تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

4,906 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. نگین می‌گوید:

  سلام.من انگشتام میلرزه و وقتی از موضوعی ناراحت میشم پاهام سست میشه.دکتر رفتم و تو نتیجه ی MRI هم چیزی نبود ممکنه MS باشه و چون اولشه تو MRI مشخص نشه؟البته دوبینی ندارم ولی چشمام خیلی وقته ضعیفه بااینکه اعضای خونوادم هیچکدام عینکی نیستن.تکرر ادرار هم داشتم ولی الان بهتر شدم.

 2. ملیکا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خدا خیرتان بدهد که جواب سوالها را می دهید .بنده در بهمن 95 دچار سرگیچه و کمی عدم تعادل شدم به دکتر مراجعه و برایم نوار گوش و MRI تجویز نمود انجام دادم و MRI را با امپول انجام دادم و دکتر گوش و همین طور مغز و اعصاب فرمودن چیز خاصی نیست و فقط یک ضایعه کوچک در محل عصب گوش است که باید شش ماه بعد دوباره MRI را تکرار کنی از آن پس دچار وسواس و ترس شده ام البته با داروهایی که تجویز نمودند بهتر شده بودم که الان دو باره در قسمت سمت چپ سرم و کمی پشت سر دچار سوزش می شوم و داغ می شود به طوریکه که انگار زنبور نیشم زده باشد و چند دقیقه ای بیشتر طول نمی کشد و لی در همین مدت انگار نفسم بند می آید و حالت دستشویی و انگار می خواهم بیهوش شوم به هم دست می دهد در ضمن گوشم هم داغ می شود و همیشه صدای ترانس مهتابی می دهد .بعد از این دکترها می گفتند مال اعصاب و فشار عصبی است خواهشا و تو را خدا جوابم را بدهید .با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم نشانه تضطراب و ترس از بیماری است. بهتر است بموقع محض اطمینان از عارضه دیده شده ام آر آی کنترل بعمل آید.

 3. مینا حمدی می‌گوید:

  عرض ادب واحترام .4سال است نورالزی عصب دارم قرص تگروتل مصرف میکنم به دفعلات تیزایندین .یک سال قطع کردم درد ساکت شد ولی سه ماه است برگشته با سردرد های اضافی وتپشی.ام ار ای را انجام دادم چیزی نبود .ولی درد من دو طرفه و به صورت دایم است . تگروتل حمله ی کشنده را کنترل کرده ولی باسردرد معمولی دایمی دارم زندگی میکنم .در ضمن دکتر عزیز درد دو طرفه است ودر ایمیل همسرم بی صبرانه منتظر راهنمایی شما دکتر عزیز هستم .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع دردها اغلب عصبی غیر عضوی است که تحت عنوان درد آتی پیک تعریف میشود درمان هم در زمینه موثر واقع میشود.

 4. مریم می‌گوید:

  سلام , آقای دکتر. من قبلا مشکلاتمو براتون گفتم شما گقتید مشکل روان تنیه اما واقعا این حالت نبض تو. پام اذیتم میکنه دکتر رفتم, چکاپ دادم مشکلی نبود فقط خیلی کم د3 کم بود 27 بود. دارو اعصاب و ب 1 داد . گفتن چون شیر دهی دارم نمیشه دارو قوی داد آقای دکتر گاهی حس میکنم برق , میگیرم سرم گیج میره موهام خیلی میریزه مدام . میترسم از ام اس :’(

 5. فاطمه می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت آقای دکتر.دختری 29 ساله هستم و چند سالی هست که متاسفانه به خستگی مفرط و کاهش تمرکز و حافظه و بدخوابی دچار شدم به گونه ایی که خیلی وقت ها کلماتی که باید بگم یادم نمیاد و کل تو جواب دادن میمونم و نمیتونم خوب ارتباط بگیرم و تازگی هام خودخوری هام بهش اضافه شده به گونه ایی که یه چیز کوچیک کلا ذهنم رو درگیر میکنه و و البته تازگی هام وقتی عصبانی میشم انگشت هام پام گزگز میکنن میخواستم بدونم اینا میتونن به بیماری ام اس ربط داشته باشن و در عین حال به خشکی شدید پوست و مو هم دچار هستم و گاهی وقت ها بدنم به صورت سوزنی در نقاط مختلف دچار خارش میشن لطفا راهنمایی کنید چی کار کنم.باتشکر

 6. مژگان عبدی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  من 43 سال دارم و مدت سه ماهه که دچار گزگز در صورت و دور لب و زبان و گاهی حلق شده ام..این گز گز گاهی روی ساق هر دوتا پام از زیر زانو تا روی پا احساس میشه…MRI دادم مشخص شد که در دو مهره گردن و دو مهره کمرم دیسک بیرون زده دارم..و لکه های سفید در MRI مغزم دیده شد…دکتر با توجه یه لکه ها تست عصب بینایی و شنوایی انجام داد و همه چیز نرمال بود…در نهایت تشخیص دادن که این گز گز ها هیچ ربطی به دیسک و لکه های سفید نداره و عصبیه …برام آلونتا و لایریکا و کوآنزیم 10 تجویز کردن که مشغول مصرف هستم و تغییر زیادی در وضعیتم بوجود نیومده..نظر شما در مورد شرایط من چیه؟لطفا راهنماییم کنید..سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم حسي پراكنده و متغيبر اغلب نشانه عارضه عضوي نيست با مصاحبه و ارزيابي باليني بيشتر امكان علت يابي كه اغلب مشكل از نوع روان تني است فراهم ميشود ودرمان اغلب اصلاح زمينه رويكردهاو استرس است.

 7. حسن می‌گوید:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر.من بعضی مواقع احساس بی حسی و گزگزشدن روی قسمتهایی از سرم میشم.آیا این عارضه نشانه ام اس میتونه باشه?

 8. مهدی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.23 سالمه..دوسه روزیه بالای بازوی سمت راستم که ار چند دقیقه میپره و کاملا معلومه ووپیراهنم تکان میخوره..به شدت نگرانم کرده..البته اینم بگم من همش پشت سیستمم و کاردانشجویی میکنم ولی مشکل خاصی واسه گردن و …ایجاد نشده.شبا هم روی پهلو و شانه میخوابم..درکل بد میخوابم..باروغن شانمو ماساژ دادم بهتر نشده و تکان میخوره..به نظرتون چیکار کنم؟

 9. سعید می‌گوید:

  سلام خسته نباشید آقای دکتر بنده پنج ماهه که دچار گز گز و خواب رفتگی دستها و پاها شده ام و درد در ناحیه گردن و سوزش شدید در شانه و گردن و بازو دارم تازگیها پاهایم سست شده و بیشتر خواب میرود ام آر آی از گردن و مغز انجام داده ام که نرمال بوده اند ولی خستگی مفرط و اضطرابشدید در بعضی ساعات بدون هیچ دلیلی مزید بر دردهای من شده آیا احتمال ام اس بعد از ام آر آی من وجود دارد

 10. Mozhgan می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  دختر 25 ساله ای هستم از تقریبا چهار سال پیش شروع سرگیجه داشتم که بعد از ازمایشات مختلف تشخیص میگرن سرگیجه و افسردگی در من داده شد وداروهای نورتریپتیلین10 پروپرانولول و سینارزین 75 به من دادند و وقتی این قرصها را مصرف کردم حالم خوب بود. هر چند من دربچگی 6 سالگی تشنج کرده و برای من ارامش بخش تجویز کردند.الان مدتی است دست و پایم گزگز کرده و درد میکند و احساس سوزش دارم و چشم چپم هم مدتی است ضعیف شده همچنین سرگیجه دارم در سرم چند پلاک سفید دیده شده.با تو جه به استرسی بودن من و وسواس فکری احتمال ms در من هست .هرچند بیشتر من از سرگیجه اذیت میشوم تا درد و گزگز چون بیشتر هنگام استراحت درد و گزگز دارم و هنگام سرگیجه دچار تپش قلب میشوم ممنون میشم جواب منو بدید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است سير علائم و تغييرات اسكن توسط همكار مغز و اعصاب پايش شود در صورت مطرح شدن بيماري مغزي برنامه درمان مناسب در نظر ميگيرند.

 11. زهرا می‌گوید:

  سلام. خانمی 34 ساله هستم از ده روز قبل دچار درد و سپس تاری دید در چشم راست شدم.به پزشک مراجعه کردم بعد از mri گفتند دو پلاک که یکی خیلی کوچیکه در سرت هست بستری شدم و پنج روز کورتون تزریق کردند حالا چشمم خیلی بهتره و دیگه تار نیست. مایع نخاع هم گرفتند گفتند همه چیز بستگی به این جواب داره که چطوری درمان رو شروع کنیم. و به احتمال زیاد cis است میخواستم بپرسم اگر جواب مایع نخاع مثبت باشد تا کی باید دارو استفاده کنم در غیر اینصورت چند سال؟با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   معمولا شش ماه درمان پيشگيري ام اس در نظر گرفته ميشود اسكن كنترل بعدي روش كنترل آتي را مشخص ميكند.

 12. فهیمه می‌گوید:

  با سلام مدتی پیش متوجه شدم تیروییدم کم کار است و از همان موقع پشت گردنم و پشت سرم حالت مورمور و سوزش دارد آیا ناشی از کم کاری تیرویید است یا مشکوک به ام اس هستم؟ضمنا من اغلب تست لرمیت را انجام میدهم و سرم را به شدت به طرف پایین خم میکنم روز بعد از انجام این تست متوجه این سوزش و مورمور شدم با تشکر

 13. ف...ر می‌گوید:

  سلام دکتر من با بی حسی و خواب رفتگی دست چپم به دکتر مراجعه کردم و ام ار ای انجام دادم در مدتی که جواب ام ار ای بیاد دست راستم هم احساس بی حسی وکرختی کردم در جواب ام ار ای امد که من یک پلاک در نخاع دارم دکتر برایم قرص دلوکسیتین و لیریکا تحویز کرد که اگر تا ده روز بعد مصرف خوب نشدم دوباره به مظب بروم که متاسفانه خوب نشدم و دکتر وقتی نارضایتی منو دید سه روز کورتون متیل تجویز کرد روزی چهر ساعت…من سه هفتست کورتون زدم ولی دستام هنوز کرخته بی حسه دکتر گفتن همون لیریکا و دلوکسیتین مصرف کن تا کمکم خوب شوی ولی نشد دکتر به نظر شما من ام اس دارم؟؟دکترم میگه چیزی نیس من میترسم گفتن سه یا شش ماه دیگه باز ام ار ای مغز ونخاع بدم.خیلی ممنون.در ضمن متاهل هستم و بیست شش سال

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   يك بار علامت عصبي نخاعي با عارضه در اسكن ، بدون علت ديگر ، به احتمال زياد سي آي اس است كه مقدمه ام اس را مطرح ميكند بهتر است درمان ادامه يابد علايم حسي بعضا مدتها دوام مييابد.

 14. محسن می‌گوید:

  سلام آقای دکتر حس گزش شدید میکنم گاهی ی گوشه از بدنم انگار واقعا زنبور نیش میزند وقتی نگاه می کنم چیزی نیست مدت هاست که پاهام سر میشه خفیف و دستام فقط تو خواب گاهی از سری بیدار میشم چکار باید بکنم آیا مشکوک به ام اس هستم تو راه رفتن مشکل ندارم ولی وقتی می ایستم رو به جلو و عقب حس سقوط دارم گاهی به. ی طرف وقتی می ایستم

 15. رز می‌گوید:

  باسلام ام ارای مغز دارای کانون درماده ی سفید ساب کورتیکال پاراونتریکولاروعمقیلوب پارینال چپ وبا شدت کمتر راست وام ارای فقرات سرویکال :highsignalدرمهره هایc3.c4.c6.c7 وام ارای فقرات توراسیک پلاک درمحاذات مهره های t3.t4.t5.t6.t7ممنون میشم تفسیربفرمایید ازنظربالینی هم هیچ مشکلی ندارم به جزکمی گزگزدرانگشتان دست چپم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این عوار منتشر رادیولوژیک مغز و نخاع از نظر علت یابی و سیر بیماری بایستی پایش شود در صورت وجود علائم بالینی در معاینه درمان مناسب در نظر کرفته میشود.

 16. ن ع می‌گوید:

  سلام من ۷ماه پیش دو بینی چشم راست داشتم کورتن گرفتم بعد ۱ماه کامر خوب شدم جواب ام ار ای دکتر گف پلاکا غیر فعالن وتا الان علایمی سراغم نیومده و سینووکس میزنم و بعد تزریق چندساعت لرز میکنم .ممنکه ام اس باشه؟؟

 17. هدیه می‌گوید:

  من دو هفته است که سردرد شدید در ناحیه پیشانی و بالای سر دارم همچنین گاهی اوقا ت رگهای انگشتان دستم میگیره. در مورد درد سرم پیش جشم پزشک رفتم و گفتن مشکل از چشمام نیست. به نظر شما مشکلم از اعصابه؟ فکرنکنم سینوسهامم مشکل داشته باشه چون سابقه سینوزیت ندارم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب علائم غیر طبیعی دیده نشود بیشترین علت سردرد میگرن کشش های عصبی است با درمان مناسب قابل کنترل خواهد ب.د.

 18. پونه می‌گوید:

  درود جناب دکتر.خانومی ۳۳ساله هستم.یک سال پیش بعداز مراجعه به چشم پزشک متوجه شدم دوبینی دارم.پزشک گفتن چشمات سالمه وباید به پزشک مغزواعصاب مراجعه کنی.ام آر آی سالم بود فقط نوارعصب چشمم مشکل داشت.ودرتست ANA مثبت ۱:۳۲۰ بود.دکترگفته التهاب عصب بینایی.ولی من بدترازقبل شدم.میشه راهنماییم کنید.سپاس

 19. داود علی لو می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب.
  مردی ۴۰ ساله هستم،و کارشناس آزمایشگاه پزشکی.
  سه سال پیش یکبار موقع برخواستن از خواب،عضلات پا کلا تعطیل شدند و زمین خوردم و نیم ساعتی زمین گیر شدم.این مسئله رو جدی نگرفتم.جدیدا یعنی حدود ۴ ماهه،هر از چند گاهی صبحها وقتی از خواب پا میشم احساس ضعف شدید در عضلات دست و پا دارم که تا ظهر تقریبا این حالت رفع می شود.در آخرین مورد یعنی امروز قدرت تکان دادن ۴ انگشت پا در هر دو پا«غیر از شست»رو نداشتم ،وقتی حوالی ظهر این مشکل حل شد احساس کوفتگی خفیفی در عضلات پا رو داشتم.این را یادآور بشم که این حالت معمولا بعد از بهبود سرماخوردگی رخ می دهد،که تو این یک ماه اخیر،چندین بار پست سر هم سرماخوردگی داشتم. خودم احتمال«گیلن باره» رو میدم ولی ممکنه«ام اس»هم باشه.چون بعضی از علایم اولیه ام اس مثل مشکل در یادآوری،مشکلات جنسی هم چند ماهی است که شروع شده.وآخر اینکه هر از چندگاهی هم عضله ران پا به شدت منقبض و دردناک میشه«یکی از بدترین دردهای ممکن».ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.معذرت از اطاله کلام.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیش از هر موضوع فلج دوره ای هیپوکالمیک برای این شرح حال منطبق است . در مرحله فلجی بهتر است پتاسیم خون گرفته شود در صورت تایید درمان پیشگیری با مصرف آستازولامید طولانی مدت با نظارت پزشک معالج بعمل می آید. درد کرامپ عضله با این بیماری مطابقت ندارد.

   • sina می‌گوید:

    سلام
    پتاسیم این افراد همیشه پایین است یا فقط هنگام حمله پایین می اید

   • داود علی لو می‌گوید:

    با سلام.در رابطه با فلج دوره ای هایپوکالمیک فرمودید که داروی استازولامید تحت نظر پزشک استفاده شود.مگر این دارو باعث افزایش دفع پتاسیم از ادرار نمی شود؟پس مکانیسم اثر آن به چه نحو است؟و سوال بعدی اینکه پزشک برای بنده تریامترن تجویز کردند ،خواستم ببینم آیا این دارو می تواند جایگزین استازولامید شود؟ با تشکر

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     اول از تایید تشخیص بیماری مطمئن شوید ، درمان طبق توصیه متون معتبر انتخاب خواهد شد. آسیدوز خفیف متابولیک جلو هاپوکالمی را میگیرد.

 20. رویا می‌گوید:

  باسلام خدمت دکتر سیفی.دختری۲۷ ساله و مجردم.مدت یکسال پیش کمرم قفل کرد و دکتر متخصص رفتم و مشکلم بزطرف شد.اما بعد اون ماجرا بی حسی کمی داشتم.اما الان مدت ۶ ماهه گرگز و بی حسی دارم.آقای دکتر من یکسال پیش همراه با کمردرد آنفولانزا و سینوزیت شدید هم گرفته بودم.آقای دکتر الان مدت دوسه ماهه بند بند استخونام و مفاصلم درد میکنه و بیحسی داره حتی دردای ماشه ای و سوزشی و تیر کشنده.دردم ب بازو ارنج باسن ساق پا زانو دستام پاهام کتف حتی استخونای گردن مچ دستام ٬ران پا هم میزنه و کلا زندگی رو برام مث مرگ کرده.یک چشمم هم درد میکنه و دکتر متخصص چشم معاینه کرد و تشخیص ضعیفی داد.گوشام هم مدام سوت میکشه.متخصص نورولوژیست هم رفتم ومعاینه کرد بمن گفت مشکلی نداری ۹۹/۵ درصد و گاباپنتین برام نوشت .آقای دکتر ترخدا بگید ام اسه؟درد بدن بطور ناگهانی ایجاد شده و من ک شاغلم بریدم از زندگی.روزانه۸ ساعت پای کامپیوترمم.نمیدونم میتوتم ازدواج کنم یا نه؟آخه هیچ جایی از بدنم نیس ک درد نداشته باشه حتی گاهی درد ب قفسه سینم هم میزنه.خداینکرده سزطان استخوان نیس؟ام ار ای لازمه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم متنوع و مزمن آزار دهنده نشانه های بیماری عضوی نیستند بیشتر در رابطه با مشکل روان تنی و وسواس خود بیمار انگاری است بایستی تحت نظر روان پزشک جدی درمان شوید.

 21. Maryam می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر من از فروردین بعد یه دعوای خانوادگی پاهام شروع به گزگز کرد مدتی این گزگز ادامه داشت و بعد کمی بهتر شد الان دوباره پاهام گزگز میکنه بعضی اوقات دست و صورتم هم گزگز خفیفی داره ولی توی پاهام بیشتره، و کم و زیاد وجود داره.من خیلی ادم زودرنج و عصبی هستم، وقتی استرس میگیرم دستام میلرزه، این گزگز ادامه دار میتونه نشونه ام اس باشه؟ ببخشید یک بارم اخیرا که خیلی خسته بودم خیلی بی حال شدم اصلن حس بلند شدن نداشتم، بدن درد و کمی هم تب داشتم. ظهر دچار این حالت شدم وشب بهتر شد حالم. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاينه اعصاب علائم اختلال حس و حركت با مشخصه تشريحي عصبي تاييد نشود ، علت مشكل اختلال روان تني خواهد بود.

 22. Maryam می‌گوید:

  ببخشید من باید به کدام پزشک مراجعه کنم؟
  این مشکلو چطور پیگیری کنم
  ممکنه ام اس باشه

 23. مهسا77 می‌گوید:

  سلام اقای دکترخواهش میکنم جوابمو بدید من سمت پای چپم گزگزمیکنه البته وقتی دراز کشیدم یااستراحت میکنم احساس سنگینی ای پم هم دارم ولی با راه رفتن مشکلی ندارم دست چپم هم احساس میکنه گزگز میکنه ایا ممکنه ام اس باشه؟

 24. فاطمه می‌گوید:

  باسلام خدمت آقای دکتر .من حدود سه هفته پیش استخان زیر قوزک پام پیچ خورد و کمی هم ورم کرد ولی خودم حس میکردم تاندون داخلی مچ پام باشه حالا بعدازاین مدت پام بهتر شده ولی موقع راه رفتن حس میکنم یه برقزگرفتگی کف پام و انگشت شست پام احساس میکنم.خواهش میکنم منو راهنمایی کنید

 25. Maryam می‌گوید:

  با سلام ببخشید اقای دکتر من قبلن از شما یه سوال پرسیده بودم سپاس از پاسختون.
  ایا گزگز ادامه دار در پاها و بعضی اوقات به صورت خفیف در دست و صورت میتونه نشونه ام اس باشه؟ تقریبا 5 ماهه دچار این حالت هستم 29 سالمه.ازمایش خون دادم کم خونی ندارم میزان ویتامین د 26بود. قبلن پرکاری تیرویید داشتم که کامل کنترل شده.
  ببخشید ایا اگه ام اس بود بعد ۵ ماه عود نمیکرد و علامت دیگه ای به جز گز گز نداشت

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال حسی در رابطه ام اس وجه مشخصه تشریحی دارد که در معاینه ارتباط آن با ضایعه محل خاصی از مغز و نخاع را نشان میدهد.

 26. حسین می‌گوید:

  با درود و و خسته نباشید.آقایی ۳۳ ساله و متاهل هستم.حدود ۳ سال پیش و به صورت همزمان دچار رفلاکس معده و اختلال ادرار شدم.و بعد از آن مشکلاتی مثل گز گز موقت دستها و پاها موقع خواب داشتم که بعد از ام آر آی تشخیص دیسک گردن و کمر داده شد.اما مشکل اختلال در ادرار همچنان به صورت کم و بیش وجود دارد .و مشکل جدید و اخیر سر درد خفیف به همراه درد چشم ها و تاری دید در چشم سمت راست به صورت پرده تاریک جلوی چشم که تا ۲۴ ساعت ادامه دارد که با مراجعه به چشم پزشک و معاینه گفتن چشم ها مشکلی ندارن که بنده با توجه به مشکلات چند سال اخیرم از دکتر چشم پزشک تقاصای ام آر آی مغز کردم که هنوز برای تشخیص آن به دکتر مغز و اعصاب مراجعه نکردم.ولی در جواب ام آر آی به ۴ نقطه در قسمت سفید مغز اشاره شده که خوب موجب نگرانی من شده.خواستم تا قبل از مراجه به پزشک متخصص نظر شما را هم بپرسم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در ام آر آی بدون توجیه بالینی گاهی علائم گمراه دیده میشود اگر با علائم بالینی منطبق نباشد نادیده گرفته میشود. سیر علائم متنوع بدون ارتباط با عارضه عضوی در تایید اختلال روان تنی است.

 27. شبنم می‌گوید:

  با عرض سلام اقای دکتر من در انگلیس هستم و دسترسی راحت به پزشک متخصص ندارم وپزشک عمومی هم مشکلات را جدی نمی گیرد خواهش می کنن من را راهنمایی کنید که دلیل مشکلم چه می تواند باشد من ۴۵ سال دارم کمی ناراحتی کمرسیاتیک میگرن و کلسترول بالا دارم مدت یک هفته است که در قسمت روی یکی از پاها احساس سوزش شدید دارمثل سوختگی در اثر اب جوش و روی پوست اثری دیده نمی شود لطفا بفرمایید به چه دلیل می باشد با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علامت اگر در روی یک پا منتشر است بعلت التهاب عصب جلدی بعلت نامشخص و گاهی زونا پیش می آید اغلب خود بخود برطرف میشود. اگر در سطح کناری پا است احتمالا بعلت آسیب سیاتیک است باز با استراحت بهتر میشود.

 28. دکتر سیفی می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن نوعی بیماری التهابی ناشناخته و قابل کنترل است، مراجعه به متخصص روماتیسم برای تایید یا بررسی علل دیگر لازم است.

 29. محسن می‌گوید:

  Sag T1W, T2W,axial T1W,T2W,DW/FLAIR/coronal T2W
  دکتر این جمله رو هم نوشته ، پلاکن ؟
  بقیه ی موردا رو نوشته نرمال

 30. نازنین می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن یعنی چی؟
  خب باید چه کار کنم پیش متخصص روماتیسم ببرم؟

 31. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علائم اختصاری انواع روشهای بکار گرفته شده است علامت مرضی نیست.

 32. دکتر سیفی می‌گوید:

  ضمن معاینه متخصص روماتولوژی راهکار درمان وتعامل را توضیح میدهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × 6 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>