تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

5,301 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. نگار می‌گوید:

  با سلام،
  چند روز مداوم هست دست چپم ضعف شدید داره به طوری که کوچترین چیزی بلند میکنم نمیتونم بلند کنم و میخوام رها کنم، این بی حسی و ضعف گاهی به قسمت های مختلف دستم از بالا تا پایین انتشار پیدا میکنه و گز گز هم گاهی اوقات دارم که نقاط مختلف دستم پخش میشه. دکتر رفتم و ام ار ای نوشتن و منتظر جوابش هستم، خیلی استرس دارم که ام اس باشه.
  توضیح اینکه ماه پیش خیلی عصبی شدم و کارم هم با کامپیوتر زیاد هست.
  منتظر پاسختون هستم. باتشکر

 2. سحر می‌گوید:

  سلام ..من چند روز پیش یه حادثه پر استرسی رو پشت سر گذاشتم دقیقا شب حادثه سمت چپ صورتم بیحس شد بعد دست ها وپاها …الان بعد۴ روز این گز گز شدیدو حس میکنم ..خیلی می ترسم ..این گز گز بیشتر در سمت چپ بدنم هست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر اختلال حس در یک منطقه ثابت مثل صورت یا یک دست باشد بایستی معاینه و بررسی شود اختلال حس پراکنده اغلب منشاء اضطراابی دارد

 3. حسین رضایی می‌گوید:

  سلام پسری ۲۸ ساله هستم به مدت یک ماه شب ها پای چپم به شدت داغ و بی حس و سوزن سوزن میشد و تا صبح ادامه پیدا میکرد ولی از دو هفته پیش به طور کامل قطع شد الان وقتی به کف پای چپم ضربه وارد میشه به شدت سوزن سوزن میشه فقط با زدن ضربه به کف پای چپ
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 4. Shahram می‌گوید:

  سلام
  پسری هستم 24 ساله و حدود پنج ماه پیش یک فرو رفتگی در قسمت ران پای راستم به وجود اومد کاملا اتفاقی اولش بدون درد بود ولی بعد چند هفته درد خفیفی احساس میکردم فقط در پای راستم و بعضی وقتا در قسمت ساق پام احساس میکردم که یه لحضه اب گرم انگار روی پام ریخته میشه و بعد سریع از بین میرفت همینجوری ادامه پیدا کرد که در دو پام احساس سوزش وسوزن سوزن کردم و….

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همه علائم در رابطه با حساس شدن به سلامتی خود و توجه زیادی و وسواس است در این سایت اگر مطلب روان تنی و خود بیمار انگاری را مطالعه کنید کمک کننده خواهد بود.

 5. مرضیه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من امشب با سایت شما آشنا شدم حدود یکماه پیش بعد از مصرف حدود دو هفته دم نوش های گیاهی لاغری بعد از مصرف دم نوش ظهر که خیلی غلیظ و تلخ خوردم در محل کارم که خیلی هم پر استرس و پاسخگویی به ارباب رجوع است یکدفعه به سمت چپ بیحال و بیحس افتادم و چند ثانیه بیهوش شدم و کاملا بیحال بودم تا شب که متاسفانه سرم به طاق زیر زمین خورو و بشدت احساس سوزش داشتم و بدبختانه یکساعت بعد زلزله اومد و من تنها به دلیل اینکه فرزندانم نترسند اماده شدم و با بچه ها به پارک محل رفتیم تقریبا تا صبح و …. از ان زمان به بعد درابتدا چند بار در روز اما حدود دوهفته هر ده دقیقه سمت چپ بدنم شروع به لرزش و بیحس پا و دست و … میکند بوی بدی در دهانم می اید مثل بیهوشی اتاق عمل … بیهوش نمیشم ولی نصف صورتم بیحس و دستم و … حالم بد میشود و بسیار نگرانم … طب سنتی رفتم رگ عصبم را گرفتند و و تا حدود زیادی ورم پاهایم از بین رفت ام ار ای سی تی اسکن و نوار مغزم هم سالم بودن سه دکتر تشخیص استرس و اضطراب شدید دادند و دارو تجویز کردند که هر کدام حالم را بد و بدتر کرد و مجبور به قطع داروها شدم باور کنید خسته شده ام از این وضعیت لطفا مرا راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   غیر مورد شوک اولیه بعلت دم کرده با ترکیبات نامعلوم بقیه سیر بیماری بیشتر در رابطه با عوارض خستگی روحی و افسردگی است بایستی شرایط را خوب مدیریت کنید اگر نشد روان درمانی و دارو درمانی ضرورت مییابد

 6. اسی می‌گوید:

  سلام نوزادی ۶ ماهه دارم که هیدروسفالی شدید داشت بدو تولد عمل نشد تا دو ماهگی که دور سرش از ۳۵ به ۵۲ افزایش داشت بعد واسش شنت گذاشتن الان که نزدیک به ۶ ماه داره دوباره افزایش دور سر داشت که مشخص شد شنت گرفته دوباره عمل شد سی تی اسکن قبل عملش جوابش اینه: در مقاطع انجام شده اتساع شدید در بطن های مغزی همراه کاهش ضخامت پیشرفته پارانشیم برین مشاهده می شود. کانون های کلیسیفیه نیز خصوصا در پری ونتریکولار مشهود است تطابق با هیستوری توصیه می شود خواهش میکنم بگین امیدی هست در ضمن هنور بچه هیچ کاری انجام نمیده نه گردن. خندیدن و …

 7. اسی می‌گوید:

  سلام منظورتون از با کنترل سیر تکاملی میتوان پیش آگهی را تعیین نمود چیه ؟ بچه ام تا این سن هیچ کاری نمی تونه بکنه یعنی امیدی بهش نیست تا میشه واسش کاری بکنم؟ چه کاری ؟ خیلی نگرانم آقای دکتر نمی دونم چه کاری می تونم انجام بدم و منتظر چه بچه ای باید باشم میشه امیدی بهش داشته باشم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پزشک معالج با توجه به سیر پیشرفت یا وقفه تکاملی بهتر میتواند نظر دهد با این همه ناتوانی امید پیشرفت کلی کم است. تعداد زیاد کودک آسیب مغزی و معلول متاسفانه در دست خانواده ها مانده که کار کمی از لحاظ توانبخشی عملی است.

 8. شیلا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من نوک انگشت کوچک دستم گاهی دچار سوزش مثل نیش میشه گزگزو خواب رفتگی نیست.یکروز خوبه یکروز میاد مداوم نیست گاهی قطع میشه گاهی به انگشت کناریش منتقل میشه.حالت درد و گزش داره.دوبار همین دستم رو در حالتی رو دسته صندلی گذاشتم که سریع بخشی از دستم خواب رفت و با تکون دادن درست شد.ایا میتونه ام اس باشه؟این از علائم ام اسه؟

 9. شهاب می‌گوید:

  سلام جناب دکتر سیفی…من شهاب ۳۱ سالمه سال۹۳ بعد این که موتور بهم زد و پشت سرم ضربه کوچکی خورد دایم سر درد میشدم البته بعد از mri دکتر ها گفتن چیزی نیست…بعد از چند ماه در خواب احساس خفگی و تشنج بهم دست داد حتی یه بار احساس کردم رو چشمام یه پرده سفیده…بعد از چند هفته خوب شدم سال ۹۵ احساس گز گز در دست ها و تاری خفیف دید و درد در چشم و از خواب پریدن وبالا رفتن ضربان قلبم در خواب پرش ریز عظلات داشتم رفتم mri دادم ام ار ای سرم خوب بود فقط به دو تا متخصص مغز اعصاب نشون دادم گفتن دیسک خفیف گردنه …گفتن تو بیشتر به روانپزشک احتیاج داری رفتم روانپزشک یه قرص امیتریپلین داد بعد یه ماه مصرف خوب خوب شدم گفت تو روانتنی داری …اقای دکتر الان مدت یه ماهه صدام گرفته بعضی وقتا دچار یه خارش چند ثانیه ای تو کل بدنم میشم دستامم یکم ضعف داره…اقای دکتر میخام رو راس باشم فکر ام اس داره دیوونه ام میکنه مخصوصا این بلا تکلیفیش…برام رفتن خواستگاری من همش بهونه میکنم ..اقای دکتر من از سن ۱۷ سالگی یادم میاد همش وسواس مریضی رو بدنم داشتم از این دکتر به اون دکتر میرفتم …یک کلام ختم کلام اقای دکتر راهی هست که بفهمم ام اس ندارم کمکم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطمئنا ام اس ندارید ولی وسواس خود مشکل بالاتری است بایستی با قبول این بیماری درمان و کنترل آن را جدی بگیرید.

 10. مینا می‌گوید:

  با سلام و تشکر از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و برای پاسخ دادن به سوالات میگذارید.
  سوالی داشتم از شما
  حدود دو ماهی است که در طی روز در دستها و پایهایم درد های مبهمی احساس می کنم که شرح این نوع درد سخت است . فقط می توانم بگویم دردی شبیه تیر کشیدن یا کشیدن ناخنها بر روی دست یا پاهاست یا حسی که به هنگام دلشوره در بدن حس می شود را در دست و پاهایم حس می کنم . دست چپم هم به هنگام بالاآوردن دست درد شدیدی دارد . اکو و نوار قلب هم انجام دادم که تپش قلب در اثر افتادگی خفیف دریچه میترال گزارش شده است .
  خواهش می کنم راهنمایی بفرمائید که مشکل از چیست و اگر من باید به پزشک مراجعه کنم چه تخصصی باید داشته باشند و نوع درد رو چگونه توضیح بدم ؟
  توضیح اینکه سابقه گاستریت معده و همانژیوم کبد و کم کاری تیروئید هم دارم
  بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخگو باشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظر میرسد بیش از حد به سلامتی حساس بوده و علائم تجسمی بیماری ها و تلقین علائم داشته اید. اگر در معاینه اعصاب هم سالم باشید درمان اختلال روان تنی بجا خواهد بود.

   • مینا می‌گوید:

    با سلام
    خیلی ممنونم از پاسختون
    فقط این علائم و تحریک اعصاب دست و پا پیش درآمد بیماری ام اس که نمیتونه باشه ؟
    با توجه به اینکه قبل از این مشکل بدلیل از دست دادن پدرم خیلی دچار ناراحتی های جسمی شده بودم و سرگیجه و تنگیه نفس و حملات پنیک و تپش های شدید قلب داشتم . به دکتر اعصاب مراجعه کردم آپودوکسپین تجویز کردن

 11. نفیسه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید
  من از یک ماه قبل دچار مورمور و گزگز در نقاط مختلف بدن شدم درست بعد از پشت سر گذاشتن یک استرس شدید؛ توی این مدت به دو متخصص مغزو اعصاب مراجعه کردم وmri مغز و نخاع بدون تزریق هم دادم ک جوابش نرمال بود و معاینه های رفلکسی هم نرمال بود و هردو پزشک تشخیص اختلالات اضطرابی رو دادن؛ تا یک هفته پیش گزگز و مور مورم خیلی کمتر شده بود ولی دوباره چند روزه ک شدید شده و کف پاهام به صورت مزمن دچار انقباض و بی حسیه؛ مجددا به دکتر مراجعه کردم و اصرار داشتم ک تست عصب انجام بدم ولی میگن لازم نیس و از اضطرابه! به نظر شما لازمه تست عصب و mri با تزریق هم انجام بشه یا داروهای ضداضطراب رو شروع کنم؟ خیلی میترسم از اینکه ام اس داشته باشم و تشخیص نداده باشن

 12. مریم می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.من سه روزه درد چشم و مگس پران دارم .ایا علائم ام اس هستش؟

 13. سونیا می‌گوید:

  سلام من چند روزی هست سمت چپ پشت سرم احساس مور مور و برق گرفتگی میکنم میخوام ببینم این مورد علائم چه بیماری هست؟

 14. ترانه می‌گوید:

  سلام خوبین ؟من چندین ساله بخاطر رشته تحصیلم روانشناسی و استرس شدید از ام اس هراس دارم…امسال مدتی بود ک هرور مکرر دستم چپم حالت سنگینی و مورمور و بیحسی داشت…متخصص مغزو اعصاب ام اری ای مغز و گردن نوشت که دیسک گردن داشتم.سمت چپ.حالا ی هفته پیش بعد 4 ماه ازون ام ار ای استرس شدیدی گرفتم و پاهای چپم قسمت ساق و کنار زانوم مور مور شد و ی حس خنکی از داخل…ایا ربطی ب ام اس داره ؟دوباره باید برم دکتر ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائ ضایعه عصبی مرکزی نخاعی از محیطی مانند دیسک و … بسادگی قابل تشخیص است. برای مسائل ساده نباید با سوماتیزاسیون و یا درمانهای غیرمتعارف اوزون … کار را مشکلتر کنید.

 15. الهام می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید من چن باره ک مزاحم میشم اقای دکتر من از سال 89 استرس شدیدی داشتم ک دوسال زیر نظر روانپزشک درمان شدم بعد سال 93یهو استرسم شدید شد رفتم روانپزشک بهم چن تا قرص دادن اون قرصا عوارض داد جوری ک نمیتونستم پاشم …….اومدم ولی حس میکنم سمت چپ نگا کردنی گوشه چشمم درد میکنه،درضمن من سالهاست بیماریای مختلفو تقلید میکنم سرطان زبان و…دیگه حتی توخونه و بین دوستام همهشاکین ازم،الانم چشمم منو نگران کرده ک نکنه ام اسه ولی نمیتونم تو خونه بگم…اقای دکتر ممکنه ام اس داشته باشم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این سیر بماری در تایید مشکل روان تنی و خود بیمار انگاری است درمان داروئی بدون روان درمانی شناحتی با روشهای دکتر گردی و دارو امتحانی اغلب نتیجه بخش نیست.

 16. Hassan می‌گوید:

  سلام اقای دکتر پسر من 24 سالشه دو هفته پیش مراسم سال بابام بود تو شهر دیگه بعدش پسرم یه سفر 7روزه خارجی داشت اونجااب تو کفشش رفته و روزانه18ساعت پیاده روی داشته از روزی که برگشت از گز گز و به خواب رفتن دست و پای سمت چپ بدن شکایت داشت بردم مغز و اعصاب ام ار ای کرده مغزش و نخاعش هیچی نداره اما دکتر گفت تو گردنش یه پلاک دیده شده فردا میبرم برای نوار چشم الان دیگه گز گز دست و پاش خیلی کم شده دکتر جان خیلی نگرانم ممکنه پسرم ام اس باشه؟چون دکتر گفت خطای ام ار ای هم ممکنه لطفا جواب بدید در ضمن کمرش یک ابسه عفونی داره چند ماهه دکتر جراحی نکرد ولی جدیدا انتی بیوتیک داده کمبود ویتامین د هم تو ازمایشهای قبلیش هم داشت که قرص میخورد ماهی یه دونه البته دو ماهه ندادم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه علائم اختلال حس با پلاک نخاع منطبق است و در چک آپ کلی علت دیگری یافته نشده بهتر است درمان پالس بعمل آید و پیگیری از عود بیماری را داشته باشید. درمان عفونت مسئله جدا از این علت است.

 17. معصومه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من ١٨ سالمه و از سال پیش دچار کمر درد شدم وحالا گاهی اوقات کمرم به شدت درد میکند دست و پاهایم میلرزد وبی حرکت میشود و بعد به حالت عادی برمیگرده میخواستم کمکم کنید وبگید این یه نوع بیماریه

 18. مهسا می‌گوید:

  سلام من دچار کمر دردمیشم وگاهی اوقات پا ودستانم دچار بی حرکتی میشن آیا این نوعی بیماریست

 19. زهرا موسوی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  27 ساله هستم و متاهل الان مدت دو سال و نیمه(دقیقا از ده روز بعد از زایمانم)که وقتی به دستام تکیه میدم سریع به گز گز میفته اوایل فقط دستام بود و تکیه طولانی این مشکل و ایجاد میکرد اما الان چند ماهیه که پاهام هم اضافه شده…و دو هفته هم هست موقع استراحت و مخصوصا شبا موقع خواب تو کل بدنم احساس ی لرزش از داخل دارم…چکاب معمولی رفتم ویتامین دی کم بود اما متاسفاته مصرف نکردم…دو سه روزه که تو دیدم مشکل دارم تار میشه دیدم ولی وقتی پلک میزنم تاری از بین میره دید دورم هم ضعیف شده…و همینطور پای راستم خیلی سنگین شده و درد میکنه از لگن تا مچ پا به همراه گز گز ولی میتونم روش وایسم و راه برم با پام گه گاهی هم تو این دو روز یک قسمت کوچیکی از صورتم حالت کرختی مثه بعد از امپول بی حسی زدن داره که گذراست میره و میاد…دستامم لرزش خفیف دارن…ممکنه ام اس داشته باشم…خیلی نگرانم…البته این مدت تحت فشار هم بودم…

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم متغییر و پراکنده اغلب دلیل تجسم بیماری و مشکل روان تنی است محض اطمینان معاینه و چک آپ کلی بعمل می آورند اگر چیزی نباشد درمان طولانی مدت وسواس توصیه میکنند

 20. حامد/ک می‌گوید:

  سلام. اقای دکتر من 31 سال سن دارم شغلم مهندس عمران هستش حدود 10ماهه که در دست و پام احساس کرختی و در پشت گردن احساس درد میکنم که با این علایم به یکی از همکارانتان مراجعه کردم و MRI تجویز کردند تا تشخیص قطعی داشته باشند که با مشاهده نتیجه MRI ارتروز گردن تشخیص دادند. البته من هم اعلام ترس از MS نمودم که گفتند منتفی هستش و اون احساس کرختی بیشتر جنبه روانی داره و داروی گاباپنتن و سلکسیب و امپول متیل پردنیزالون استات تجویز کردند. لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید که تشخیص ایشان درسته. ممنون. در ضمن نتیجهMRI هم ذیلا ارسال میگردد. باتشکر
  BRAIN MRI MR study of brain is performed using axial TI,T2,FLAIR and sagittal T2/w and coronal T2W images. A few white matter hyperintensities are seen at peri and paraventricular regions and centrum semiovale, on long TR images in favour of UBo, migraine or vasculitis, Both 7/8nerve complexes, pituitary fossa, cerebellum, both orbits and optic nerves are normal in shape and signal intensity. There isn’t any obvious restriction on DW images. Tiny mucosal thickening in right frontal, ethmoidal and left sphenoidal sinus is seen, Bilateral maxillary sinuses mucosal thickening and left maxillary retention cyst are seen. CERVICAL SPINE MRI MR study of cervical spine column using sagittal T1,T2 and selected axial GE/W Vertebral bodies ,disk spaces,bone marrow signal and nerve root canals are normal Tiny disk osteophyte complex projection is seen at C3-C4 level without thecal sac indentation No evidence of herniated disk, S.O.L and intramedullary lesion is noted.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در نیمکره های مغز کانونهای کم اهمیت تغییر سیکنال گزارش شده دیسک گردن مشخص وجود ندارد ضمن درمان اضطراب ام آر آی کنترل چند ماه بعد محض اطمینان لازم خواهد بود.

 21. Arax می‌گوید:

  سلام اقای دکتر عذر میخوام.تفاوت مور مور و گزگز میگرن و ام اس در چیه؟ منظورم مدت زمان گزگز و مور مور.ایا درسته که مور مور یا گزگز میگرن گذراست مثلا لحظه ای هست .ولی گزگز و مورمور ام اس ماندگاره و لحظه ای نیست.درسته این مطلب؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هر دو حالت احساس غیرطبیعی مشابه است. در ام اس علامت مداوم است و ماهیت مرکزی دارد که در معاینه پزشک متوجه میشود.

 22. حامد/ک می‌گوید:

  سلام. وقتتون بخیر ببخشید این دومین بار هستش که سوال مطرح میکنم که بار اول متاسفانه حذف شده بود و به جواب نرسیدم. لطفا جواب بدید خیلی نگرانم.
  از حدود 10 ماه پیش در دست و پام وگاهی هم در صورتم احساس کرختی داشتم البته چون شغلم مهندسی ساختمان هستش از لحاظ فعالیت بدنی مشکلی ندارم و اکثرا در حال تکاپو هستم. به یکی از همکارانتان مراجعه و ایشان درخواست MRI از مغز و گردن نمودند که در جواب گفتن ام اس منتفیه و علت عارضه ارتروز گردنه و داروی گاباپنتن و سلکسیب و امپول متیل پردنیزولون استات هفته ای یکبار تجویز نمودند. ذیلا نتیجه MRI را هم ارسال میکنم. لطفا بنده را راهنمایی فرمایید:
  BRAIN MRI MR study of brain is performed using axial TI,T2,FLAIR and sagittal T2/w and coronal T2W images.A few white matter hyperintensities are seen at peri and paraventricular regions and centrum semiovale, on long TR images in favour of UBo, migraine or vasculitis, Both 7/8nerve complexes, pituitary fossa, cerebellum, both orbits and optic nerves are normal in shape andsignal intensity.There isn’t any obvious restriction on DW images.Tiny mucosal thickening in right frontal, ethmoidal and left sphenoidal sinus is seen, Bilateral maxillary sinuses mucosal thickening and left maxillary retention cyst are seen.CERVICAL SPINE MRI MR study of cervical spine column using sagittal T1,T2 and selected axial GE/W Vertebral bodies ,disk spaces,bone marrow signal and nerve root canals are normal Tiny disk osteophyte complex projection is seen at C3-C4 level without thecal sacindentation No evidence of herniated disk, SOL and intramedullary lesion is noted.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به این سوال قبلا پاسخ داده شده گفته شد که در موارد اسکن غیر ضروری این نوع دردسر پیش میاید با توجه به علائم مبهم باید منتظر شد بعد از شش ماه با اسکن مجدد کنترل نمود. بود و نبود بیماری با معاینه و علائم بالینی مشخص میشود.

 23. A می‌گوید:

  سلام
  ٣٣سالمه- جند بار احساس كردم دستم ميلرزه ، بعد كردن درد كرفتم، بعد سرشونم درد كرفت، بعد احساس كرخت شدن يكى از دست هام رو داشتم
  رفتم ام ار او دادم دوتا بلاك در مغز مشاهده شد
  رفتم معاينه جشم دوبينى نداشتم
  رفتم LP كردم ocbمثبت بود
  با همه اين موارد ميشه تشخيص داد بيمارى ام اس هستش؟

 24. زهره می‌گوید:

  سلام وقتتون بخیر، دختری هستم32 ساله، حدود یک هفته پیش ساق پای راستم یک دفعه حالت خواب رفتگی پیدا کرد و این احساس حدود یک روز بیشتر طول کشید بعد این اتفاق کم کم این حالت به کف پای راست و از زانو به پایین پای چپم هم گز گز و سوزن سوزن شدن رو احساس کردم ،چشم م هم هر از چند گاهی احساس سوزن داره این حالت خیلی نگرانم کرده ولی متاسفانه حداقل یکی دو ماهی امکان این که پیش پزشک مراجعه کنم رو ندارم خواستم شام راهنماییم کنین این حس گزگز شب ها خیلی کمتر هست یعنی از خواب که بیدار میشم تقریبا این حسو ندارم خیلی از ام اس میترسم )):

 25. پویا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من پسر ۲۳ ساله ای هستم‌از سه سال پیش دچار وسواس فکری شدم در حد‌خود کشی افسرگی گرفتم اما با مصرف سرترالین خوب شدم دوباره پارسال به یه بیماری دیگه گیر دادم ولی بازم سرترالین خوردم خوب شدم حدود چنده ماه پیش با شنیدن خبر فوت مادر بزرگم بدنم شروع به مور‌مور و پرش کرد تو گوگل سرچ کردم فکر کردم ام اس دارم رفتم دکتر اعصاب معاینه کرد دوباره سرترالین داد خوب شدم ۴۰ روز خوردم وقتی تموم شد دوباره بدنم مورمور‌میکنه مخصوصا وقتی میشینم به الان فکر‌مسکنم تیکه تیکه از پام بی حس میشه همش میترسم ام اس بگیرم از این وسواس دیگه خسته شدم‌مدام در حال سرچم نمیدونم بازم برم دکتر یا نه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است تحت نظر روان پزشك درمان وسواس سلامتي را ادامه دهيد

   • پویا می‌گوید:

    یعنی آقای دکتر علائم ام اس نیست من هرجی سرچ میکنم بیشتر مطمئن میشم که دارم بخدا اصلا باورتون نمیشه فقط گریه میکنم

   • پویا می‌گوید:

    یعنی میشه آقای دکتر کسی در اثر فکر کردن بهش بگیره .البته اینم بگم‌من جوری هستم که هر علائمی رو بخونم قطعا تو‌خودم‌پیدا میکنم الانم فکر میکنم بدنم بی حسه.زندگیم مختل شده بخدا

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با تلقين و نگراني بيماري اساسي ايجاد نميشود ولي مشكل وسواس خودش آزار دهنده است

     • پویا می‌گوید:

      ببخشید دکتر من الان فقط یه چیزی میخوام بدونم برم ام آر ای بدم یا برم روانپزشک؟؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      اگر در معاینه اعصاب سالمید مصاحبه روان پزشکی صلاح است.

 26. امیرحمزه می‌گوید:

  سلام. ببخشید من پنج ماه پیش کمرد درد داشتم و بعد از مدتی ران پا و پاشنم درد میکرد. از ترس بیماری دیسک علایم اضطراب مثل مورمور شدن و گزگز تو دست و پام احساس میکردم. با مراجعه نزد روانپزشک و تجویز دارو گزگزها تموم شد ولی الان درد پا و کمرم گهگاهی سراغم میاد. گاهی ران پام، گاهی ک دوزانو یا چهار زانو میشینم بشدت زانو، پشت زانو، راهم ک میرم پاشنه پاهام، بنظرتون احتمالش چ میتونه باشه؟؟ ممنون میشم

 27. محمد می‌گوید:

  باسلام من ۳۸ سالم شغلم طراحی صنعتی چندوقتی است هنگام شنیدن خبرهای هیجانی و یا صحبت های هیجانی پشت سرم گز گز شدید میشود و بعد با کنترل خودم بعد از چند دقیقه ارام میشوم لطفا راهنمایی کنید متشکرم

 28. ابوالفضل چوپانی می‌گوید:

  BRAIN MRI WITHOUT GD ” SUPER CONDUCTIVE MRI ”

  Technic : ” AXIAL,CORONAL ,SAGITTAL T1,T2 ”

  No obvious S.O.L or shift is seen .
  The posterior fossa and brain stem are normal .
  Both cerebral hemispheres are normal .
  Visible parts of the corpus callosum are normal .
  Visible white matter signal intensity is normal for age .
  Please compare with the other findings also .

 29. malihe می‌گوید:

  اقاي دكتر ايا نازك شدن شبكيه به ام اس مربوط است؟ من هر دو چشمم بيشتر چشم چپ شبكيه اش نازك شده و اينكه سوت كشيدن دايم گوش به ام اس مربوط است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطالبی در مورد باریک شدن شبکیه در ام اس بدون اختلال دید گزارش شده مسئله بالینی جدی نیست. احساس صدا در گوش اغلب بدون علت و مربوط به تذیه تند و غذاهای دریائی و سر و صدای زیادی است.

 30. اسدی می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر بنده به خاطر عفونت مزمن سینوس باید سالی دوبار رادیوگرافی سینوس انجام بدم مطلبی خوانده ام مبنی بر سرطانزا بودن پرتوهای رادیوگرافی خواستم بدونم ایا این میزان اشعه که به بدن من در سال وارد می شود خطرناک است؟

 31. درسا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من چند روز پیش هم بهتون پیام دادم ممنون که جوابمو دادید من یادم رفت از چند چیزی که اذیتم میکنه براتون توضیح بدم چند بار وقتی تو خیابون بودم چیز سردی از مغزم به قلبم و ریه ام ریخته شد ضربان قلبم بالا رفت که پروپانول خوردم بهتر شدم به دکتر قلبم گفتم گفت چیزی نیس نگران نباش اقای دکتر وقتی چیز شیرین میخورم حالت سر گیجه وضربان قلبم بالا جمیره که باید سریع یک چیز شیرین بخورم بهتر بشم چشمام هم بعضی موقع درد میگیره بعد بهتر میشم وقتی از خواب بیدار میشم خیلی خسته و کسل هستم و بایددراز بکشم تا سر گیجم بهتر بشه وقتی بلند میشم این حالت میاد بازم تشکر میکنم از راهنماییتون

 32. Mina می‌گوید:

  سلام خسته نباشین.من حدودا ۲۲ سالمه .تقریبا ۱ سالی میشه که سرم بدجوری درد میکنه مخصوصا موقع هایی که عصبی میشم یا با سر و صدا از خواب بلند میشم و این سر درد تا چند روز ادامه پیدا میکنه .بیشتر این سر درد هام جوریه که بالایه ابروم درد میکنه .بعضی موقع هام که میخوام دردش کمتر شه پیشونیمو با یه چیزی محکم میبندم دردش کمتر میشه اما پشت سرم گز گز میکنه و یکم بی حس میشه و فکر میکنم تویه سرم اب یخ میریزن اگه میشه راهنمایی بکنین ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سردرد تنشی یا میگرن این نوع علائم را پیش می آورد، بهتر است درمان با مصاحبه و معاینه اعصاب بعمل آید

 33. پریناز رزندی می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر سیفی.
  آقای دکتر من خانمی 30 ساله هستم که حدوداً یک ماه است با احساس سوزن سوزن شدن یا گزگز در قسمت زیر زانوی دو پای راست و چپ مواجه شده ام. پس از مراجعه به پزشک و انجام آزمایشات، نتایج نرمال بوده ولی سطح ویتامین دی بدنم 100 می باشد که پزشک معالج در این زمینه هشدار داده است؛ آیا احتمال دارد احساس گزگز و ضعف در عضلات ناشی از ازدیاد ویتامین دی در بدنم بوده باشد؟ چنانچه مرا راهنمایی فرمایید لطف بزرگی انجام خواهید داد.

  با سپاس

 34. نازنین می‌گوید:

  با سلام
  دکتر عزیز من در طی یک سال گذشته اضطراب زیادی را متحمل شدم ولی مشکل خاصی پیدا نکرده بودم هرچند که ظرفیتم کمتر شده بود تا اینکه حدود یک ماه پیش هنگام نوشتن خودکار از دستم افتاد و در دستم احساس ضعف و بی حسی کردم من دست راست هستم و روانشناس
  بعد از این حادثه چندمدتی این قضیه فراموش شده بود که حدود ده روز پیش دوباره من بی حسی ضعف و گه گاه مور مور را در دستم خصوصا انگشت شست تجربه کرد و بعد درد از انگشت به دست به آرنج به بازو شانه و گردنم هم منتقل و بعد به دست چپم هم کشیده شدبه دکتر مراجعه کردم نوار عصب و عضله پیشنهاد داد در نوار عصب دست راستم واکنش کمتری نسبت به پاها و دست چپم داشت دکتر تشخیص اولیه را دیسک خفیف گردن گذاشته تا ام آر آی هم بدهم در ضمن قبلا زانو درد هم داشتم و هنوز هم دارم که به خاطر همین من از روماتیسم و همچنین ام اس میترسم خواستم نظر شمارو جویا بشم
  با تشکرات ویژه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در این چنین شرایط اگر علائمی در معاینه دیده شود نسبت به علائم تست مناسب باید بعمل آید، (مثلا برای علامت مغزی یا نخاعی تست عصب و عضله بیخود است) اگر در معاینه سالم تشخیص داده شود درمان اضطراب بعنوان شایعترین معضل جوانان باید با جدیت کنترل شود.

 35. مهسا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من سال 85 به دلیل پرولاکتین بالا ام آرآی انجام دادم ودر آن احتمال میکرو آدنوم داده شد وگفته شد مشکوک به ام اس هستم البته من درزمان انجام ام آرآی مثانه ام به شدت پر بود به دلیل نگه داشتن ادرار دچار سردرد شدید شده بودم به حدی کهفکر میکردم مغزم داره کنده میشه آیا ایننتیجه قابل قبول است ومن ام اس دارم ومن ازمان اول تا به حال هیچ علامتی نداشته ام لطفاً راهنمایی کنیدممنونم

 36. مهسا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر ببخشید دوباره سوال میپرسم یعنی امکان داره ام اس داشته باشم درصورتیکه من هیچ دارویی مصرف نکرده ام باگذشت یازده سال واسترسهایی که در طول این یازده سال برایم پیش آمده پس چرابیماریم پیشرفت نکرده و ولایت ام اس را ندارم آیا این نتیجه ازنظر شما طبیعی وقابل اتکا است توروخدا کمکم کنید تا دلم آرام بشه آقای دکتر من واقعا هنگام ام آر آی دچار استرس میشم وتکرر ادرار میگیرم وسردردشدید دارم خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید عاقبت بخیر شوید

 37. مهسا می‌گوید:

  میزان ویتامین‌دی 3 هم طبیعی ونرمال است

 38. زهره می‌گوید:

  سلام وقتتون بخیر
  اواخر سال گذشته بود مزاحمتون شدم گفتم که پاهام دچار گزگز مشه ودید چشمم کم شده و گوشم سوت میکشه
  واقعیتش ام ار ای انجام دادم ولی هنوز پیش دکتر نبردم تو گزارش ام ار ای نوشته که ام ارای سر نرماله فقط یه کیست کوچک سینوسی دارم و امر ار آی گردن و ستون فقراتم زده که cervical lordosis is seen

 39. زهره می‌گوید:

  این در حالیه که من بدنم داره علایم عصبی ام اس رو نشون میده، نوک انگشتام یخ میکنه، پاهام وقتی یه مدت کوتاه میشینم روش یا روش فشار میاد گز کز می کنه هر از چند گاهی یه تیر کشیدگی تو بدنم احساس می کنم
  دکتر ام ار ای رو با و بدون تزریق برام نوشته بود حالا چون دکترم نیستن و مسافرتن مزاحم شما شدم، به نظرتون می تونه ام اس تو مراحل اولیه باشه؟ بعد از این که برای من دسیک گردن مشخص شده که با وجود علامتایی که داره میده داره به نخاع و اعصابش فشار میاره باید چیکار کنم این میتونه بعدها خطر ناک باشه؟

 40. سلین می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من خیلی تکرر ادرار دارم اگرادرارم را نگه دارم دچار سردرد شدید میشم که باید چند تا عطسه بزنم تا سردردم خوب شود آیا من مبتلا به ام اس هستم من هیچ علامت دیگری ندارم

 41. Mahsa می‌گوید:

  من آنفولانزا داشتم ، بعدش درد پیشانی و چشم گرفتم ، که بهتر شده ولی چند روزه هنوز یکم درد پیشانی دلرم و موقع حرکت کردن چشم هر دو چشمم درد میکنه ؟ به چه پزشکی باید مراجعه کنم؟ ممنون

 42. . می‌گوید:

  جناب آقای دکتر سیفی عزیز
  با سلام و احترام
  سوالی در خصوص تشخیص ام.اس از خدمتتون داشتم: 1.آیا ضایعات مغزی بیماری ام.اس پس از تزریق ماده حاجب، حتما باید تغییر داشته باشند؟ آیا جملات “however, none of them show enhancement in these images.” و یا “no enhancement in white matter plaques were seen.” در نتیجه ام. آر.آی به معنی این هستند که ضایعات، چیزی غیر از ام اس هستن؟
  2.آیا بیمار ام اس می بایست علاوه بر ضایعات مغزی در مغز، حتماً در نخاع هم دارای ضایعات باشند؟ و کسی که فقط در مغز دارای ضایعات است، ممکن است بیماری ام.اس نداشته باشد؟
  ممنون میشم پاسخ سوالاتم رو بفرمائید. خیلی برام اهمیت دارن.
  و اگر براتون مقدروه این سوال رو هم پاسخ بدید که آیا ضایعات مغزی بیماری اچ آی وی مثبت نیز مشابعه ضایعات مغزی بیماری ام اس هست؟ و آیا ممکنه بیماری ام اس بر مثبت شدن نتیجه آزمایش اچ آی وی تاثیر بگذاری؟
  بینهایت ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   رنگ پذیری ضایهعه نشان از حاد بودن آن است در ضایعات قدیمی ماده حاجب را جذب نمیشود، در ام اس ممکن است ضایعه نخاعی هم دیده شود. شکل و مطابقت بالینی ضایعه ام اس با دیگر ضایعات فرق میکند. در مرحله خیلی پیشرفته ایدز با گسترش بیماری ضایعات در مغز دیده میشود. آشنائی با مختصر علائم در این زمینه مستلزم دانش تخصصی است نباید خودتان را با اطلاعات کم خسته کنید.

   • . می‌گوید:

    زبانم قاصره، فقط میتونم بگم بینهایت سپاسگزارم…
    ممنون از همه زمانی که برام گذاشتید و از پاسختون و آرامشی که بهم دادید
    الهی تنتون سالم و دلتون شاد باشه آقای دکتر سیفی عزیز و همکاران محترم آقای دکتر

 43. امیرحمزه می‌گوید:

  سلام. جواب ام ار ای کمر بنده به شرح زیر است:
  .Disk bulging at the level of L4-L5 is seen; causing bilateral neural foraminal stenosis
  Small central extruded disk at the level of Ls-s1 is noted
  میخواستم ببینم دیسکم در چ حدیه؟ نیاز به عمل هست یا نه
  ممنون

 44. حشمت می‌گوید:

  سلام
  مقدار ویتامین D 3 بنده 32.1 است، کمه یا نرماله؟

 45. سحر می‌گوید:

  سلام
  من سحر هستم بيست و نه ساله
  گاهي فشارم نٌه روي پنج ميرسه
  احساس خستگي مداوم همراهم هست و كسلي
  دينها و پاهام گاهي گز گز ميكنه
  و دست هام خصوصا دست راستم احساس ميكنم بزرگ شدن و سنگين
  ميشن
  و انگار رگ هاش متورم ميشه و خيلي به دست هام فشار مياد
  گاهي حس ميكنم دستم چند برابر بزرگ شده و سنگين
  اينها ميتونه علايم بيماري خاصي باشه ؟

 46. امیرحمزه می‌گوید:

  سلام دکتر ببخشید سوالم بی ربطه ولی نگرانم. بنده آزمایش خون دادم و مقدار rbc بنده 5/43 و hb 16/4. آیا غلظت خونم بالاس؟ چون هر موقع میدوم حالت تهوع میگیرم و استفراغ میکنم. ممنون میشم پاسخ بدید.

 47. امیر می‌گوید:

  سلام جناب دکتر سیفی خسته نباشید.راستش من ی چند ماهه دچار یکم ضعف در دست راست بیشتر انگشتان و گاهی وقتا گزگز در پا میشوم ن همیشه .قبلا ب متخصص مرتجعه کردم تست عصب خوب بود و mriاز ستون فقرات کامل گرفتم ک دیسک خفیف گردن متخصص گزارش داد.بعد فیزیو تراپی و داروی ویتامین e و b1 و یک خشاب گابا پنتین تجویز کرد بعد فیزیوتراپی قبل عید بهتر شد شرایط.ولی الان یهفتس باز یک گرفتگی تو ناحیه کتف پشت دارم و صبحا بعد از بیداری یکم بی حس دست راستم و بعضی وقتا در پاهام عصبای عضله ام پرش کوچک دارن هرز گاهی و لرزش خفیف در دست و پام یکماهه پیش داشتم ک الان خوبشده و ندارم.ایا اینها میتواند نشانه مبتلا ب ام اس باشد ؟

 48. فرنوش می‌گوید:

  با سلام آقای دکتر خانم ۲۹ ساله هستم چندساله افسردگی داشتم و وسواس الان خیلی کم شده چند شب پیش ی مشکل عصبی برام پیش اومد از اون شب پاهام یخ کرد حالم بد شد بعد مور مور میکنن هر دوتا پام و داغ و سرد میشن دستهامم همینطور پاهام تا زانو و گاهی هم پشت پا درد هم دارم آیا ام اس گرفتم خیلی میترسم و مدام دارم سرچ میکنم

 49. سمیرا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من متاهل و۲۲سالمه حدود دوماهه استخوان وسط سینه ام بدجور درد میکنه وقتی هیجان دارم یاناراحتم اصلا میکنم قلبم میخواد تز سینم بیاد بیرون حالت سرفه بهم دست میده چن روزی هم هس دوسه قسمت از قسمت های دست چپم خیلی سرد میشه سوزن سوزن میشه خیلی اذیت میشم به نظرتون مشکلم چیه؟چک آپ برم یادکتر مغزو اعصاب یا قلب؟

 50. پریسا می‌گوید:

  با سلام
  دختر ۱۹ساله ای هستم مدتی است(حدودا۳هفته)در بعضی روز ها به مدت حدودا نیم ساعت سمت راست سرم حالت بی حسی و سوزن سوزن شدن پیدا می کنه و گردن و تا حدودی دست راستم رو درگیر می کنه ولی بعد مدتی به حالت عادی برمیگرده و تقریبا بیشتر اوقات شب ها این اتفاق می افته اما شاید یک یا دو بار در طی روز هم این اتفاق افتاده می خواستم بدونم ایا احتمال داره ام اس داشته باشم؟؟؟(همیشه علایم در سمت راست بدنم ایجاد می شه)
  با تشکر…

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم نشانه ام اس نیست.

   • پریسا می‌گوید:

    ببخشید دوباره سوال می پرسم گاهی این علایم بیش از یک ساعت ادامه پیدا می کنه اما به مقداری که اولین بار اتفاق افتاد نیست و کمتره و واقعا نگرانم کرده من به پزشک عمومی مراجعه کردم و گفتن این علایم به علت استرسه اما الان که این علایم رو دوباره دارم اما خفیف تر دچار اضطراب نبودم (من واقعا استرسی هستم و الان به مدت حدودا۸ماه تحت نظر روانشناسم) ایا تشخیصی که دادن درسته یا نیازه به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کنم؟چون وقتی تو اینترنت سرچ کردم همیشه یکی از دلایلی رو که می گفت همین ام اس بود.
    با تشکرفراوان….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + هفت =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>