز قرار گیرد. این نوع سمبل کاری و صرفه جوئی در وقت و هزینه نه به صلاح پزشک و جامعه پزشکی بوده و نه از نظر اصول اولیه طبابت در جامعه جائی دارد.
امید است حداقل همانند آنچه که برای نوشتن یک متن وکالت نامه یا یک گزارش حادثه که در تهیه آن فرد مسئول ملزم به درج ابعاد مختلف موضوع با صراحت و قابل خواندن و فهم برای همگان است، تمهیداتی توسط مسئولین آموزش و درمان پزشکی و نظام پزشکی بعمل آید تا جامعه پزشکی ما هم قدمی در رساندن خود به استاندارد مقبول بردارد.
برای کسی پوشیده نیست که ثبت مطالب مشروح بطور صحیح و دقیق و خوانا از سیر بیماری وعلایم ونتایج آزمایشها و اقدامات درمانی و جراحی بعمل آمده و…. برای پیگیری مراقبت و درمان بیمار در یک مرکز درمانی و یا در مراکز دیگری که بعدآ بیمار مراجعه میکند حیاتی است. در همه کشورهائی که برای بهداشت و درمان نظارت وجود دارد،گزارش پزشکی معمولآ حاوی مطالب مشروح از چگونگی شروع و سیر بیماری،یافته های بالینی،نتایج آزمایشها،مشاوره های بعمل آمده،درمانها و اقدامات جراحی و توصیه های بعمل آمده به بیمار موقع مرخص شدن،درچند صفحه تایپ و به بیمار یا مرکز درمانی بعدی ارسال میشود.متاسفانه در فرهنگ ما هنوز به نوشته بعنوان وسیله انتقال اطلاعات در قالب دقیق و ماندگار اعتقاد چندان وجود نداشته،و در دوره های آموزش پزشکی نیز به نحوه نگارش و برقراری ارتباط مکتوب اهمیت داده نمیشود. در بیشتر پرونده های پزشکی حتی اسم و امضاء پزشک و جراح مشخص نیست،از شرح وضعیت موقع مراجعه ممکن است چند حرف اختصاری مثلآ coma sca.6 درج شده، که تصویر مبهمی از علت بیهوشی و دیگر علایم بیماری به دست میدهد.اغلب از شرح سیر بیماری و تشخیصها ی مطرح شده و اقدامات بعمل آمده در آن راستا ذکری به میان نمیاید،شرح عمل جراحی غالبآ در چند سطر با خط ناخوانا و کلمات اختصاری نوشته میشود.این روزها مراجعین به مراکز حتی به اصطلاح فوق تخصصی دانشگاهی هرکدام پوشه ای بدست با یک برگ کاغذ و چند کلمه لاتین ناخوانا در دست از درمانگاهی به درمانگاهی مراجعه میکنند. بنظر میرسد آن پوشه صرفآ برگ تبلیغات پزشکی است که اسم آن در روی پوشه بیش از هر چیز جلب توجه میکند. حال آنکه مطالب مفصل از بیماریها و مسائل روانشناختی و خانوادگی بیمار اغلب موضوع هائی است که نباید در اختیار خود بیمار نیز قرار گیرد. این نوع سمبل کاری و صرفه جوئی در وقت و هزینه نه به صلاح پزشک و جامعه پزشکی بوده و نه از نظر اصول اولیه طبابت در جامعه جائی دارد.
امید است حداقل همانند آنچه که برای نوشتن یک متن وکالت نامه یا یک گزارش حادثه که در تهیه آن فرد مسئول ملزم به درج ابعاد مختلف موضوع با صراحت و قابل خواندن و فهم برای همگان است، تمهیداتی توسط مسئولین آموزش و درمان پزشکی و نظام پزشکی بعمل آید تا جامعه پزشکی ما هم قدمی در رساندن خود به استاندارد مقبول بردارد.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × = سی شش

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>