تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

5,103 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. نگار می‌گوید:

  با سلام،
  چند روز مداوم هست دست چپم ضعف شدید داره به طوری که کوچترین چیزی بلند میکنم نمیتونم بلند کنم و میخوام رها کنم، این بی حسی و ضعف گاهی به قسمت های مختلف دستم از بالا تا پایین انتشار پیدا میکنه و گز گز هم گاهی اوقات دارم که نقاط مختلف دستم پخش میشه. دکتر رفتم و ام ار ای نوشتن و منتظر جوابش هستم، خیلی استرس دارم که ام اس باشه.
  توضیح اینکه ماه پیش خیلی عصبی شدم و کارم هم با کامپیوتر زیاد هست.
  منتظر پاسختون هستم. باتشکر

 2. سحر می‌گوید:

  سلام ..من چند روز پیش یه حادثه پر استرسی رو پشت سر گذاشتم دقیقا شب حادثه سمت چپ صورتم بیحس شد بعد دست ها وپاها …الان بعد۴ روز این گز گز شدیدو حس میکنم ..خیلی می ترسم ..این گز گز بیشتر در سمت چپ بدنم هست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر اختلال حس در یک منطقه ثابت مثل صورت یا یک دست باشد بایستی معاینه و بررسی شود اختلال حس پراکنده اغلب منشاء اضطراابی دارد

 3. حسین رضایی می‌گوید:

  سلام پسری ۲۸ ساله هستم به مدت یک ماه شب ها پای چپم به شدت داغ و بی حس و سوزن سوزن میشد و تا صبح ادامه پیدا میکرد ولی از دو هفته پیش به طور کامل قطع شد الان وقتی به کف پای چپم ضربه وارد میشه به شدت سوزن سوزن میشه فقط با زدن ضربه به کف پای چپ
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 4. Shahram می‌گوید:

  سلام
  پسری هستم 24 ساله و حدود پنج ماه پیش یک فرو رفتگی در قسمت ران پای راستم به وجود اومد کاملا اتفاقی اولش بدون درد بود ولی بعد چند هفته درد خفیفی احساس میکردم فقط در پای راستم و بعضی وقتا در قسمت ساق پام احساس میکردم که یه لحضه اب گرم انگار روی پام ریخته میشه و بعد سریع از بین میرفت همینجوری ادامه پیدا کرد که در دو پام احساس سوزش وسوزن سوزن کردم و….

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همه علائم در رابطه با حساس شدن به سلامتی خود و توجه زیادی و وسواس است در این سایت اگر مطلب روان تنی و خود بیمار انگاری را مطالعه کنید کمک کننده خواهد بود.

 5. مرضیه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من امشب با سایت شما آشنا شدم حدود یکماه پیش بعد از مصرف حدود دو هفته دم نوش های گیاهی لاغری بعد از مصرف دم نوش ظهر که خیلی غلیظ و تلخ خوردم در محل کارم که خیلی هم پر استرس و پاسخگویی به ارباب رجوع است یکدفعه به سمت چپ بیحال و بیحس افتادم و چند ثانیه بیهوش شدم و کاملا بیحال بودم تا شب که متاسفانه سرم به طاق زیر زمین خورو و بشدت احساس سوزش داشتم و بدبختانه یکساعت بعد زلزله اومد و من تنها به دلیل اینکه فرزندانم نترسند اماده شدم و با بچه ها به پارک محل رفتیم تقریبا تا صبح و …. از ان زمان به بعد درابتدا چند بار در روز اما حدود دوهفته هر ده دقیقه سمت چپ بدنم شروع به لرزش و بیحس پا و دست و … میکند بوی بدی در دهانم می اید مثل بیهوشی اتاق عمل … بیهوش نمیشم ولی نصف صورتم بیحس و دستم و … حالم بد میشود و بسیار نگرانم … طب سنتی رفتم رگ عصبم را گرفتند و و تا حدود زیادی ورم پاهایم از بین رفت ام ار ای سی تی اسکن و نوار مغزم هم سالم بودن سه دکتر تشخیص استرس و اضطراب شدید دادند و دارو تجویز کردند که هر کدام حالم را بد و بدتر کرد و مجبور به قطع داروها شدم باور کنید خسته شده ام از این وضعیت لطفا مرا راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   غیر مورد شوک اولیه بعلت دم کرده با ترکیبات نامعلوم بقیه سیر بیماری بیشتر در رابطه با عوارض خستگی روحی و افسردگی است بایستی شرایط را خوب مدیریت کنید اگر نشد روان درمانی و دارو درمانی ضرورت مییابد

 6. اسی می‌گوید:

  سلام نوزادی ۶ ماهه دارم که هیدروسفالی شدید داشت بدو تولد عمل نشد تا دو ماهگی که دور سرش از ۳۵ به ۵۲ افزایش داشت بعد واسش شنت گذاشتن الان که نزدیک به ۶ ماه داره دوباره افزایش دور سر داشت که مشخص شد شنت گرفته دوباره عمل شد سی تی اسکن قبل عملش جوابش اینه: در مقاطع انجام شده اتساع شدید در بطن های مغزی همراه کاهش ضخامت پیشرفته پارانشیم برین مشاهده می شود. کانون های کلیسیفیه نیز خصوصا در پری ونتریکولار مشهود است تطابق با هیستوری توصیه می شود خواهش میکنم بگین امیدی هست در ضمن هنور بچه هیچ کاری انجام نمیده نه گردن. خندیدن و …

 7. اسی می‌گوید:

  سلام منظورتون از با کنترل سیر تکاملی میتوان پیش آگهی را تعیین نمود چیه ؟ بچه ام تا این سن هیچ کاری نمی تونه بکنه یعنی امیدی بهش نیست تا میشه واسش کاری بکنم؟ چه کاری ؟ خیلی نگرانم آقای دکتر نمی دونم چه کاری می تونم انجام بدم و منتظر چه بچه ای باید باشم میشه امیدی بهش داشته باشم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پزشک معالج با توجه به سیر پیشرفت یا وقفه تکاملی بهتر میتواند نظر دهد با این همه ناتوانی امید پیشرفت کلی کم است. تعداد زیاد کودک آسیب مغزی و معلول متاسفانه در دست خانواده ها مانده که کار کمی از لحاظ توانبخشی عملی است.

 8. شیلا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من نوک انگشت کوچک دستم گاهی دچار سوزش مثل نیش میشه گزگزو خواب رفتگی نیست.یکروز خوبه یکروز میاد مداوم نیست گاهی قطع میشه گاهی به انگشت کناریش منتقل میشه.حالت درد و گزش داره.دوبار همین دستم رو در حالتی رو دسته صندلی گذاشتم که سریع بخشی از دستم خواب رفت و با تکون دادن درست شد.ایا میتونه ام اس باشه؟این از علائم ام اسه؟

 9. شهاب می‌گوید:

  سلام جناب دکتر سیفی…من شهاب ۳۱ سالمه سال۹۳ بعد این که موتور بهم زد و پشت سرم ضربه کوچکی خورد دایم سر درد میشدم البته بعد از mri دکتر ها گفتن چیزی نیست…بعد از چند ماه در خواب احساس خفگی و تشنج بهم دست داد حتی یه بار احساس کردم رو چشمام یه پرده سفیده…بعد از چند هفته خوب شدم سال ۹۵ احساس گز گز در دست ها و تاری خفیف دید و درد در چشم و از خواب پریدن وبالا رفتن ضربان قلبم در خواب پرش ریز عظلات داشتم رفتم mri دادم ام ار ای سرم خوب بود فقط به دو تا متخصص مغز اعصاب نشون دادم گفتن دیسک خفیف گردنه …گفتن تو بیشتر به روانپزشک احتیاج داری رفتم روانپزشک یه قرص امیتریپلین داد بعد یه ماه مصرف خوب خوب شدم گفت تو روانتنی داری …اقای دکتر الان مدت یه ماهه صدام گرفته بعضی وقتا دچار یه خارش چند ثانیه ای تو کل بدنم میشم دستامم یکم ضعف داره…اقای دکتر میخام رو راس باشم فکر ام اس داره دیوونه ام میکنه مخصوصا این بلا تکلیفیش…برام رفتن خواستگاری من همش بهونه میکنم ..اقای دکتر من از سن ۱۷ سالگی یادم میاد همش وسواس مریضی رو بدنم داشتم از این دکتر به اون دکتر میرفتم …یک کلام ختم کلام اقای دکتر راهی هست که بفهمم ام اس ندارم کمکم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مطمئنا ام اس ندارید ولی وسواس خود مشکل بالاتری است بایستی با قبول این بیماری درمان و کنترل آن را جدی بگیرید.

 10. مینا می‌گوید:

  با سلام و تشکر از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و برای پاسخ دادن به سوالات میگذارید.
  سوالی داشتم از شما
  حدود دو ماهی است که در طی روز در دستها و پایهایم درد های مبهمی احساس می کنم که شرح این نوع درد سخت است . فقط می توانم بگویم دردی شبیه تیر کشیدن یا کشیدن ناخنها بر روی دست یا پاهاست یا حسی که به هنگام دلشوره در بدن حس می شود را در دست و پاهایم حس می کنم . دست چپم هم به هنگام بالاآوردن دست درد شدیدی دارد . اکو و نوار قلب هم انجام دادم که تپش قلب در اثر افتادگی خفیف دریچه میترال گزارش شده است .
  خواهش می کنم راهنمایی بفرمائید که مشکل از چیست و اگر من باید به پزشک مراجعه کنم چه تخصصی باید داشته باشند و نوع درد رو چگونه توضیح بدم ؟
  توضیح اینکه سابقه گاستریت معده و همانژیوم کبد و کم کاری تیروئید هم دارم
  بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخگو باشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظر میرسد بیش از حد به سلامتی حساس بوده و علائم تجسمی بیماری ها و تلقین علائم داشته اید. اگر در معاینه اعصاب هم سالم باشید درمان اختلال روان تنی بجا خواهد بود.

   • مینا می‌گوید:

    با سلام
    خیلی ممنونم از پاسختون
    فقط این علائم و تحریک اعصاب دست و پا پیش درآمد بیماری ام اس که نمیتونه باشه ؟
    با توجه به اینکه قبل از این مشکل بدلیل از دست دادن پدرم خیلی دچار ناراحتی های جسمی شده بودم و سرگیجه و تنگیه نفس و حملات پنیک و تپش های شدید قلب داشتم . به دکتر اعصاب مراجعه کردم آپودوکسپین تجویز کردن

 11. نفیسه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید
  من از یک ماه قبل دچار مورمور و گزگز در نقاط مختلف بدن شدم درست بعد از پشت سر گذاشتن یک استرس شدید؛ توی این مدت به دو متخصص مغزو اعصاب مراجعه کردم وmri مغز و نخاع بدون تزریق هم دادم ک جوابش نرمال بود و معاینه های رفلکسی هم نرمال بود و هردو پزشک تشخیص اختلالات اضطرابی رو دادن؛ تا یک هفته پیش گزگز و مور مورم خیلی کمتر شده بود ولی دوباره چند روزه ک شدید شده و کف پاهام به صورت مزمن دچار انقباض و بی حسیه؛ مجددا به دکتر مراجعه کردم و اصرار داشتم ک تست عصب انجام بدم ولی میگن لازم نیس و از اضطرابه! به نظر شما لازمه تست عصب و mri با تزریق هم انجام بشه یا داروهای ضداضطراب رو شروع کنم؟ خیلی میترسم از اینکه ام اس داشته باشم و تشخیص نداده باشن

 12. مریم می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.من سه روزه درد چشم و مگس پران دارم .ایا علائم ام اس هستش؟

 13. سونیا می‌گوید:

  سلام من چند روزی هست سمت چپ پشت سرم احساس مور مور و برق گرفتگی میکنم میخوام ببینم این مورد علائم چه بیماری هست؟

 14. ترانه می‌گوید:

  سلام خوبین ؟من چندین ساله بخاطر رشته تحصیلم روانشناسی و استرس شدید از ام اس هراس دارم…امسال مدتی بود ک هرور مکرر دستم چپم حالت سنگینی و مورمور و بیحسی داشت…متخصص مغزو اعصاب ام اری ای مغز و گردن نوشت که دیسک گردن داشتم.سمت چپ.حالا ی هفته پیش بعد 4 ماه ازون ام ار ای استرس شدیدی گرفتم و پاهای چپم قسمت ساق و کنار زانوم مور مور شد و ی حس خنکی از داخل…ایا ربطی ب ام اس داره ؟دوباره باید برم دکتر ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائ ضایعه عصبی مرکزی نخاعی از محیطی مانند دیسک و … بسادگی قابل تشخیص است. برای مسائل ساده نباید با سوماتیزاسیون و یا درمانهای غیرمتعارف اوزون … کار را مشکلتر کنید.

 15. الهام می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید من چن باره ک مزاحم میشم اقای دکتر من از سال 89 استرس شدیدی داشتم ک دوسال زیر نظر روانپزشک درمان شدم بعد سال 93یهو استرسم شدید شد رفتم روانپزشک بهم چن تا قرص دادن اون قرصا عوارض داد جوری ک نمیتونستم پاشم …….اومدم ولی حس میکنم سمت چپ نگا کردنی گوشه چشمم درد میکنه،درضمن من سالهاست بیماریای مختلفو تقلید میکنم سرطان زبان و…دیگه حتی توخونه و بین دوستام همهشاکین ازم،الانم چشمم منو نگران کرده ک نکنه ام اسه ولی نمیتونم تو خونه بگم…اقای دکتر ممکنه ام اس داشته باشم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این سیر بماری در تایید مشکل روان تنی و خود بیمار انگاری است درمان داروئی بدون روان درمانی شناحتی با روشهای دکتر گردی و دارو امتحانی اغلب نتیجه بخش نیست.

 16. دکتر سیفی می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن نوعی بیماری التهابی ناشناخته و قابل کنترل است، مراجعه به متخصص روماتیسم برای تایید یا بررسی علل دیگر لازم است.

 17. محسن می‌گوید:

  Sag T1W, T2W,axial T1W,T2W,DW/FLAIR/coronal T2W
  دکتر این جمله رو هم نوشته ، پلاکن ؟
  بقیه ی موردا رو نوشته نرمال

 18. نازنین می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن یعنی چی؟
  خب باید چه کار کنم پیش متخصص روماتیسم ببرم؟

 19. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علائم اختصاری انواع روشهای بکار گرفته شده است علامت مرضی نیست.

 20. دکتر سیفی می‌گوید:

  ضمن معاینه متخصص روماتولوژی راهکار درمان وتعامل را توضیح میدهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× دو = 6

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>