تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

5,359 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. فاطمه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  مادرم 63 سالشه.چند وقتی سمت راست سرش درد میگرفت.وقتی به دکتر مراجعه کردیم با انجام ام آر آی و سونوگرافی از گردن متوجه پلاک هایی در ناحیه گردن شدیم در ضمن در ام آر آی نشون داده شد که مویرگ ها دچار اختلال هایی شدن.آیا این پلاک ها خطرناک هستن؟نیاز به عمل است؟ممنون میشم جواب بدید چون خیلی نگرانم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود پلاک شریانی بدون تنگی و عوارض مویرگی مسئله شایع است با درمانهای پیشگیری تنگی عروقی قابل کنترل خواهد بود.

 2. محمد می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر
  من پسری 25 ساله هستم مدت یکساله بیمار هستم.چهارماهه دردی در سمت چپ صورتم شروع شد که اعصاب سمت سمت چپ صورتمو درگیر کرد و باعث کرختی و سوزش صورت شد نه به صورت فلج شدن و اینکه دیگران متوجه این کرختی نیستند.وقتی نفس میکشم درد سوزشی تشدید میشود و در همه جای صورتم وجود دارد ولی کرختی و داغی در سمت چپ زیر چشمم است.حدود ده روزه که در ناحیه ساق پای چپم نیز احساس سوزش و داغی و درد بخصوص شبها دارم.هرزگاهی نیز احساس چکیدن اب برروی پوست سر و پامو دارم.اقای دکتر نزدیک دوماهه پرش عضلات دارم .البته بنده پنج ماهه بخاطر الرژی هر سه روز یکبار واکسن دریافت میکنم و سه روزه که قرص زادیتن رو شروع کردم و به طور کامل پرش عضلاتم خوب شده است.اقای دکتر خواهش میکنم راهنماییم کنید.ایا ام اس دارم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم پراکنده حسی اغلب منشاء اضطرابی دارند، مگر اینکه در معاینه تیک دولور صورت و …. تایید شود

 3. حمید می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من در حال حاضر سر درد و کمی عدم تعادل دارم تشخیص متخصص مغز و اعصاب میگرن می باشد .mri هم دادم نوشته نرماله فقط نوشتهfew tiny high signal foci at deep white matter of periventricular and centrum semiovale noted لطفا راهنمایی کنید
  ممنون

 4. لیلا می‌گوید:

  سلام آقای دکترممنونم از وقتی که میذارید.خواهش میکنم جواب منو بدین خیلی نگرانم.من پنج هفته س که سرگیجه دارم نوعی عدم تعادل میتونم راه برم ولی موقع راه رفتن یه کم به یه سمت متمایل میشم.دو هفته بعد شروع سرگیجه ساق پای راستم و سمت چپ صورتم خیلی سوزش داره پاهام بهتر شده اما صورتم گاهی سوزش داره یه بار بیحسی انتهای زبان داشتم و لبهامم کمی بی حس بودن.یه بار هم حس گرفتگی فک داشتم.دست و پای چپم سنگین هست که گاهی پای راستمم ضعف داره.mri سر و گردن و کمر سالم بود.ممکنه ام اس داشته باشم و mri نشون نداده باشه.خواهش میکنم جواب متو بدین.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با این شرح علائم و نتیجه بررسی احتمال زیاد مشکل تلقین بیماری و وسواس خود بیمار انگاری دارید. درمان وسواس را بهتر است جدی بگیرید چون مشکلتر و آزار دهنده تر از بیماری عضوی است

 5. حلما می‌گوید:

  سلام
  وقتتون بخير
  من دخترى٢١ساله هستم
  چنماه پيش با علائم گزگز و مور مور پاى چپ ب دكتر مراجعه كردم و تشخيص ايشان پس از ديدن MRIبنده،التهاب نخاع بود.ك پس از گرفتن٨گرم پردنيزولون علائم از بين رفت.دوماه بعد درهمان تاريخ باز دچار حمله شدم (اينبار در پاي چپ) ك بازهم با مصرف پردنيزولون دو هفته طول كشيد تا علائم ازبين رفت.
  سوال من از شما اين است ك ايا ممكنه باز دچار حمله شم؟
  و واقعا برام سواله ك تفاوت التهاب نخاع و ام اس چيه؟؟؟
  ممنون ميشم پاسخ بديد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در ام آر آي مجدد عارضه نخاعي بيشتر يا مغزي ديده شده بايد جدي كنترل شود، اگر nmo مثبت است درمان خاص خودش را دارد. تعيين تكليف تشخيص و درمان بايستي به عهده پزشكي باشد كه تحقيق كامل و كنترل سير بيماري را پايش ميكند موضوع ممكن است جدي تر از آن باشد كه بتوان غيابي قضاوت نمود

 6. الهام می‌گوید:

  با سلام.من مبتلا به CIS هستم و مدت 2 روز است که دچار گز گز صورت دو طرفه شدم .در حال مصرف ویتامین ب 1 و آمی تریپتیلین و پرانول هستم.آیا این نشانه حمله است و باید جهت پالس کورتون مراجعه کنم؟

 7. بیتا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.
  همسر من (آقای 44 ساله) این علائم رو دارند:
  -ضعف حافظه از حدود سه یا چهار سال پیش
  -مشکلات خواب (خواب کوتاه و سبک و بی کیفیت)
  -دوبینی در دید کناری هر دو طرف (از شش ماه پیش)
  -تکرر ادرار و نشت ادرار قبل از رسیدن به دستشویی
  -بی میلی شدید جنسی
  -بی حسی در قسمت وسط کمر پایین شانه ها
  حالا ایشون mri بدون تزریق دادن و تعدادی لکه سفید در لوب گیجگاهی چپ زیر قسمت کورتیکال مشاهده شده. پزشکشون گفته مشکلی نیست و نیاز به پیگیری هم نداره. لطف می کنید نظرتون رو بفرمایید؟ لازمه پیش پزشک دیگری پیگیری کنیم؟

 8. علی می‌گوید:

  با سلام
  5 سال مبتلا به ام اس و سینووکس استفاده می کنم
  با کوچکترین فعالیت فیزیکی چشمام تار میشه و سمت چپ بدنم از جمله صورت دست و پا شروع به گزگز و کرخت می شوند و ادامه فعالیت برام سخت میشه
  آیا راهی برای غلبه بر این مشکل هست ؟

 9. سوسن می‌گوید:

  سلام و وقت بخير نميدونم هنوز هم به سوالات پاسخ ميدين يا نه ولي من سوالمو مينويسم اميدوارم پاسخ هم بگيرم به لطف شما….
  خواهر من 29 ساله هست و از يكماه پيش از ساق پاي چپ احساس بي حسي داشت و كف پا مور مور شديد ميشده و حالت خواب رفتگي …كه راه رفتن رو براش سخت كرده و به مرور زمان شديد تر هم شده انگاري سوزن بيشتر و بزرگتري تو كف پاش ميرفته…با توجه به اينكه از چند ماه پيش كمر درد و گردن درد داشته رفته ام ار اي و تشخيص ديسك داد منتها گفتن اين موضوع نياز به پيگيري مغز و اعصاب داره كه با دستور ايشون ام ار اي از مغز و نخاع و گردن تشخيص ms دادن و در بيمارستان بستري و 5 روز دسنور كورتون دادن (امروز 12 ابان روز چهارمه كه داره كورتن ميگيره)كه هنوز بهبودي حاصل نشده ………… و موضوع مهمتر اينكه چند سال پيش يعني 7 سال پيش احساس بي حسي در زبان . پاي چپ . سرگيجه. تاري ديد.داشت كه در ام ار اي اون موقع دكترش گفت نوعي ميگرن عروق مغزيه و با دارو 20 روزه خوب شد. بعد دوباره 3 سال پيش ميگفت چشمم در حالت نگاه به بغل كمي تار ميشه و خلاصه نرمال نبود كه دوباره با مراجعه به دكتر ايشون گفتن دارو مصرف كن اگر تا دو هفته خوب نشدي ام ار اي كن كه چون خوب شد ما پيگيري ام ار اي نداشتيم….حالا بعد گذشت 3 سال اين مورد بي حسي پا و درد كمر و گردن (كه البته كمر و گردن ديسك داره) به وجود اومده كه نهايتا منجر به تشخيص ام اس شده …حالا من براتون نتايج ام ار اي رو مينويسم لطف ميكنين واقعا 1- اگر نظرتون رو بهمون بگين و2- اينكه ام اس هست يا دويك (الان علائم چشمي نداره فقط بي حسي پا و كمر درد و گردن درد)؟ 3- از چه نوعي هست ايا جديه يا معمولي؟ و مورد مهم اينكه با توجه با ازمايشات فيزيكي كه در مطب انجام شده متخصص اعصاب گفتن پلاكهاي مغز خاموشه و نتيجه vep هم نرمال بوده ….
  اين دو خط در ام ار اي مغز پررنگ نوشته شده : (r/o يعني چي)
  Brain mri
  There are multiple t2 high signal focus in periventricular white matter involving corpus callosum and succortical parts of the brain (r/o demyelination).
  اين خط در ام ار اي نخاع پررنگ نوشته شده :
  Thoracic spinr mri
  There is a t2 high signal focus in the cord at t9-10 level.
  اين خط در ام ار اي گردن پررنگ نوشته شده :
  Cervical spinr mri
  Cervical spine shows reduced degree of lordosis
  نتيجه vep :
  Left: n75: 71.23 p100:93.4 n135:158.85 mean ave signal count 200
  right: n75: 71.05 p100:93.88 n135:146.78 mean ave signal count 200

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مجموع اين علائم بيشتر در تاييد ام اس است، با توجه به سير بيماري درمان پيشگيري ام اس لازم استمگر اينكه مورد ديگري مشخص شود

   • سوسن می‌گوید:

    بسيار سپاسگزارم بايت وقتي كه در اختيار من گذاشتين…..يعني همون 7 سال پيش هم كه تشخيص ميگرن عروق مغزي دادن و كلي ام ار اي كرديم اشتباه بوده تشخيص و ام اس بوده؟؟؟؟
    و حالا منظورتون تو پاسخ به سوال ديروز كه نوشتين ….. مگر اينكه مورد ديگري مشخص شود….. يعني چي؟
    دكتر ميتونه دوييك باشه ؟
    راستي مشكل بيحسي و مور مور و سوزن سوزن شدن در هر دو پاست…..ولي چپ شديدتر
    ممنون

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     از روی حدس نمیشود تشخیص مطمئن داد. در مشاوره حضوری با ارزیابی مدارک و علائم معاینه احتمالا پاسخ قانع کننده بتونند بدهند.

     • سوسن می‌گوید:

      سلام ممنونم بابت پاسختون استاد عزيز
      ديروز اخرين روز پالس رو گرفت و دكتر براش cinnomer تجويز كرد سه بار در هفته ….نظرتون چيه. خواهش ميكنم …..
      چقد احتمال حمله مجدد وجود داره؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      با شروع زودرس درمان اثر پیشگیری معمولا خوب است

     • سوسن می‌گوید:

      سلام اقاي دكتر مرسي از پاسختون …خواهرم ديروز اولين نوبت سينومر رو گرفت 1- ولي از ديشب كف پاي راست تا مچ به شدن درد ميكنه درد به استخوان ميرسه و طاقت فرساست ايا از عوارضه كورتون تراپيه ؟
      از سينومر كه نيست ؟
      2-ضمنا هنوز بعد گذشت دو روز از اخرين روز پالس تراپي گز گز و بي حسي رو داره و خوب نشده ايا طبيعيه؟
      لطفا هر دو سوال رو جواب بدين سپاس

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      علائم درد و ناراحتی گفته شده عارضه دارو نیست. حصول بهبودی مدتی طول میکشد

     • سوسن می‌گوید:

      مرسی واقعا چقد خوبه که شما هستین ولی متوجه نشدم پا درد از کف پا تا مچ که درد میگیره شدید از عارضه کورتن تراپیه ایا؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      گفته شد عارضه دارو بعید است. علت در معاینه مشخص میشود.

     • سوسن می‌گوید:

      دکتر جان سلام…..مشکلات درد استخوان و غیره تا حدی رفع شد الان از اخرین روز تزریق کورتون ۵ روز گذشته و خواهرم میگه سوزن و مور مور بسیار کمتر شده و محدود به یه نقطه کوچیک شده و تقریبا نیست اما مشکلی که هست میگه پاهام بیحسه انگار و خسته میشه و نمیتونه زیاد راه بره …زیاد که راه میره میگه حس میکنم دارم میافتم و نفسم میگیره ولی گزگز و اینا نداره تقریبا….الان ایا روند درست داره پیش میره و این بیحسی که به وجود اومده چیه؟ چکار باید بکنیم صبر و ایا طبیعیه؟ صمنا درمان با سینومر رو شروع گزدیم و دوبار هم تزریق گرفتهاز عوارض سینومر مینونه باشه؟….

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      در کنترل با معاینه پزشک معالج بهتر میتواند نظر دهد که تا چه حد اختلال حس عارضه نخاعی کم شده و اختلال حرکتی نخاعی دوام دارد، اگر پاسخ به درمان کم باشد دور دوم درمان بعضا با کورتون یا روش دیگر توصیه میگردد.

     • سوسن می‌گوید:

      یعنی بعد ۵ روز باید نتیجه میگرفتیم یا میتونه طبیعی باشه با توجه به اینکه هز شروع اختلال حس ۴۰ روز گذشته و ما نمیدونستیم تازه متوحه و درمان رو شروع کردیم…..
      Als تعریفی تو این مورد داره ایا؟ با سن ۲۹ سال

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      Als مطرح نمیشود

     • سوسن می‌گوید:

      دکتر یعنی ضعف زیاد بعد کورتون نشانه کورتون نیست که هنوز اثر بدش تو بدنه؟….قبل کورتون فقط بی حسی و مور مور بوده ولی اللن اونا نیست فقط ضعف زیاده عضله پاست…..این از عوارضه کورتون نیست؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      عوارض کورتون نیست. ضعف پاها احتمال عارضه نخاعی را مطرح میکند البته بایستی با معاینه مطمئن شد

 10. سوسن می‌گوید:

  و در مورد خواهرم يادم رفت اين موضوع رو بگم كه گاها بعضي چيزارو يادش ميره و كمي حافظش ضعيف شده …..

 11. شادی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر، خواهرم که 8 ماهه مشخص شده که بیماری ام اس داره، یک هفته س انگشتانش گزگز میکنه، امروزم یک مقدار تعادلش رو از دست داد و دو بار پاش پیچ خورد، آیا این موارد نشانه حمله ی جدیده؟ در طول این هشت ماه غیر از حمله اول حمله ی دیگه ای نداشته و فقط گاهی اوقات علایمش عود می کرد و خودش خوب میشد.
  پیشاپیش از پاسخگویی تان سپاسگزارم.

 12. لیلا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر عذر میخوام مجددا مزاحمتون شدم.من قبلا بشما پیام دادم و شما فرمودین مشکل تلقین بیماری و وسواس خودبیمارانگاری دارم.خواستم خدمتتون عرض کنم به علت سرگیجه و سنگینی سمت چپ بدنم و بیحسی سمت چپ صورت و گوشه چپ لبم چهار روز بستری شدم بعد از بستری سرگیجه م تقریبا بهتر شده اما سنگینی بدنم هنوز هست پاهام موقع راه رفتن از زانو به پایین سنگین هستن گوشه لبم هم کمی بی حسی احساس میکنم..قبلا سوزش ساق پای راست و سمت راست صورت داشتم که خوب شد.حالا با توجه به این علائم و اینکه mri سر و گردن و کمر و نوار چشم و مغز نرمال بوده شما چه نظری دارین؟؟؟ممکنه من از اون چند درصدی باشم که ام اس دارن ولی mri نرمال دارن؟ممنون میشم منو راهنمایی کنین که چیکار کنم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هیچ بیماری برای هیچکس در در صدهای کم بعید نیست . آنچه عملا برای درمان در نظر گرفته میشود مسئله تایید شده بالینی است که در مورد شما فعلا وسواس است.

 13. دکتر سیفی می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن نوعی بیماری التهابی ناشناخته و قابل کنترل است، مراجعه به متخصص روماتیسم برای تایید یا بررسی علل دیگر لازم است.

 14. محسن می‌گوید:

  Sag T1W, T2W,axial T1W,T2W,DW/FLAIR/coronal T2W
  دکتر این جمله رو هم نوشته ، پلاکن ؟
  بقیه ی موردا رو نوشته نرمال

 15. نازنین می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن یعنی چی؟
  خب باید چه کار کنم پیش متخصص روماتیسم ببرم؟

 16. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علائم اختصاری انواع روشهای بکار گرفته شده است علامت مرضی نیست.

 17. دکتر سیفی می‌گوید:

  ضمن معاینه متخصص روماتولوژی راهکار درمان وتعامل را توضیح میدهند.

 18. دکتر سیفی می‌گوید:

  سردرد تنشي و اضطرابي

 19. دکتر سیفی می‌گوید:

  به احتمال زیاد اطراب عامل این علائم است با درمان و روان درمانی قابل حل خواهد بود.

 20. دکتر سیفی می‌گوید:

  بررسی های تکمیلی تشخیص را مشخص میکند.

 21. دکتر سیفی می‌گوید:

  اگر در معاینه سالمید احتمالا نشانه هیچ بیماری نباشد

 22. امیرحمزه می‌گوید:

  قبلا داروی ضد اضطراب مصرف میکردم. الان با وجود این علایم لازمه مصرف کنم باز؟

 23. دکتر سیفی می‌گوید:

  اگر بیش از دو روز ادامه یابد معاینه اعصاب توصیه میشود

 24. دکتر سیفی می‌گوید:

  در کنترل بالینی پزشک معالج تصمیم میگیرد

 25. دکتر سیفی می‌گوید:

  حتما بایستی معاینه شود از روی علائم عصبی ، علت نخاعی یا ریشه عصبی مشخص میشود در درمان نباید تعلل شود

 26. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علائم نشانه ام اس نیست از نظر اختمال بیماریهای روماتولوژی بهتر است بررسی بعمل آید.

 27. farnak می‌گوید:

  سپاس از لطف شما، با توجه به پاسخ شما بی حسی پاها و گز گز دست ها ناشی از بیمارهای روماتولوژی است؟ در صورت مشاهده چه علایم دیگری باید تست های تخصصی تشخیص ام اس بدهم؟

 28. farnak می‌گوید:

  آیا بی حسی پاها و دست ها از علایم شایع شروع ام اس نیست؟

 29. دکتر سیفی می‌گوید:

  اول معاینه بعد تست هدفدار

 30. دکتر سیفی می‌گوید:

  اگر در معاینه منشاء نخاعی باشد احتمالش هست

 31. دکتر سیفی می‌گوید:

  دیده شدن ضایعات خفیف در مغز و نخاع جدا از علائم بالینی است که احتمال میاستنی را مطرح میکند بهتر است باقضاوت بالینی کنترل و معالجه شود

 32. دکتر سیفی می‌گوید:

  اگر در نخاع علائم التهابی از نوع پلاک دیده شده در صورت تایید نوع بیماری در بررسی آزمایشگاهی برای درمان پیشگیری لازم تصمیم گیری میشود.

 33. دکتر سیفی می‌گوید:

  به احتمال زیاد سردرد میگرنی با ترکیبی از نگرانی موجب این علائم شده معمولا با درمان زود برطرف میشود

 34. دکتر سیفی می‌گوید:

  با جمع بندی علائم موجود در معاینه و سیر بیماری و مطابقت با با نتیجه بررسی ها میشود به تشخیص رسید.

 35. ali می‌گوید:

  باتشکر از شما ، آقای دکتر امکان دارد طبق توضیحاتی که اینجا دوستان دادن و شما جواب دادین cis باشد ببخشید سوال میکنم ممنون میشم که توضیح بدین ممنون

 36. دکتر سیفی می‌گوید:

  در معاینه فیزیکی اگر علائم عارضه عصبی تایید شده است این احتمال وجود دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه × = 21

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>