تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

5,330 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. Saeed می‌گوید:

  سلام آقای دکتر با سلام و عرض خسته نباشید .پسری 28 ساله هستم که حدود یه ماه پیش به بیماری ابله مرغان دچار شدم بعد از شروع تاولها و خشک شدن آنها حدودا بعد از یه هفته یه سری علایم برایم پیش آمده که احساس میکنم مربوط به سیستم عصبی باشه .این علایم شامل لرزش و تیک دستها و بعضا پاها به صورت نامحسوس و همچنین خستگی و کوفتگی ساق پاها و داغ کردن پاهام میباشد و بعضا فکم هم موقع غذا خوردن میلرزد لرزش به صورتی هس که بعضا مثلا دستام سریع خسته میشن و موقع انجام کاری دستم می لرزد .سوالی که از خدمتتون داشتم این هست که ایا امکان دارد من در اثر بیماری ابله مرغان به سیستم عصبی بدنم آسیب رسیده باشد چون از اونجایی که این ویروس از بین نمیرود و به صورت خفته در نخاع باقی میماند و اینکه یه جایی نوشته بود که یکی از عوارض ابله مرغان در بزرگسالی عوارض مخچه ای و عصبی میباشد این امکان وجود دارد که منم در اثر ابله مرغان دچار این عوارض شده باشم چون من قبل این بیماری اصلا همچین علایمی رو تجربه نکرده بودم .پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   عوارض آبله مرغات خوش خیم و گذرا است در فرد بدون بیماری جدی ایمنی مشکلی پیش نمی اید.

 2. Shahram می‌گوید:

  سلام اقای دکتر امیدوارم.حالتان خوب باشد من تقریبا 8 ماهی هست درگیر درد های عصبی هستم درد های عصبی هستم اول با درد های در کمرم شروع شد سوزش خیلی بد همراه داغ شدن بیش از اندازه حدود 2 دقیقه ولی فقط به اندازه 15 تا 20 سانتی در کمرم جدی نگرفتم چون که خیلی کم پیش میومد تا چند وقت بعدش که فهمیدم در ران پای راستم یه سوراخ به وجود اومده اولش درد نداشت بعد چند وقت که راه میرفتم.حس میکردم که پای راستم یه جوری هست درد داشتم بعد شبا احساسسوزش در دو پا داشتم پامو.وقتی سفت میکنم اون سوراخ قشنگ معلومه و بزرگترم شده و خیلی دچار خواب رفتگی پا و دست میشم الانم تقریبا همون جایی که تحلیل رفته و سوراخ شده 20 سانت پایین ترش یه تحلیل عظله دیگه به وجود اومده و درد هایی که تو پام داشتم الان دو دستام هم هست کنار ارنج بیشتر تا انگشتان دست والان تازگی ها هم در دو طرف شونم در شروع شده و در دو طرف گردنم تا زیر فکم این درد ها هست . صادق باشم اقای دکتر دلم میخواد خودکشی کنم خلاص بشم همه چیزمو ازم گرفته حالم بده مشکلات بینایی هم کم برام پیش اومده با تشکر اگه بتونین بهم کمک کنید .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطمئنا این علائم نشانه بیماری جدی نیست التهاب مفصلی و وتری به علل غیر اختصاصی موجب این نوع ناراحتی ها میشود، چه بسا بعد از مدتی خودبخود هم برطرف میشود ولی آزمایشهای متداول روماتولوژی لازم است. ناحیه فرورفتگی بدون علت جدی ناشی از تحلیل چربی ( لیپودیستروفی) پیش می آید ارزش نگران نشدن ندارد اگر افسردگی و ناامیدی ادامه داشته باشد درمان افسردگی جای خودش دارد

 3. عسل می‌گوید:

  سلام دختر۱۸ ساله هستم .وقتی پای چپم را روی پای راستم میندازم گز گز میکند ولی وقتی پایین میآورم خوب میشود گزگز کمی روی صورتم هم احساس میکنم هنگام کار بادست چپ احساس ضعف میکنم.خارش چند دیقه ای اما زیاد روی پوستدارم. دست چپم را مدتی طولانی بی حرکت مثلا زیر سرم میگذارم بی حس میشود اما بامالش خوب میشود آیا نشانه ام اس است؟خیلی نگرانم لطفا پاسخ دهید

 4. نجمه می‌گوید:

  سلام وقتی پایم را زیرم میگذارم ابتدا بی حس و سپس گز گز میکند. وقتی فشاری میاد پای چپم گزگز میکند اما اگه حالت دیگری کنم درست میشود دست چپم هم گز گز میکند و درد و خستگی دارد و ووقتی در حالت ثابت است بی حس چند دیقه ای میشود
  آیا نشاند آن اس است.خیلی نگرانم

 5. فائزه می‌گوید:

  مادر من از بهمن پارسال دچار سوزش و مور مور صورت و خواب رفتگی صورت شده.دکتر مغزواعصاب بردیم هیچ چیزی در نوارمغزو ام آر آی و حتی سونوگرافی گردن نبوده خوشبختانه.فقط گفتن شبه تشنجه .داروهایی ک دادن تاثیری نداشت و عوارض زیادی داشت..میشه راهنماییم کنین که چکارباید بکنم؟چه دکتری ببرم؟یا چه دارویی باید مصرف کنن؟

 6. فرزانه می‌گوید:

  سلام آقا دکتر وقتتون بخیر،من از یک سال پیش ک برا آزمون میخوندم خیلی استرس داشتم تپش ک قلب میگرفتم نه ماه پیش ی آزمایش خون دادم ک دکتر گفت یکم کمبود ویتامینd داری وبرام همراه با ویتامین تجویز کرد مصرف کردم ولی شیش ماهه وقتی عصبی وناراحت یا استرسی میشم دستام شروع ب گزز شدن ومث حالتی ک دستم زیرم مونده باشه سر میشه همچنین روی لبم،وکف سرم از ناراحتی درد میگیره وتپش قلب، یکم هم زود رنج هستم،آیا علایم این بیماری هست؟

 7. راحيل می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر
  من الان يكسال و نيم هست كه تحت درمان ام اس هستم من ١٠ سال پيش چشم راستم تار شد و حمله جديد هم چشم چپم بود امسال دكتر چشم پزشك رفتم كه گفت چشمت كاملا سالمه و اعصابش هيچ مشكلي نداره ولي من هنوز هم تار مي بينم چشمام به هيچ عنوان ضعيف نيست ولي واضح يا بهتر بگم شفاف نمي بينم مي خواستم بپرسم كه وقتي بيماري من چشمم رو درگير كرده چطوره كه اصلا با معاينات چشم پزشك هيچ مشكلي رو نشون نمي ده ؟

 8. حشمت می‌گوید:

  سلام. من سه ماه پیش گزگز دست و پا داشتم و پرش عضبلات. البته این اتفاقات از یک کمر درد شروع شد تا ام ار ای دادم مشخص شد دیسک دارم. الان بعد از گذشت سه ماه هنوز پرش عضلات دارم. پیگیری بیشتر لازمه؟

 9. مهدی امیری می‌گوید:

  سلام آقای دکتر،وقتتون بخیر،اقای دکتر من خانومم توی سال ۹۰ بر اثر استرس که داشتن یه نور سبزی میدیدن مثل یه لامپ سبز که هر جا میرفتن این لامپ سبز رو میدیدن، البته این باعث نمیشد که رنگ های دیگه رو نبینه یا تشخیص نده،بعد به دکتر چشم پزشکی مراجعه میکنه که دکتر چشم پزشکی بعد از دیدن خانومم گفتن چشماشون هیچ مشکلی نداره ولی براش یه نوار چشم یا نوار اعصاب چشم نوشت که اون مشکل داشت و نوشته بود ام ار ای پیشنهادمیشه،بعد ام ار ای انجام داد خانومم که مغزش کاملا سالم و نرمال بود و هیچ مشکلی نداشت،بعدش دکترش گفت که شما هیچ مشکلی نداری و ام اس هم نداری و حتی یه پلاک کوچیک هم داخل سرت نیست،بعد این گذشت تا خانومم کنکورش رو داد و استرسش از بین رفت و دیدن رنگ سبزش از بین میره،ولی الان بعد از این همه مدت از سال ۹۰ تا ۹۷ که هیچ مشکلی یا علائمی نداشته دوباره ترس اومده سراغش که نکنه ام اس داشته باشه،البته آقای دکتر خانومم یه oct هم انجام دادن که خوشبختانه اونم چشماشون کاملا سالم و نرمال بوده و هیچ مشکلی نداشته،حالا اقای دکتر سوال من اینه ایا خانوم من ام اس دارن یا فقط دارن الکی میترسن؟؟ممنون میشم جواب بدید،بخدا خیلی میترسه،دستتون درد نکنه.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع تداعی علائم حسی بدون نشانه و شواهد عضوی در وسواس خود بیمار انگاری دیده میشود این موضوع هم راهکار معالجه روان پزشکی دارد.

 10. ثنا می‌گوید:

  سلام..خسته نباشید
  من ۲۷سالمه و چندماهه که ازدواج کردم…از اول ماه رمضان امسال دچار یه سرگیجه و حالت تهوع شدم..سرگیجه به معنی چرخش محیط دور سرم نیس..بیشتر موقع نشسته یا در حین غذا خوردن برای چند لحظه کوتاه احساس سبکی در سر دارم…روزه نگرفتم کمی بهتر شدم و حالت تهوع کلا از بین رفته..ولی از همون ابتدا یه لرزش خیلی خفیف در دستام پیدا شده که وقتی بهشون بیشتر دقت میکنم بیشتر میشه…ینی در حالت عادی اصلا محسوس نیست و من حساس هستم در این مورد…پای چپم هم کمی در قست پشت ساق احساس سنگینی دارم..ادم خیییلی استرسی و حساسی هستم..از وقتی این حالات رو پیدا گردم از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم و همش نگرانم که ام اس باشه..
  دکتر چشم و گوش رفتم گفتن مشکلی ازین لحاظ نیس..ازمایش خون دادم ..دکتر عمومی معتقد بود کمبود اهن یا ویتامین d3 باشه…به نظرتون خطر ام اس هست؟

 11. سونیا می‌گوید:

  سلام دکتر چرا سوال منو جواب نمیدین من یک هفتست بدنم مورمور میشه بیشتر از قسمت زانو تا کمر هستش خیلی نگرانم کرده من ادم استرسی هستم یعنی فک میکنم خود بیمار انگار شدم ب شدن از بیماری و مرگ میترسم.علائم دیگه ایی ندارم.باید چیکارکنم؟ لازمه ک ب متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم؟؟

 12. دختر می‌گوید:

  با سلام واحترام
  جناب آقای دکتر سیفی عزیز
  یه سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  1. چطوری ممکنه سندروم انتی فسفولیپید، اشتباهاً ام.اس تشخیص داده بشه؟
  2. مگه علائم بالینی هردو بیماری یکسان هست؟
  3. فردی با سابقه ابتلا به میگرن، در آزمایشاتش آنتی فسفولیپید مثبت باشه، درضمن فقط در مغزش پلاک و دمیلینه دیده بشه و ناگهان نیمه بدنش فلج بشه و عدم تعادل، خستگی و اینها داشته باشه و این مشکلات ماهها طول بکشه و خستگی و کسلی دائمی داشته باشه (مشکلات چشمی نداشته باشه و در نخاع هم هیچ پلاکی نداشته باشه)، این بخاطر سندروم انتی فسفولیپیده یا ام اس؟
  مدتهاست ذهنم درگیره و هیچ پزشکی در تهران متاسفانه نتونسته در این زمینه کمکی کنه! ممنون میشم راهنماییم بفرمائید… واقعا دیگه خسته شدم از اینکه به دکترهای مختلف ارجاع داده شدم. الان هم سردردم دیگه میگرنی نیست! یعنی یا وسط مغزم درد استوانه ای احساس میکنم که انگار از بالای سرم شروع میشه و همون درد استوانه ای تا پایین کشیده میشه! یا در یک سمت سرم همون درد استوانه ای رو تا ناحیه گردن دارم و وقتی یک سمت خوب میشه بلافاصله اون یکی سمت سرم درد میگیره. پیاده روی هم حتی باعث میشه سردردی که گفتم رو بگیرم و حتی فعالیتهایی که کوچک هستن و به انرژی کمی نیاز دارن! اما احساس میکنم انرژی ندارم و چون انرژی مضاعف مصرف میشه، سرم هم درد میگیره!
  خواهش میکنم راهنماییم بفرمائید. یا اگر آزمایش خاصی باید بدم لطفا بهم بگید که از پزشک درخواست کنم برام بنویسن و انجام بدم.
  بینهایت از شما ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سیر بیماری ، عوارض مانده از حملات ، محل ضایعه و شکل آسیب در اسکن …. در هر سه مورد متفاوت است نظر به اینکه موضوع تخصصی است خودتان نمیتوانید تفکیک دهید.

   • دختر می‌گوید:

    با سلام و احترام مجدد
    فرماشاتتون کاملا صحیح.اما پس چرا هر دکتری یه چیزی میگه و همش من رو ارجاع میدن به دکتر دیگه؟ یکی میگه ام آر آی کاملا تیپیکه و ام اس داری! یکی میگه من حتی نمیتونم سردردت رو مداوا کنم و این ضایعات ام اس نیست!
    درمورد سردردم ممکنه کمکم کنید؟
    قصد جسارت ندارم آقای دکتر عزیز… میشه آدرس یمیلتون رو بفرمائید که ام آرآی و آز رو براتون ارسال کنم؟ ممنون میشم شماره کارتتون رو هم بفرمائید که حق الزحمه رو هم براتون پرداخت کنم. آقای دکتر عزیز امکان اینکه در تبریز خدمتتون برسم واقعا وجود نداره. درسته که تهران پر از متخصصه اما واقعا هرکی یه چی میگه! حتی برای خلاصی از خستگی هام هم دارو نمیدن! درمونده شدم واقعا…

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     برای چنین موارد عمدتا با زمینه روان تنی و شاید مسایل فرعی عضوی بایستی مدت طولانی تحت نظر یک پزشک رابطه درمانی قوی داشتع باشید تفیسیر یک عکس و یک علائم دردی را دوا نمیکند اگر پزشک احساس کند به گفته اش باور ندارید و برای درمان طولانی مدت پایبند نیستید معمولا به هر در ممکن حواله میکند.

 13. امیرحمزه می‌گوید:

  سلام جناب دکتر. بنده سه ساله به طور مقطعی سیتالوپرام و این اواخر سرترالین مصرف میکنم. حدود شش ماهیه ک گهگاهی پرش عضلات و گزگز انگشتان دارم.این علتیم میتونه از عوارض داروها باشه؟ اگ هست چکار کنم؟ داروهارو قطع کنم؟ دسترسی ب پزشک ندارم لطفاً راهنمایی کنید. خدا اجرتون بده

 14. سارا می‌گوید:

  سلام دکتر من دختر 26 ساله هستم . یک هفته قبل دچار حمله ی سردرد شدید در سمت چپ سر و درد عمیق در چشم چپم شدم که دچار تاری دید در چشم چپم شدم به اورژانس فارابی مراجعه کردم گفتن مشکلی نیست و چشمام ضعیفه .
  بعد از اون هر شب با بی حس شدن و سوزن سوزن شدن یا خواب رفتن دست چپم از بازو تا نوک انگشتام از خواب بیدار میشم و این حالت تا صبح ادامه داره بعضی وقتها این بی حس شدن به دست راست و پاهام منتقل میشه اما بیشتر تو دست چپم هست 90 درصد اوقات .
  من از قرص های آرامبخش استفاده میکردم که اعتیاد آور بود و الان با دوز پایین در حال ترکم .
  به شدت مضطربم و در چند ماه اخیر استرس زیادی داشتم .
  در حال حاضر هم به شدت مضطرب هستم .
  احتمال بیماری در من زیاده ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه داخلی و اعصاب علتی دیده نشده درمان اضطراب کافی خواهد بود.

   • سارا می‌گوید:

    معاینه ی داخلی داشتم که دکترم گفتن بی حسی دستم به خاطر عصب دست هستش . معاینه ی اعصاب نشدم . گاهی دستم و پای چپم ثو روز بی حس و سست میشه … تو خواب پرش عضللات دارم . نیاز هست حتما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنم ?

 15. mani می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد ارجمند جناب اقای دکتر سیفی ببخشید اقای دکتر متصدی اوقات گرانبهای شما شدم مشکلی برام پیش اومده اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم بنده ارتروز گردن دارم و الان ۳ سال هست که بدنم خود به خود تکون میخوره چه در حال استراحت و غیره حداقل روزی بالای ۳۰ مرتبه و اختیارش دست خودم نیست الان ۱ ماه هستش که احساس ویبره زدن ریز در پشت ستون فقرات دارم که تا اخر اندام تناسلی ادامه پیدا میکنه ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید

 16. سپیده می‌گوید:

  دختری ۱۹ساله هستم چند وقتیه متوجه شدم که سمت راست و چپ بدنم متقارن نیست و این عدم تقارن با گذشت زمان بیشتر میشه.ب تازگی با درد هم همراهه
  میشه راهنمایی کنید به چه متخصصی مراجعه کنم،ممنون

 17. سپیده می‌گوید:

  سلام دکتر من ۲۵ سالمه از قرص کلر دیاز پوکساید استفاده میکنم هر شب که سمت چپ بدنم شبها تو خواب کاملا بی حس و فلج میشه وقتی بیدار میشم کم کم برطرف میشه … این علائم میتونه به خاطر عوارض قرص باشه ؟

 18. حامد می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  چند روز احساس رعشه و بی حسی کمی در دست و پاها داشتم که به مرور کل بدن رو شامل میشد و به مدت 15 روز باهام بود و گردنم هم درد شدید داشت که به ناحیه ی پشت سر کشیده میشد،رفتم ام آر آی گرفتم از سر و گردن بدون تزریق ماده،جواب ام آر آی چند کانون ظریف هایپر سیگنال در سنتروم سمیوال و در ماده ی سفید مغزی در دو طرف که یافته غیر اختصاصی بوده،دیسک بالجینگ در سرویکال و در c6 و c7 بدون تنگی ریشه عصبی،و لوردوز سرویکال،این بی حسی و لرزش عصبی درپاها و دستان هنوز هم ادامه داره و هنگام بیدار شدن از خواب و خوابیدن و کار زیاد با شدت بیشتر همراهه،دید مشکلی نداره و تعادل در هنگام حرکت هست،بی حسی و لرزش های عصبی کم در دستان و قسمت ران و ساق های پا که به انگشتان کشیده میشه،بعضی اوقات حس میکنم کلمات رو اون طور که باید نمیتونم تلفظ کنم ولی شاید از حساس شدنم باشه این موضوع،تشخیص مالتیپل اسکلروز خیلی سخت هست ولی خب بهرحال چیزی مشاهده شده و فکرم درگیر،یه راهننمایی میکنید لطفا

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بایستی علائم بالینی اعم از مغزی نخاعی یا ریشه عصبی با شواهد اسکن سنجیده تشخیص مطمئن معین شود.

 19. نکویی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید
  می خواستم از خدمتتون بپرسم آیا ممکنه دیدن نور غیرواقعی phosphenes در یک چشم و آنهم فقط شب ها (بدون آنکه از قدرت دید چشم کم شده باشه) میتونه منجر به نابینایی بشه؟ من یک ماه هست که این مشکل رو دارم ام آر آی هم دادم و احتمال cis دادن با آزمایشات بیشتر.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این اختلال به احتمال زیاد به عارضه شبکیه مربوط خواهد بود بهتر است تصویر برداری و معاینه شبکه بعمل آید.

 20. نگار می‌گوید:

  آقای دکتر این حس بعد ار اون پرش و حرکت بینیم گاهی اوقات به پشت پلکم هم میرسه آقای دکتر دارم دیوونه میشم من امسال ی امتحان مهم دارم وای بخاطر استرس این اصلا نمیتونم تمرکز کنم همش میترسم خواهش میکنم جواب من و بدین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مشكل جدي نيست اضطراب را كنترل كنيد

   • نگار می‌گوید:

    آقای دکتر من یه پیام دیگه هم داده بودم ولی الان نیست اون قسمت کنار بینیم به لمس هم حساس شده وقتی بهش دست میزنم ی جوری میشه که این حس به بین ابرو و پلک ها هم میرسه الان سه ماهه ک بعد از فشار عصبی شدیر و یه آنفولانزای سخت این جوری شدم و اینکه خود بیمار انگاری هم دارم ولی به روانپزشک برای معالجه مراجعه نکردم آقای دکتر زندگیم مختل شده از استرس نمیتونم کاری کنن

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     تا موقعی که علائم بیماری مشخص دیده نشده درمان مشکل روان تنی تنها راهکار منطقی خواهد بود. بعضا وسواس معضل مشکلتر از بیماری جسمی است و ادامه آن آسیبهای ثانوی جسمی و روانی متعدد میگذارد.

 21. نگار می‌گوید:

  خیلی ممنون آقای دکتر بابت جوابتون پس به نظرتون این علامت مشخص ام اس نیست و باید به روانپزشک مراجعه کنم؟؟

 22. نگار می‌گوید:

  خیلی ممنون بابت جوابتون آقای دکتر پس به نظرتون این جز علائم مشخص ام اس نیست و باید به روانپزشک مراجعه کنم؟؟

 23. نیر جمشیدی می‌گوید:

  سلام ، ضمن تشکر از صبوری و پاسخگویی شما و توضیحات خوبتون، من چند سالی هست که دچار ضعف در دست و پا هستم به خصوص در سمت چپم، و گاهی وقتا که زیاد هم اتفاق میفته در قسمت زیر کتف و پهلوی سمت راستم احساس گرفتگی شدید دارم، نزدیک به پریودم که میشه این حالتها تشدید میشه ، و زمانی که عصبی میشم بلافاصله دست چپم بی حس میشه و در کتفها و گردنم احساس وزن اضافه و سنگینی میکنم، میل جنسیم به شدت کم شدو میتونم بگم در حد صفر، و احساس میکنم بدنم ورم داره مخصوصا کف دستها و پاهام ، ممنون میشم بفرمایید علت چی میتونه باشه و من باید چه کاری انجام بدم.

 24. وحید می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  دکتر جان من مدتی است که دچاری تاری دید در چشم چپم شده ام، همه ی نتایج ام ار ای چه با تزریق چه بدون تزریق کاملا طبیعی بوده و فقط یک پلاک در سر که در نخاع نیز وجود ندارد مشاهده شده، فقط نوار اعصاب چشم چپم دارای یک تاخیر میباشد با توجه به اینکه دکتر چشم پزشک می گوید چشمانتان ضعیف است، ولی دکتر مغز و اعصاب می گوید نشانه هایتان مربوط به پیش ام اس است، ایا امکان دارد که ام اس نباشد، با تشکر فراون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر تاری دید بنا به معاینه به عارضه عصبی چشم مربوط بوده التهاب عصب بینائی ممکن است پیش درآمد ام اس در آینده باشد. نوار عصبی بینائی در این زمینه به تنهائی ملاک نیست.

 25. دنا می‌گوید:

  سلام
  خسته نباشید
  سال 92 من یه حمله به چشم راست داشتم که با گرفتن پالس بهتر شد و پزشکم cis تشخیص دادند و سه سال سینووکس تزریق میکردم که با کنترل مرتب و مشهود نشدن علائم بالینی دیگه ای قطع کردن دارو رو و الان دو سال از این ماجرا میگذره.
  الان که برای کنترل دوباره مراجعه کردم (همچنان علائمی مربوط به ام اس ندارم)
  نتیجه ی ام ار ای رو بدین صورت نوشتن:
  سیگنال پاترن ماده سفید و خاکستری مغز و مخچه و نمای بطن های مغزی و نواحی BG و Brain stem در حد طبیعی است. شواهدی از sol مشهود نیست. 3 عدد کانون highsignal کوچک و غیر اختصاصی در ناحیه پاراونتریکولر نیمکره های مغزی مشهود است
  نظریه: کنترل با توجه به علائم بالینی توصیه میشود

  میشه در این مورد راهنمایی بفرمایید؟ چون همچنان من نمیدونم ام اس دارم یا نه! و با توجه به اینکه علائمی هم بروز نکرده نمیدونم باید چیکار کنم…
  متشکر میشم نظرتون رو در این مورد لطف کنید

 26. اصغر می‌گوید:

  باسلام
  من 25 سال سن دارم.از 6سال پیش به دلیل برخی مشکلات و اتفاقات روندی پر اضطرابی داشتم. از دو سال پیش سردرد ها و مشکلات اعصاب من شروع شد طوری که از همون موقع کل 24 ساعت سردرد دارم فشار زیادی به سرم وارد میشه رگهای سرم حرکت میکند انگار ی بادی توی سرم این ور آور میره خیلی دردناک خیلی به سرم فشار میاره .قبل از این دو سال علایم خاصی نشان میدهد مثلا هنگام استرس گردند درد میگرفت و عضلاتش سفت میشد مثلا ی مدت 10روز گزینم قفل شده بود بعدش خود به خود خوب شد.یا اینکه دست چپم بی حس میشد.اوایل دو سال پیش سردرد نداشتم به سرم خیلی فشار وارد میشد.پوست سرم مور مور رگ به رگ میشد.اوایل بیشتر پشت سرم درد میکرد ولی چند ماه بعد تمام سرم درد گرفت.سه ماه بعد شروع سردردها mri ونوار مغز گرفتم مشکل نداشت سه چهار دکتر اعصاب عوض کردم داروهای زیادی عوض کردم ولی تاثیری نداشت فقط پرفنازین2،کلردیازپوکساید5،آمی تریپتیلین10 تا حدودی جواب میده.الان از زندگی افتادم انگار ی چیزی همین جوری توی سرم حرکت میکند توی سرم میپیچه دور خودش.بعدش از گردن به تمام بدنم حرکت میکنه و میپیچه.قبل از اینا چیزی بگم اوایل چهار پنج ماه بعد از شروع فقط موجی از پشت سرم حرکتت میکرد و از گردنم و پشت ستون فقراتم به سمت پایین معرفت.و توی سرم نمی پیچید.ولی الان هم توی سرم میپیچه وهم تمام بدنم.بخدا آقا دکتر موندم چکار کنم.البته ی بار زالو درمانی انجام دادم که فقط یک هفته جواب داد بعدش دوباره شروع شد.آقای دکتر خواهش کمک کنید الان توی سنی هستم که باید دنبال کار باشم ازدواج کنم ولی اینجوری از زندگی عادی موندم تمام 24ساعت همینطوریه با فشار و استرس بدترم میشه.با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ,واقعیت این است که بیماری وسواس ( خود بیمار انگاری) یا مشکل روان تنی دهها بار از بیماریهای مغزی و نخاعی شایعتر و از نظر درمان خیلی مشکل و زمان بر است، نظر به اینکه قبول این مشکل برای بیماران سخت است با زمینه وسواس دنبال بیماری عضوی میگردند هزینه های کلان و سردرگمی و درمانهای انحرافی را متحمل میشوند، خیلی ها دهها بار معاینه و آزمایش …. را هم باور نمیکنند، بهتر است شما این موضع را جدی بگیرید و تا موقعی که علائم عضوی توسط متخصص تایید نشده به درمان این معضل قانع باشید.
   اگر در معاینه اعصاب عارضه عضوی دیده نشود ، این نوع علائم حسی متغیر و ناپایدار اغلب نشانه بیماری عضوی نیست و غالبا حاکی از اختلال اضطرابی و ترس از بیماری است. درمان موارد روان تنی و وسواس خود بیمار انگاری اغلب خیلی مشکل تر از درمان بیماری عضوی است، کنترل این مسئله چالش زمان بر روان پزشکی است.

 27. امیر مرتضی می‌گوید:

  سلام
  خیلی ممنون وقت میزارید جواب هموطنان میدید
  خدا خیرتون بده
  من ۴۴ سالمه
  حدود ۱۰ ماه پیش بعد از فوت مادر و مشکلات شدید روحی توی خواب دست هام دچار بیحسی و مور مور میشد که بعد از چند حرکت خوب میشد
  روز مشکلی ندارم فقط وقتی دستامو جایی تکیه میدم مثلا پنجره ماشین یا پا رو هم میندازم دچار مور مور میشم که باید جا به جا کنم
  حالت شبانه بیشتر شده و چند دقیقه طول میکشه تا بی حسی رفع بشه
  چند دکتر مغز و اعصاب رفتم نوار اعصاب دست و ام آر آی مغز و ستون فقرات نوشت و معاینه ام اس انجام دادن که معلوم شد دیسک سه مهره گردن و یک مهره کمر دارم
  ورزش و فیزیوتراپی و دیکلوفناک دادن گردن درد و کمر درد و سردرد خوب شد ولی بی حسی شبانه نه
  به نظرتون مشکل از کجاست
  البته من از وقتی که یادم میاد بعضی روزا موقع بلند شدن دچار سرگیجه میشم
  آیا ربطی به این بی حسی داره
  خیلی ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در چک آپ کلی هم کمبود کسیم و آهن … دیده نشده و تستهای تیروئید و روماتیسم و… طبیعی بوده مشکل به احتمال زیاد اضطرابی بوده به ورزش و کم کردن استرس پاسخ میدهد.

 28. لالە می‌گوید:

  با سلام
  خانمی 33 ساله هستم چند ماهی میشه پای چپم احساس کرختی داره اولش فکر میکردم از سرماست اما الان که هوا هم گرم شده همینطوریه میشه لطفا راهنمایی کنید ببینم از چیه و باید به کجا مراجعه کنم

 29. مهدی می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب.
  **خواهش میکنم این پیام منو به یک متخصص خودتون نشون بدید تا در صورت لزوم سریعا زیرنظر باشم**
  من قبل از عید یک آنفولانزا شدید گرفتم که باعث عفونت سینوس ها در نهایت برونشیت ریه شد و بعد از اون تحت درمان حدودا دوماه با آنتی بیوتیک قوی قرار گرفتم. علائمی سرما خوردگی و عفونت بهبود پیدا کرد ولی مدام تب خفیف ادامه دار داشتم و حس ناخوشایند و التهاب بدن، تا اینکه روده و معده من شروع به التهاب و علائمی مثل روده تحریک پذیر نشون داد که تحت درمان قرار گرفتم و بهتر شدم ولی باز اون تب و التهاب رو دارم در حال حاضر درد شدید پاها مثل بی حسی و گزگز شدن و نشانه های تورم بعضی رگ های پا رو دارم که بسیار اذیتم می کنه. با توجه به پیگیری های که این مدت داشتم علائمی التهاب رگ ها واسکولیت رو دارم. از طرفی با توجه به علائمی سه مرحله ای شبیه سندروم چارچ استراوس هست. چشم هام هم درد میگیره پشت اون ها و قرمز میشه جوری که فشار زیادی میاد. من شهرستان هستم و قاضی دادگستری و از نظر شغلی و سلامتی بسیار تحت فشارم این مدت کلی هزینه دکتر و دارو دادم و بی نتیجه بوده. لطفاً جواب منو بدید. خدا خیرتون بده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است ضمن ادامه کار و زندگی عادی تحت نظر یک نفر متخصص روماتولوژی باشید علائم سیر بیماری بطور دوره ای کنترل شود در خیلی از موارد بیماریهای التهابی غیر اختصاصی خود بخود فروکش میکند اگر دوره های تشدید علائم بالینی و آزمایشگاهی مشاهده شود درمان ضد التهاب دوره ای تجویز میشود

 30. نکویی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  با عرض ادب و احترام
  من یک ماه و نیم هست که با گزگزی که در دو دست و دو پا تا زیر زانو و آرنجم و زیاد میشه مواجه شدم با ام آر آی ۷ پلاک در سرم در دو طرف مشخص شد که ماده حاجب رو جذب نکردن و در گردن پلاکی وجود نداشت عصب ته چشم فاقد التهاب در معاینه و vep نرمال بود، کاهش و تاری دید اصلا نداشتم ، برای من تشخیص cisدادن و هیچ دارویی تجویز نکردن تا اینکه در ۶ ماه آینده ام آر آی تکرار بشه.
  اما بی حسی دست و پاهام یه روز کمه یک روز زیاد و گاهی با گرگرفتگی در همون نواحی همراهه. سوزن سوزن شدن اوایل گاهی در نصف صورتم هم بود اما الان به زیر زانو کشیده شده.
  می‌خواستم از خدمتتون بپرسم به عقب انداختن درمان برای ادامه‌دار شدن این بی‌حسی‌ها خطرناک نیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه گزگز دست و پا با عارضه مغزی توجیه میشود بنظرم سی آی اس با علامت بایستی درمان پیش گیری عود بعمل آید اگر علائم خیالی و غیر ارتباط با علائم مغزی نخاعی است بدون درمان پیگیری توصیه میشود.

 31. دختر می‌گوید:

  با سلام و احترام
  آقای دکتر سیفی گرامی
  از تمام زحمات و قتی که جنابعالی و همکارانتون برامون میگذارید سپاسگزارم. قبلا هم برای ام اس مزاحمتون شدم. به پیشنهاد جنابعالی برای میگرن و ام اس به کلینیک ام اس بیمارستان سینا مراجعه کردم.
  5 سال سینووکس مصرف کردم، حدودا سه سال دارویی مصرف کردم. حالا مجددا ام آر آی مغز و نخاع دادم و در ام آر آی مغز، بزرگتر شدن پلاک قبلی و اضافه شدن یک پلاک دیگر مشاهده شده. در نخاع هیچ پلاکی ندارم و از زمان قطع دارو تا کنون هیچ علائمی نداشته و ندارم. متخصص مغز و اعصاب در کلینیک ام اس بیمارستان سینا، فرمودند باید آمپول به صورت سه بار در هفته تزریق کنم. اشاره ای به اسم آمپول نکردن، فقط گفتن ایرانیه و تزریقش سه روز در هفته هستش!
  البته چون حال فیزیکیم خوبه، مجددا تصمیم به مصرف دارو ندارم، میخواستم با جنابعالی مشورت کنم که با توجه به ام آر آی، آیا الزاماً باید دارو رو مجددا شروع کنم یا اینکه با توجه به اینکه علائمی ندارم، نیازی به مصرف دارو نیست؟
  ضمناً سال گذشته آزمایشات خونم نشون دهنده ابتلا به سندرم آنتی فسفولیپید بود (ضمنا هیچ کدوم از علائم سندروم رو ندارم، فقط آزمایشاتم مثبت هستن) که یه دکتر قبلیم گفته بودند، داروهای ام اس این سندروم رو بدتر میکنه و نباید داروی ام اس مصرف کنم. اما دکتر جدیدم در کلینیک ام اس، فرمودن که مصرف دارو رو شروع کنم و تاثیری بر سندروم آنتی فسفولیپید نداره.
  ممنون میشم راهنماییم بفرمائید. بازم ازتون بینهایت ممنونم. راهنمایی های جنابعالی همیشه راهگشام بوده و هست. سلامت باشید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   از روی تنها نشانه پلاک در ام آر آی درمان تعیین نمیشود برحسب سیر بیماری ، علائم دیده شده در معاینه بالینی و تغییرات دیگر اسکن مغز و شرایط دیگر فردی نوع و مقدار درمان فرق میکند.

 32. hani می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من یه هفته هس وقتی به هر چی فک میکنم یا تو موقعیت تنش قرار میگرم وگاهی در حالت عادی یه حالتی که انگار چند نقطه از پوست بدنم به خصوص گردنم و قسمت بالای کمرم و پوست ناحیه استرنومم احساس سوزش نسبتا شدید دارم که بعد چند ثانیه خوب میشه در طول روز خیلی تکرار میشع دو سه روز اول فقط یکی دوبار اینجوری میشدم و کمی خارش هم میگیره تورو خدا کمکم کنید خیلی می ترسم،در ضمن دختر به شدت ااضطابی واسترسی واسه امتحان هستم و این یگهفته دو سه امتحان خیلی سخت داشتم

 33. مروارید می‌گوید:

  عرض سلام و خسته نباشید؛ آقای دکتر یک سوال در مورد مشکل مادرم از شما داشتم ؛تقریبا از ۲ ماه پیش به علت یک شک در قسمت سرشان احساس سوزش کردند و به مرور زمان کمتر شد اما این سوزش در قسمت های مختلف (بیشتر در گلو ،سر و زبان) پراکنده شده است می خواستم راهنمایی کنید که آیا مشکل جدی دارند و اینکه آیا باید به دکتر متخصص مغز و اعصاب مراجعه شود ؟(مادرم ۵۸ سالشون هست و دیابت نیز دارند که البته کنترل شده است)

 34. ایدا می‌گوید:

  باعرض سلام سوالی از حضورتان داشتم.
  آقای دکتر اسپاسم و سفتی عضلات در بیماری ام اس به چه صورت هست؟ این که فردی مبتلا به ام اس بعد از مدت کوتاهی پیاده روی احساس خستگی در عضلات ران و ساق داشته باشه و نیاز به استراحت داشته باشه همون اسپاسم عضلانی هست؟ ایا این مشکل درمانی دارد؟
  بسیار ممنونم از وقتی که به پاسخگویی به سوالات اختصاص میدید.

 35. مریم موسوی می‌گوید:

  سلام.وقت بخیر.ممنون ک وقت میزارید.حدود دوسالی هس ک دستام مور مور میکنه.مثل حالتی ک وقتی خابه و از خواب بیدار میشه.ی چند ماهیه همین حس رو روی انگشتهای پام حس میکنم.اول مور مور هستش بعد بی حسی کامل عضلات.کارهای ظریف نمیتونم انجام بدم.بستن دکمه لباس و…بعضا سر انگشتام هم کبود میشه.دست و پام۳۶۵روز سال سرده.سرم گرم گرم.نوار عصب دادم.نرمال بود.دکتر مغز و اعصاب منو به دکتر طب فیزیکی و توانبخشی ارچاع داد.ایشان هم نوار sepبرام نوشتن.من تو حالت عادیم کف دستام خیسن.چ بلایی سرم اومده؟میشه کمکم کنید

 36. سعيده می‌گوید:

  سلام همسر من دوسال پيش پشت فرمان ماشين دوبيني وقطع شدن ناگهاني ديد داشت .ام ار اي انجام شده لكه هاي كوچكي رو نشون داد كه با توجه به نظر پزشك ميگرن تشخيص داده شد .الان با اينكه داروي هاي كاهش استرس مصرف ميكنه باز هم گلايه از سنگيني چشم داره .ازنظر چشمي هم پزشك گفتن مشكلي نداره ولي اين دوبيني رو گه گاهي داره .ايشون شرايط كاري و موقعيت پرتسترسي هم داره .الان هم دايم ميگه سرمو ياديدمو به سمت پايين ميبرم تا ميارم بالا احساس ميكنم يكم چشمام تو مطابقت دادن مشكل داره .
  ممنون ميشم راهنمايي بفرمايي .اگه امكان داره زودتر

 37. نجمی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید.حدود دو ماه پیش با حالت تهوع تپش قلب و بعد حس خفگی و ضعف در ماهیچه های تنفس و حس مرگ روانه بیمارستان شدم.بستری و آزمایشات لخته خون. نوار لقب و اکو انجام شد و همه سالم بود.پزشک مغز و اعصاب تشخیص پانیک داده و سیتالوپرام مصرف میکنم.اما حدود یم ماه بعد از یک حمله ی دیگه که عضلات پام شد و بیحس میشد این بیحسی الان از بین نمیره و شبانه روز پشت ساقم اسپاسم و برق گرفته س، چه توصیه ای دارید؟من آنقدر ام اس رو تکرار کردم تو ذهنم که حتی فکر میکنم حمله هام پنیک نبوده.و ام اس بوده.

 38. امیرحمزه می‌گوید:

  سلام. من چهار ماه پیش گزگز دست و پا داشتم و همچنین پرش عضلانی تا اینک برطرف شد. الان چشم راستم گهگاهی میزنه و درد خفیف داره و گزگز نوک انگشتان به همراه پرش عضلانی و بعضی مواقع خارش پوست. علایم چیه کمک کنید

 39. سجاد می‌گوید:

  سلام اقای دکتر. بنده ۷ ماهه سر درد در یک قسمت از سرم دارم . سر درد سوزشی پشت سر و بالای گوش. وقتی لمس هم میکنم گاهی درد حس میکنم.سر دردم تماما در یک قسمت هست و جابجا نمیشود.یک بار ۷ ماه پیش سی تی اسکن کردم و یک بار ۶ ماه پیش ام ار ای ولی چیزی نشون داده نشد.در اون سمت از سرم پلکم رترکشن هم داره خفیف.درد ب صورت سوزشی هست.حمام که میروم مدتی خوب میشه ولی بعد چند ساعت باز دوباره شروع میشه.گاهی حالت سرگیجه هم دارم . سر درد سوزشی ام متناوب هست.وقتی گرسنه باشم بدتر میشه.

 40. Pariisa می‌گوید:

  سلام چند روزيست احساس ميكنم سرگيجه كه اطراف تكون بخوره نه ولي خودم تكون ميخورم ويه چيزي منو به جلو وعقب ميكشه وإحساس ميكنم تعادلم نه اينكه خيلي زياد ولي كمه ولي نه اينكه زياد تعادل نداشته باشم احساس ميكنم يكمي راه ميرم پاهام بي جانه ايا اين دليل ام اسه البته چند وقت پيش گوشم درد داشت اهميت ندادم دوتا قرص خوردم دردش افتاد ممكنه اين مربوط به گوش داخلي باشه چون يه دندونم هم خراب شده درد داشتم ولي هنوز درستش نكردم

 41. رایا می‌گوید:

  سلام.من دانشجو هستم و تنها زندگی میکنم.۲۹ سالمه. نمیدونم مشکلی دارم یا از توهم و تنهاییه.لطفا کمکم کنید.از ترس هرسب گریه میکنم.مدتیه انگار تار میبینم دکتر چشم رفتم ولی گفت مشکلی نداری و حتی ضعیف هم نیست چشات.گفت قطره اشک مصنوعی بگیر.سرم سوزن سوزن میشه.بالای سرم.من سیگار هم میکشم …

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است زندگی سالم و فعال و بدون استرس داشته باشید در صورت ادامه مشکل مشاوره روان پزشکی لازم خواهد بود.

 42. دختر می‌گوید:

  با سلام و احترام
  جناب آقای دکتر سیفی، از زحمات حضرتالی ساسگزارم و سوالی دارم. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
  در گزارش ام آر.آی مغز بدون تزریق نوشته شده:
  تصویر چند کانون high signal در سکانس T2 و FLAIR در موقعیت ماده سفید عمقی و پری ونتریکولار و سوپراتنتوریال دیده می شود. ضایعات پری ونتریکولار موقعیت عمود بر بطن دارند. بزرگترین ضایعه با سیگنال بالا در سکانس T2 و FLAIR و پایین در T1 در مجاورت بادی بطن جانبی راست و سنتروم سمی اورال راست قرار دارد. مجموع یافته ها در زمینه بیماری دمیلینیزان می باشد. کاهش ضخامت در جانکشن اسپلنیوم و بادی کورپوس کالوزوم دیده می شود.
  با عنایت به اینکه بنده حدود 17 سال یشه که به میگرن مبتلا هستم، ممنون میشم راهنمایی بفرمائید که این یافته های ام آر.آی آیا صرفا مربوط به میگرن هست یا مربوط به بیماری دیگه هم میشه؟
  بینهایت سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم توضیح داده شده بیشتر در ام اس دیده میشود تشخیص از روی علائم بالینی و مطابقت با نتیجه ام ار آی داده میشود.

   • دختر می‌گوید:

    با سلام مجدد
    ببخشید که بنده خیلی مزاحم وقتتون میشم آقای دکتر.
    در پست “مولتیپل اسکلروز( M.S.) یا دیگر بیماری، سندروم چورج استراس” جنابعالی خوندم که در پاسخ به یکی از بیمارانتون نوشتید:

    دکتر سیفی می‌گوید:
    می 31, 2012 در 4:27 ب.ظ

    با سلام
    این وضع حال امروزه برای خیلی از افراد تحصیل کرده و آکاه به بیماری ام اس پیش می آید، در مواردی گرفتن اسکن ام آر آی دردسازتر هم میشود، چون در مواردی مثل میگرن هم در اسکن لکه هائی شبیه ضایعات ام اس دیده میشود و تصمیم گیری تشخیصی را مشکلتر میکند.

    با توجه به نتیجه ام.آر.آیم که براتون نوشتم،ممکنه اون ضایعات مغزی بنده، ناشی از میگرن باشه؟
    ضمناً بزرگترین ضایعه ی مغزم 18 میلیمتر هستش! آیا سایز ضایعات مغزی میگرن و ام. اس یکسان هستش؟

    آقای دکتر سیفی عزیز، از روی پرسش های قبلیم در سالهای گذشته، احتمالاً با مشکلاتم آشنا باشید. متاسفانه مشکلی که ما در تهران داریم، اینه که متخصصان سرشناس مغز و اعصابی که چه به مطبشون مراجعه کردم و چه در بیمارستان بهشون مراجعه کردم، بیماران رو در اختیار دستیارانشون که بعضاً دانشجویان سال پایین هستن قرار میدن و اونها حتی توانایی نوشتن جملات بیمار و خواندن خلاصه پرونده و تشخیص صحیح رو ندارن! و متاسفانه خلاصه پرونده شامل جملات تحریف شده ی بیماران توسط دستیاران هستش!
    میدونم که طبق فرمایشاتتون، باید به پزشکم اعتماد داشته باشم و این دکتر و اون دکتر نکنم… اما واقعا با توجه به شرایط موجود، دیگه به دکتری نمیتونم اعتماد کنم! تا به حال هیچکی نتونسته دارویی تجویز کنه که میگرنم کنترل بشه! و متاسفانه هربار فقط مسکن های معمولی و داروهای نشاط آور تجویز میکنن!
    دوپاراگراف آخر محض درددل بود… ببخشید وقتتون رو گرفتم.
    بازم ازتون ممنونم. براتون بهترین ها رو از خداوند متعال خواستارم

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با توجه به سیر بالینی بیماری و علائم عینی در معاینه میشود به نتیجه مشخص تشخیصی رسید. هر گونه حدس غیابی اتباه خواهد بود.

 43. سارا می‌گوید:

  سلام .شرمنده اقای دکتر حدود یک سال است که در پشت سر سمت چپ احساس گردن درد دارم و مدت ده روزیه که احساس نبص شدید و پرش در عصلات دارم …البته قبل از احساس نبص و پرش هم احساس گز گز و مورمور شدن در دست و پا داشتم …لطفا راهنمایی کنید .نوار عصله و اعصاب و ام ار ای سالم بود و فقط تشخیص تنگی کانال مچ هر دو دست داده شد.

 44. فرانک می‌گوید:

  باسلام و خسته نباشید
  دختری ۲۸ ساله هستم و چند روزی احساس بی حسی در بدن به خصوص کتف ها و مچ پا و انگشتان و همچنین گاهی درد چشم و تاری دید شده ام. چند هفته ای هست که احساس سوزن و سوزن شدن دست ها به خصوص انگشتان دستم و کف پا می کنم که جدیدا احساس برق گرفتگی در نوک انگشتان دارم که خیلی اذیتم می کنه. و قفسه سینه م و بین دو کتف هم احساس درد می کنم می خواستم بدونم این علائم بر اثر چیه و چطور می تونم درمانش کنم

 45. نگار می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  من یک دختر 28 ساله هستم, در دوران دبیرستان خیلی دچار سردرد میشدم و حتی نسبت به نور, بو حساس بودم و سردرد میشدم. 2 یا 3 بار دچار تاری دید به مدت بیشتر از 1 ماه شدم که دکتر میرفتم هیچ تشخیصی نمیداد تا زمانی که در سن 20 سالگی دچار حمله هایی میشدم و بعدش سردرد که دکتر گفت میگرن کلاسیک دارم.تقریبا هم زمان هم از پا تا کمر به مدت تقریبا دو ماه بی حس بود و درد شدیدی داشت که شبها این درد رو بیشتر احساس میکردم.بعد از ام ار دکتر به من گفت ام اس خفیف دارم با 2 یا 3 تا پلاک ولی هیچ دارویی نداد. به جز میگرن و سردرد که همیشه مشکل داشتم ولی داروهارو مصرف نمیکردم. یک یا دوبار هم دچار تاری دید شدم که کورتون دادن و بیشتر چشمام تار شد تا درمان بشه و بعد ار مدتی خوب شد.مشکلی نداشتم تا 2 سال پیش که به اسرار خودم ام ار ای دادم و در ام ار ای بیشتر از 9 پلاک دیده شد ولی دکتر گفت پلاک های گردن حذف شده.ولی این بار داروی اکتووکس تجویز کردن!
  با این حال بیشترین مشکل تا به امروز سردرد بوده و حمله های شدید که داروی گاباپنتین رو مصرف کردم!حتی نوار مغز که گرفتن گفتن مشکلاتت به خاطر میگرن هست!الان بعد از 8سال 2 هفته هست تقریبا پاهام کرخته و احساس میکنم داغ میشه و خیلی درد میکنه!قبلا هم مشکل درد پا رو داشتم ولی دکتر میگفت ربطی به ام اس نداره! این احساس کرختی بعد از ورزش برای من پیش اومد
  لازم به ذکر با وجود این احساس کرختی و درد وقتی داروی اکتووکس را مصرف کردم شدیدا در پام احساس درد و سرما داشتم که حتی از درد خوابم نمیبرد.
  این کرختی پا از ام اس هست و نشونه ی پیشرفت بیماری؟ امکانش هست من ام اس نداشته باشم و مشکلم میگرن باشه فقط؟
  ایا مصرف نکردن دارو در ابتدا امکانش هست بیماری من رو به ام اس تبدیل کرده باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بعد از این همه مدت بود و نبود ام اس از روی علائم بالینی و نشانه های اسکن امکان پذیر است. اگر علائم مغزی نخاعی و یا عوارض اختلال دید…. بجا مانده بایستی بدون توجه به شدت میگرن درمان ام اس ادامه یابد . مصرف داروی ام اس موجب بیماری نمیشود.

 46. نازنین می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من دختر 19 ساله هستم که خیلی در معرض استرس و فشار عصبی بودم 2الی 3 سالی هست که ضعف و خسته هستم مدام دلم می خواد بخوابم و 1 سالی هست که سردرد در ناحیه پیشانی و گیجگاهی سمت چپ دارم و یک طرف سرم بعضی اوقات سوزن سوزنی میشود و هر کاری که می خوام انجام بدم زود خسته میشم حتی درس خوندن میشهو چند روزی هست که حرفی که میخوام بزنم یادم میره راهنماییم کنید نگرانم ممنون

 47. جلال می‌گوید:

  سلام و درود
  همسر بنده از حدود ۲ ماه قبل شست پاهاشون بی حس شده و بعد از مدتی ، دست چپش شروع به زدن کرد و برای همین به پزشک مراجعه کردیم که در مطب دچار تشنج شدن. بلافاصله به بیمارستان رفتیم و اونجا Mri ، نوار مغزی ،chest و نوار قلبی و .. ازشون گرفتند و نتیجه آزمایش رو گفتن مشخص نیست و مشکلی وجود نداره،و پزشک معالج قرص ضد تشنج تجویز کردند و الان هم پس از چند هفته با وجود مصرف قرص ها گاها حس تشنج پیدا می کنند.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علت تشنج بایستی با بررسی سوابق و معاینه و تستهای تشخیصی معلوم شود. اگر با یک دارو کنترل نشد با دو یا بیشتر دارو باید مهار شود

 48. محمدرضا می‌گوید:

  سلام
  اقای دکنر من غلضت خون دارم و نصف سرمو میگیرفت۸ ماه پیش.
  تا اینکه چن وقت پیش ک تو اینترنت سرچ گردم نوشته بود یگی از علائم ام اس و خیلی افسرده شدم ک دس و پا سمت راست بدنم شروع ب مور مور کردن کرد تا اینک رفتم دکتر اعصاب گف از استرس ویتامین b داد ی هفته مصرف کردم و خوب خوب شدم تا چن وقت پیش ک دوباره سمت راست سرمو میگرف..و من سرما خوردم رفتم دکتر بهم سرم زد ک سرگیجه بسیار شدیدی گرفتم و سمت راست بدنم دوباره شروع ب مور مور کردن و بی حسی شد و بعد چن روز بهتر شدم ولی سرگیجه هنوز داشتم تا اینکه دس پام تکون میخورد و جلو عقب میره چ هر روزم بیشتر میشه و بی حس کیشه چشمامم خمین حالیت داره خیلیم افسرده شدم رفتم پیش دکتر برامmri نوشته هنوز نگرفتم خیلی میترسم ام اس داشته باشم …حمام و دسشویی ب دلیل سرگیجه شل شدن دست پا نمیتونم برم

  چقد خطرناکه اقای دکتر چ کنم
  .

 49. فريناز می‌گوید:

  سلام جناب دكتر ضمن عرض خسته نباشيد
  من مدت يك ماه ايت كه تحت استرس شديد قرار گرفتم حدود يك هفته پيش تا الان احساس لرزش در بعضي ساعات روز با شدت هاي متفاوت در كل بدنم احساس ميكنم انگار يه دستگاه برقي تو بدنم روشنه و خيلي اذيتم ميكنه لرزش دست هم دارم البته به خاطر رژيم سختي كه براي لاغري دارم ميگيرم هم ميتونه باشه احساس سرگيجه هم دارم و احساس ميكنم ديدم يه مقدار تار شده
  با توجه به اينكه سابقه مونو نوكلئوز داشتم ميتونه از علائم ام اس باشه؟

 50. Negar3333 می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من هرنیم ساعت تکرر ادرار دارم به طوری که بااینکه حجم کمی ادرار دارم اما با نگه داشتن آن دچار سردرد میشم وریزش قطره ای ادرار دارم ضمنا من میکرو آدنوم هیپوفیز هستم به نظر شما دلیل این میتواند ام اس باشد توروخدا بگویید علت این مشکل چیست وچه بیماری باعث این حالت شده است؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 8 = سیزده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>