تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

5,029 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. امیر می‌گوید:

  سلام. بنده ب دلیل مورمورشدن کل بدنم و گاها خارش ام ار ای مغز و نخاع دادم ک نرمال بود. ولی الان ک خودم به عکسای مغزم نگاه میکنم توی یکی از عکسها نقطه ی سفید موجوده(البته شیار های سفید موجوده ولی نقطه منو ترسونده). جای نگرانی داره این موضوع؟؟؟

 2. زهرا می‌گوید:

  سلام آقای دکتریک روز بی دلیل حس خواب رفتگی در پای چپم داشتم که فرداش متوجه شدم وقتی راه میرم خوب میشه ضمن اینکه دو تا از دوستانم مبتلا به این بیماری شدن خیلی هم ترسیدم و مدام در اینترنت جستجو می کنم اما الان چیزی که خیلی نگرانم میکنه اینه که در‌پای چپم هر دوثانیه یک بار یک نقطه پایین قوزک مورمور میشد اما الان وقتی چارزانو می نشینم یادربرخی حالات دیگر کنار قوزک و تیغه ی بیرونی پام جریان خفیفی مثل ردشدن برق حس میکنم فقط برای چند ثانیه

 3. امیر می‌گوید:

  سلام. احساس گزگز و پرش عضلانی میتونه شروع ام اس باشه؟؟
  من این علایمو داشتم و زود ام ار ای دادم و نرمال بود. در آینده نیازی به ام ار ای مجدد هست؟؟

 4. سحر می‌گوید:

  سلام اقاي دكتر من چند وقته بي حوصله هستم و احساس ضعف در پاها دارم، همچنين صحبت كردنم هم كمي دچار مشكل شده، به نظر شما بايد چيكارً كنم؟

 5. حشمت می‌گوید:

  سلام. بنده حدود یک ماهه پیش کمردرد گرفتم و دو س روز بعدش پاهام احساس مور مور شدن و گزگز شدن کردند. بعد گردنم درد گرفت و بهمراش دستام شروع به مورمور شدن و خارش کردن. الاتم صورتم گزگزه و چشمام درد خفیف دارند. در ضمن دیسک اصلا ندارم. راهنمایی کنید ممتون

 6. محمد می‌گوید:

  سلام آقای دکتر، من 31 سالمه. یک هفته پیش در ناحیه کمر و نزدیک به کتف احساس برق گرفتگی خیلی شدید بهم دست داد جوری که فکر کردم واقعا منو برق گرفته، دوباره دیروز همین اتفاق برام افتاد ولی با شدت خیلی کمتر. اینم بگم من ورزشکارم و تمرینات سنگین بدنسازی انجام میدم. علت چی میتونه باشه؟ با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شاید تحریک ریشه عصبی بین مهره ها ناشی فشار یا کرامپ عضلانی بوده اگر مشکل زیادی ندارید با نرمش و کشش ملایم بایستی منتفی شود.

 7. حشمت می‌گوید:

  سلام. تو متن بالا نوشته شده گاهی بیماری های روانتنی با ام اس همراهن. منظور اینه ک علایم جفتشون با همن یا اینک بیماری روانتنی منجر به ام اس میشه؟؟

 8. امیر می‌گوید:

  سلام. من بیست و دوسالمه. الان به مدت حدود پنج شش سال هر وقت میدوم یا فعالیت سنگین انجام میدم، حالت تهوع میگیرم، سرم گیج میره، علتش چیه؟؟

 9. جواد می‌گوید:

  سلام جناب دکترسیفی قبل از هرچیز ازشماکه بی هیچ چشمداشت مالی به بیماران کمک می کنید سپاسگزارم اجرتون باخدا؛ آقای دکتر همسر من چندباربابت تشخیص بیماریشون مزاحمتون شدن چندسال اخیرایشون دچار سرفه های بعدازسرماخوردگی به مدت طولانی میشدکه باتوجه به علائمی چون سرفه های خشک،خارش مقدار کمی از پوست درقسمتهای مختلف بدن حتی سر وبالا بودن میزان ace درآزمایش خون ودکترای مختلفی که رفتیم مشکوک به ساراکوئیدوز شدن ودرمان بادوز بالای کورتون ( روزی ۵ عدد) داروی پرودونیزول شروع می خواستن بکنن که باتوجه به اینکه همسرم قصدبارداری داره از خوردن داروها صرف نظرکرد و حدودده روزه که خام گیاهخواری رو شروع کرده ومی خواد بعداز۲۱ روز که بدنش پاکسازی شد مجددا آزمایشاتی که بهش دادن رو انجام بده ؛ سوال من از شمااینه که بااین علائم خفیف تجویز این مقدار داروی کورتون برای بیماری که مشکوک به سارکوئیدوزه صلاحه ؟ اگرممکنه مطلبی هم راجع به این بیماری ناشناخته تو سایتتون قرار بدین ونظرتون رو بفرمائید که تشخیص صریح این بیماری چطور ممکنه، البته سی تی اسکن هم انجام داده و تست تنفس اما هیچ مشکلی نداشته؛به نظرشما باردارشدن همسرم مشکلی برای خودش ایجاد میکنه؟ خواهش میکنم راهنمائیمون کنید باور کنید مستاصل شدیم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نظر به اينكه ساركوئيدوز ارگانهاي مختلف را ممكن است گرفتار كند برحسب هر ارگان متخصص مربوطه تشخيص ميدهد اگر فلج صورت و گرفتاري پرده هاي مغزي در كار باشد ابتلاي عصبي مطرح ميشود در مورد ريه يا كبد يا قلب من نميتوانم نظر بدهم در اين موارد بدترين نتيجه تشخيص و درمان از ورود افراد غير متخصص به روند تشخيص پيش مي آيد. كام آخر اينكه اميدوارم پيگيري را به ارزيابي باليني واگذازكنيد

 10. جواد می‌گوید:

  ببخشید اشتباه تایپ شد منظورم این بود که ممکنه این آنزیم ace بدون هیچ دلیلی تو بدن یکی بالا باشه؟ واصلا خطرناک هم نباشه؟

 11. فاطمه احمدنژاد می‌گوید:

  با سلام
  حدود يك هفته هست بر سر انگشتان پاي چپم ( انگشت بزرگ و كناري هاش) مور مور ميشن ،از امروز دست چپم هم از انگشت كوچيك تا نصفه ي دستم مؤر مور ميشن و كمي درد هم دارن گاهي تا نزديك آرنجم مياد ، بنظرتون نشانه ي ام اس هست ؟
  با تشكر

 12. جواد می‌گوید:

  سلام آقای دکترعذرخواهی میکنم من متوجه منظورتون نشدم سوال من این بود که آیا ممکنه میزان آنزیم ace دربدن شخصی بی دلیل بالا باشه؟

 13. امیر می‌گوید:

  سلام
  اختلال روانتنی با درمان دارویی( داروهای فسردگی) چه مدت طول میکشه؟؟
  آیا این افراد در تمام طول عمر هروقت مضطرب شوند، علایم روانتنی به سراغشون میاد؟؟

 14. مژگان می‌گوید:

  همسرم پس از سرما خوردگی سر درد داشت به صورتی که یک طرف سرش تیر می کشید و با خوردن مسکن آرام میشد. سرگیجه یا تاری دید و یا گزگز شدن اصلا نداره. mri داده و در جواب نوشته hypersignality دیده میشه
  این یعنی چی؟
  یعنی MS؟
  خواهش می کنم زود جواب بدید تا من سکته نکردم

 15. اشکان می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید.
  من یه ماه پیش حالت گز گز درپیشانی و شقیقه هام داشتم که دکتر تشخیص دادن برا سینوزیت هست و کواموکسی کلاو برام تجویز کردن.بعد ازاتمام دوره تمامی حالتهای من خوب شد امااحساس فشار بر شقیقه های خودم احساسمیکنم.با بالابردن ابروهای خودماحساس یه نوع بی حسی در قسمت راست سرم بالای گوش راستم دارم.هیچ علایم دیگه ای هم ندارم.فقط میخواستم ببینم به نظر شما لازمه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنم؟

 16. مژگان می‌گوید:

  همسرم بعد از یک دوره سرما خوردگی به سردرد مبتلا شد به طوری که سمت چپ سر تیر می کشید
  متخصص مغز و اعصاب که با اصرار همسرم مواجه شد، دستور MRI داد. در MRI نوشته شده cortical atrophy و اینکه Hypersignality در برخی از نقاط دیده میشه. لازم به توضیحه همسرم در سال 82 تصادف کرد 17 روز به کما رفت و بعد از بهوش امدن مورد چند عمل جراحی برای شکستگی لگن و پا قرار گرفت. با جواب MRI به دکتر نورولوژیست مراجعه کرد، دکتر ازش تست بینایی هم گرفت و گفت نرماله و چون در جریان تصادف همسرم بود، گفت این مسائل فقط به خاطر همون تصادف سال 82 و بیهوشی های متعدده و نگران کننده نیست.
  ولی من باز هم نگرانم. آیا لازمه بازم دکتر بره یا تست دیگه ای بگیره؟ البته لازم به ذکره زمانی که MRI میشد هنوز سردرد داشت. ممکنه این Hypersignality مربوط باشه به همون سردرد؟
  و این cortical atrophy واقعا مربوط به همون عمل های جراحی و کما ست؟
  خواهش می کنم جواب بدید من خیلی نگرانم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   آتروفی قشری به احتمال زیاد عارضه ضربه مغزی است. تغییر سیگنال هم از عوارض ضربه سر و هم از میگرن احتمالش وجود دارد.

 17. هانیه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.
  مامان من یه هفته هست روزی یکی دوباربه مدت چند ثانیه یک پاش بی حس میشه بطوری ک دست ب دیوار میگیره همینطور احساس گرمای شدید تو کف پاش میکنه ک اونم چند ثانیه میمونه. بنظر شما چ دلیلی میتونه داشته باشه. امکانش هست ام اس باشه خیلی نگرانم

 18. هانیه می‌گوید:

  امکانش هست مشکل بدلیل کمبود ویتامین یا آهن باشه. لازمه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنه یا ن.

 19. امیر می‌گوید:

  سلام
  بنده به دلیل حساس شدن بیش ازحد به یکی از چشمانم، مدتی است که یک ضایعه گوشتی روی پوست چشم در پشت پلک ها شده ام. آیا بعد از دوران استرس از بین میروند یا پیگیری لازمه؟؟

 20. سارا می‌گوید:

  سلام ببخشید اقای دکتر من سه هفته پیش سرما خوردم و بینایی یک چشمم دچار مشکل شد . ب چشم پزشک مراجعه کردم کامل و دقیق معاینه کردن و گفتن مشکلی نیست.نسبت بهش بیخیال باشید.الام بعد از گذشت سه هفته بهتر شده اما نه کاملا . ضمنا از بچگی کلا سریعا دستو پام خواب میره و حدود چند ماه هست یکم کمردرد دارم

 21. آذین می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  نامزد من ۲۵سالشه و پنج ماه پیش تصادف داشت و بنا به ضربه سرش یک روز حافظه کوتاه مدتشو از دست داده بود.
  همیشه و قبل از تصادف سردرد داشته که ناشی از فشار بالاش هست اما تو mriکه بعد از تصادف انجام داد دیمیلینه شدن یکی از اعصاب ثبت شده بود .هیچ نشونه دیگه ای هم نداره و ورزشکاره.دکتر گفت برای احتیاط شش ماه بعد دوبارهmri بده .میتونه نشونه ام اس باشه؟

 22. نرگس می‌گوید:

  با سلام، من ٢ ماهي هست كه در سمت چپ بدنم (دست و پا و گردن) درد شديد دارم كه بيشتر به صورت چرخشي هست و گاهي مواقع همراه با گز گز. اول فكر كردم كه زود خوب ميشه ولي خيلي ادامه پيدا كرد و باعث نگراني من شده. امكان داره راهنماييم كنيد و بگيد دليلش چي ميتونه باشه و به چه دكتري بايد مراجعه كنم؟

 23. فرانک می‌گوید:

  سلام.اقای دکتر توروخدا کمکم کنید.من سالهاست چشمم زخمه و ضعیفه و عینک استفاده نمیکنم.جدیدا حس میکنم بیشتر تار میبنم انا تا عینک میزنم خوب میشم.بعد از اون دچار خارش شدم که گفتن اگزماست وبهترم.بعدش صبح زود از صدای تلفن با استرس از خاب پلشدم و سه روز سرگیجه داشتم و یکم تب کردم.اما خوب شدم دوسه روزه.اما توی دست و پام احساس مور مور شدن یا خاب رفتن شدید دارم حتی سرپا .من خیلی میترسم.چکاب دادم ویتامین دی ام اوکیه و کمی غلظت خون داشتم بنظر شما من باید ام ار آی بدم؟

 24. علی می‌گوید:

  جناب دکتر سلام
  من اردیبهشت ماه دچار درد چشم در زمان حرکت چشم شدم ، به دکتر مراجعه کردم و گفتن عفونت جزییه، پس از یک هفته احساس کردم دیدم داره کم میشه، به فوق تخصص شبکیه مراجعه کردم و بعد از oct و آنژیوگرافی چشم گفتن سکته خفیف چشمی کردی و تزریق تریانمیسولون و اریتروپویتین داخل چشم انجام شد که متأسفانه یک هفته بعد فشار چشم به 38 رسید و چند روز بعد از تزریق دچار variable ptosis هم شدم، vep latency 138 بود البته همزمان فشار چشم ۴۰ دکتر مغز و اعصاب من رو به متخصص چشم مورد نظرشون ارجاع دادند و ایشون هم ION یا non ismechia CRVO تشخیص دادن،mri مغز طبیعی و اوربیت نسبتا طبیعی و باذکر mild prominence CSF around the optic nerve nainly in left oftic nerve و تشخیص mri اوربیت perineuritist بوده، با توجه به اینکه سکته چشمی درد ندارد و لحظه ای میباشد یک دکتر مغز و اعصاب گفتن optic neuritist میباشد اما دکتر چشمم قبول نمیکند، زندگیم متلاشی و کارمم از دست دادم، نمیدونم ms یا nmo دارم یا نه ، از چشم پزشکم دوباره دیروز درخواست mri کردم ولی قبول نکرد، موندم چه کنم، تمام علامتهای اوپتیک نورایتیست رو داشتم البته خطوط افقی و عمودی را تا یک ماه پیش نسبتا کج میدیدم که الانخیلی بهتر شده،، و دچار میجر دیپرشن هم شدم، در ضمن تمام آزمایشات خونم منفی بوده جز آمیلاز 117، ANA منفی anti ds ana 1, فاکتورهای انعقادی protein c و s نرمال، سل و vdrl منفی،CRp منفی، خواهشمندم مرا راهنمایی کنید ، دیگه توان دکتر رفتن ندارم در ضمن در گوش راستمم دچار وزوز شدم و نوار گوش طبیعی ولی در فرکانس ۸۰۰۰ سی دسیبل افت شنوایی دارم ۶ ماهه حتی بامصرف کلونازپام در ساعت ۵ صبح از خواب میپرم و کم خوابی دارم، نمیدونم باید چه کنم، بزرگواری فرمایید مرا راهنمایی کنید و در ضمن آیا تشخیص اوپتیک نورایتیست از ION اینقدر سخت است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم و سیر بیماری نشان دهنده عارضه خود چشم است بنظرم عارضه عصبی چشم که نوریت اوپتیک باشد بطور اولیه مطرح نیست فشار چشم و سیر تدریجی اختلال دید و علائم دیده شده در راستای التهاب خود چشم است بعد از گذشت این مدت تشخیص با یک نگاه به ته چشم آسان است تغییرات دیسک و شبکیه در هر مورد مشخصا علائم قابل تفکیکی دارد بیماریهائی مثل بهجت و سارکوئیدوز این شرایط را مطرح میکند ولی بیماریهای مغزی عصبی مثل دویک و…. مطرح نمیشود.

   • علی می‌گوید:

    سپازگزارم جناب دکتر ، فشار چشم رو دکترم گفت فشار چشم ثانویه وابسته به تزریق تریانمیسولون است، که با قطره زالاتان الان به ۱۲ رسیده و دکتر قطعش کرد، در مورد بیماری بهجت و سارکوعیدوز باید به روماتولوژیست مراجعه کنم و آیا با آزمایش خون مشخص میشود؟ در ضمن در تست میدان بینایی دید مرکزیم مشکلی نداشت و تنها در یک چهارم سکتوم دو ربع پایین مشکل وجود داشت، حد بیناییم هم +8 تا ۹ از ۱۰ بوده، همچنین در مورد آزمایش NMO ig و aschr میاستنی ،معمولا تغییراتی در آزمایشهای خود ایمنی بوجود می آورد چون آزمایش antidsDNA برابر 0.1 بوده ANA منفی بوده، Hemocyestin 14 بوده که آخرین رنجش ۱۵ میباشد، ACP 1.5 و منفی میباشد، FTA منفی ،RPR منفی،ACE برابر ۳۳ و منفی میباشد ، ممکن است nmo و میاستنی مثبت باشد؟ همچنین احتمال فشار مغزی بالا با توجه به ریپورت mri که نوشته mild CSF prominence around the optic nerve میتواند مطرح شود؟
    ممنون از شما پزشک بزرگوار

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     nmo و میاستنی اصلا برای تشخیص مطرح نیست. تست خاصی برای تشخیص بهجت و سارکوئیدوز وجود ندارد ممکن است بیوپسی از محل ضایعه در جای دیگر کمک کند. اغلب درمان با ضد التهاب ها با تشخیص احتمالی کفاف میکند. احتمال فشار چشم از تزریق بنظرم در حد گمان است به احتمال زیاد ئوئیت داشته اید و سیر بهبودی خوبی را طی میکنید.

 25. علی می‌گوید:

  خداوند بشما سلامتی و توفیق فراوان عنایت فرمایتد، کاشکی همه پزشکان ما که بسیار معروف و بنام هستند کمی برای مریضانشون وقت بیشتر بزارن، ممنوم

 26. sahar می‌گوید:

  سلام دکتر خسته نباشید من حدود یک هفته پیش mri انجام دادم اونم به خاطر اینکه پرولاکتینم بالا بود.اما الان تو جواب mri من اینطور نوشته:چند کانون T2_FLAIR HIGH SIGNALدرDEEP WMپری ونتریکولارهردو همی سفر مشهورند
  میشه لطفا تفسیر کنید ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   کانونهای تغییر سیگنال در دور بطنها و ماده سفید مغز گزارش شده بایستی با علائم بالینی تفسیر و توجیه شود.

 27. امیرحسین می‌گوید:

  باسلام
  من پسری هستم 15سالمه
  من چند وقتی هست که دست و پام گزگز میکن و درد استخوان دارم (درد مثل تیر کشیدنه میگیره باز خوب میشه ، گاهی وقتا از مچ دست تا نک انگشتام درد میگیره.
  به دکتر اعصاب و روان مراجعه کردم گفت وسواس فکری گرفتم و برام دارو نوشت.

 28. بهاره می‌گوید:

  سلام وقت بخیر دکتر ۲۸ سالمه از سال۹۴ دچار یسری حالتای بد و استرسی شدم ک همه دکترا گفتن عصبیه امسال دوباره رفتم پیش دکتر اعصاب و داخلی اسنترا و زیپروبایوکس دادن الان دو روزه ساق دستام با کمی از مشت پام تا انگشتای پاهام یجوریه یه حالتی شبیه قلقلک دارم ی حالتی شبیه قبل از خواب رفتنه که بعدش تازه یجایی از بدن خواب میره یدفه شدید شد بعد کم کم وایساد اما هنوز انگار تهش تو ساق دستم حس میشه انگشت کوچیک پای چپم صبح ک از خواب پامیشم خواب میره بعد درست میشه

 29. بهاره می‌گوید:

  ممنون میشم جواب بدید از استرس خواب و خوراک ندارم یعنی ام اسه ؟؟

 30. الهام می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشین ببخشید برای چندمین بار دارم مزاحمتون میشم.راستش ی سوال داشتم

 31. الهام می‌گوید:

  قای دکتر من از سال ۸۹ مشکل استرس داشتم ک روانپزشک رفتم دوسال دارو خوردم خوب شدم بعد سال ۹۱ دوباره موقع امتحانای دانشگاه استرس شدیدی گرفتم رفتم روانپزشک بهم دارو دادن ولی اون داروها عوارض دادو احساس میکردم دستم خواب رفته در حالیکه فقط حس خودم بود بعد رفتم دکتر داروها رو عوض کردن ولی ازونجایی ک من عوارض ام اسو خوندم بعد اون ترس از ام اس زندگیمو جهنم کرد …..خود بیمارانگاری.اقای دکتر الان من مشکلم ام اس میتونه باشه؟تورو خدا کمکم کنین هیشکی منو درک نمیکنه همه بهم میگن تلقین میکنی

 32. دکتر سیفی می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن نوعی بیماری التهابی ناشناخته و قابل کنترل است، مراجعه به متخصص روماتیسم برای تایید یا بررسی علل دیگر لازم است.

 33. محسن می‌گوید:

  Sag T1W, T2W,axial T1W,T2W,DW/FLAIR/coronal T2W
  دکتر این جمله رو هم نوشته ، پلاکن ؟
  بقیه ی موردا رو نوشته نرمال

 34. نازنین می‌گوید:

  سندرم خستگی مزمن یعنی چی؟
  خب باید چه کار کنم پیش متخصص روماتیسم ببرم؟

 35. دکتر سیفی می‌گوید:

  این علائم اختصاری انواع روشهای بکار گرفته شده است علامت مرضی نیست.

 36. دکتر سیفی می‌گوید:

  ضمن معاینه متخصص روماتولوژی راهکار درمان وتعامل را توضیح میدهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 5 = بیست پنج

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>