آلزایمر و دیگر انواع زوال عقل

آلزایمر نام دانشمند آلمانی است که در سال 1906 برای اولین بار این بیماری را در یک مرد 45 ساله توصیف نموده است. در آن زمان،تصور بر این بود که بیماری آلزایمر مختص آفراد میان سال است ولی با گذشت زمان و شناخت بیشتر این بیماری، معلوم شد که با افزایش سن شروع بیماری رو به افزایش می باشد. بطوریکه بعد از 65 سالگی هر 5 سال شیوع آن دوبرابر می شود. وفور بیماری آلزایمر بطور متوسط 4/1 درصد در افراد 65 تا 70 سال و 24 درصد در افراد بالای 85 سال است. وفور بیماری آلزایمر در مردان و زنان یکسان است. به لحاظ طول عمر بیشتر زنان، تعداد زنان با این بیماری در جامعه بیشتر است.

در سالهای اخیر آسیب شناسی، بیوشیمی، تصویر برداری و بررسی ژنتیک راههای شناخت و کمک به درمان را برای بیماران فراهم نموده است. علاوه بر ژنتیک و زمینه فامیلی، بیماری کرونر، کمی تحصیلات، ضربه های سر، زیادی قند و کلسترول و فشار خون ازعوامل موثر شناخته شده است.

در تشخیص دمانس و آلزایمر به این نکته باید توجه نمود که بیماری یک پدیده پیشرونده بعلت از بین رفتن سلولهای مغز (دژنرسانس) بوده لذا علائم عصبی و روانی بیماری و کاهش توانایی های ذهنی بیمار غیر قابل برگشت می باشد. تشخیص بیماری آلزایمر یا مرحله شروع آن تحت عنوان “اختلال خفیف حافظه” (Mild Cognition Impairment (MCI خبر ناگواری برای بیمار و اطرافیان وی می باشد لذا قبل از اطمینان از سایر علل قابل رفع اختلال حافظه و انجام آزمایش ها و تصویربرداری ها نباید تشخیص قطعی اعلام شود. گذشت زمان و سیر پیشرونده بیماری، تشخیص را مسجل می کند.

وجوه مشخصه زوال عقل بنا به طبقه بندی DSM IV

(Diagnostic and statistical manual IV)

 • پیدایش اختلال در ابعاد مختلف شناخت در حدی که کاهش حافظه را شامل بشود،

مانند: اختلال در تکلم، درک و فهم، اختلال در هماهنگی و اجرا اعمال هدفدار.

 • اختلال شناخت در حدی که در کارایی روزمره شخص و عملکرد اجتماعی اختلال ایجاد بکند و تواناییهای شخص نسبت به گذشته کاهش چشمگیر داشته باشد.
 • افت مستمر توانایی های ذهنی بدون ارتباط با عوامل گذرا مثل مسمومیت و وضعیت روانی و هذیانی

معاینه و ارزیابی اولیه اختلال حافظه

هر یک از تواناییهای فرد مورد معاینه از نقطه نظرهای زیر مورد مطالعه قرار می گیرد:

 • توجه و حضور ذهن و توانایی ایجاد ارتباط چشمی و کلامی بیمار
 • نحوه تکلم: درک صحبت، روان بودن تکلم، پیوستگی گفتار و افکار و …
 • تفکر تفکیکی: قدرت تفکیک مطالب و ارتباط منطقی موضوع صحبت و پاسخ متناسب
 • توان ذهنی: اطلاعات و معلومات متداول، میزان آگاهی فرد نسبت به مسائل روزمره، توانایی شرح سابقه خود و مسائل شغلی و سوابق خانوادگی
 • هماهنگی: در حرکات و مهارتها و تعادل و توانایی اجرای حرکات در کارهای روزمره
 • شدت فراموشی که خود شخص و اطرافیان اظهار می کنند معیار خوبی برای تشخیص دمانس می باشد.
 • پرسیدن مکرر یک موضوع در فاصله زمانی کوتاه توسط شخص دچار اختلال حافظه در سابقه بیمار

اختلال خفیف حافظه(Mild Cognition Impairment (MCI

اختلال خفیف حافظه معمولا سیر پیشرونده به طرف آلزایمر دارد. کاهش حافظه نزدیک، علامت بارزی است که شخص خود تجربه می کند. سیر بیماری به سمت آلزایمر هر سال حدود 20 درصد در این افراد می باشد، در افراد عادی در سنین معادل حدود 1 الی 2 درصد است.باید توجه داشت که فراموشی روزمره و گذرا به علت کمی تمرکز و خستگی فکری و روحی به تنهایی دلیل MCI نمی باشد، تشخیص باید با تست حافظه و دیگر آزمایشات تایید بشود. وجود آتروفی قشری در هیپوکامپ لب تمپورال مغز در اسکن MRI و وجود اختلال در تست خلاصه شده وضعیت فکری                             (Mini-mental State Examination (MMSE، بیماری را تایید می کند. در مایع نخاعی افزایش پروتئین Tau و کاهش آمیلوئید Aβ-42 و وجود ژن apoE-4 از نشانه های دیگر بیماری است. با روشهای پیشرفته اسکن PET و SPECT کاهش نورون های کولی نرژیک و کم شدن استیل کولین استراز قبل از تشدید بیماری تشخیص MCI را ممکن می کند. در مواجهه با افراد دچار اختلال حافظه بایستی به علل قابل رفع مثل عوارض داروهایی که بیمار مصرف می کند، اعتیاد به مواد، اعتیاد به الکل، فشارخون، اختلالات متابولیک و هورمونی از قبیل تغییرات کلسیم و تغییرات هورمون تیروئید، علل عفونی از قبیل HIV و توکسوپلاسموز و بروسلوز، سابقه ضربه های مکرر مغز و مسمومیت های مزمن با فلزات سنگین و مواد شیمیایی توجه داشت.

درمان های متداول آلزایمر در سیر بیماری MCI موثر نیست. مهارکننده های استیل کولین استراز و داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی تغییری در روند بیماری نداشته است. دونزپیل در 12 تا 18 ماه اول در تعداد کمی از بیماران موثر بوده است. مراقبت های بهداشت تغذیه ای و سلامتی و روانی در پیشگیری از تشدید MCI موثر است.

انواع حافظه

حافظه اتفاقی (Episodic): این قسمت از حافظه مربوط به اندوخته های تجربی شخص در رابطه با زمان و مکان است و نیاز به تمرین و تجدید حافظه ندارد. اعمال و افکار شخص در هر زمان بوسیله این حافظه اداره می شود. با اختلال این حافظه توجه و تمرکز و رفتار متناسب فرد مختل می گردد و شخص تمامیت اتوماتیکی خود را از دست می دهد. محل این حافظه در مغز در قشر هیپوکامپ و تمپورال داخلی و فرونتوپاریتال است. تست این حافظه از طریق پرسش در مورد زمان و مکان و مسائل روزمره انجام می گیرد. با اختلال بیشتر در حافظه اتفاقی نزدیک و محفوظ ماندن حافظه اتفاقی دور، شخص در حالتی شبیه زندگی در گذشته بسر می برد.

حافظه جدید یا حافظه کاری: بوسیله این حافظه ذخیره سازی موقت اطلاعات و حفظ رابطه درونی فرد با بیرون و هماهنگی و ابتکار انسان تامین می شود. موضوع های جدید از نیم دقیقه تا چند ساعت در این حافظه نگهداری می شود. با اختلال حافظه نزدیک شخص در کارهای روزمره دچار فراموشی مکرر میگردد. تست یادآوری و بازگوکردن سه کلمه بعد از چند دقیقه در معاینه این نوع حافظه بکار گرفته میشود. جمع نمودن صعودی اعداد (عدد 7 بطور تصاعدی) که لازمه همکاری قشر فرونتال با پاریتال است، تست دیگر در معاینه این قسمت از حافظه می باشد.

حافظه مفهومی (Semantic): تمام مسائل و اندوخته های قدیمی در این قسمت از حافظه جا دارد. این اندوخته ها از طفولیت ذخیره شده و ارتباط با زمان و مکان ندارد. وسعت و ابعاد این اندوخته ها دانش و بینش فرد را تشکیل می دهد. ظرفیت آن نسبت به استعداد و زمینه آموزشی و فرهنگی افراد متفاوت است. در آلزایمر معمولا این حافظه آسیب نمی بیند ولی در موارد شدید آسیب آن موجب اختلال در تکلم می شود.

تست حافظه کاری (نزدیک)

اضافه نمودن رقم 5 یا 6 یا 7 روی عدد یک بطور صعود. کسر کردن رقم 8 یا 6 یا 4 از عدد صد بطور نزولی،  نام بردن ماههای سال از آخر به اول.

تشخیص موقعیت زمان (ساعت) و مکان، شرح بیوگرافی شخصی

تکلم: روان بودن گفتار، ارتباط کلامی، انسجام بیان، تکرار یک جمله گفته شده، نام بردن اسم 12 تا 18 قلم جنس موجود در فروشگاهها در یک دقیقه

درک مفاهیم: خواندن و توضیح دادن و نوشتن چند جمله

درک بینایی موقعیتی: کشیدن اشکال دو و سه بعدی- تشریح اشکال موجود در یک صفحه-، کشیدن ساعت با نشان دادن زمان، تقسیم یک خط به چند جزء

حافظه نزدیک کلامی: بیان3-5 کلمه بر حسب حروف الفبا

حافظه غیر کلامی: کشیدن شکل از حافظه

حافظه دور: خاطرات گذشته خانوادگی و اجتماعی

تفکر تفکیکی: تشابهات، تمثیل ها

هماهنگی: پانتومیم (مثل نشان دادن بستن نامه)

سلسله مراتب: تشریح مراحل اجرای یک برنامه کاری در رابطه با شغل شخص

علت شناسی، آسیب شناسی و تغییرات بیوشیمی

چگونگی فعال شدن ژن های آلزایمر با پیشرفت سن در افراد مشخص نشده است. . ژن آمیلوئید روی کروموزوم 21 قرار گرفته است. پروتئین آمیلوئید Aβ1-40 و Aβ1-42 در غشاع نورون ها تولید می شود. در حال طبیعی “پروتئین پیشتاز آمیلوئید” بوسیله آنزیم آلفا سکرتاز شکسته می شود و مانع رسوب آدر سطح سلولها میگردد. آنزیم سکرتاز نوع بتا و گاما باعث تشدید رسوب آن می گردد. برای واکسیناسیون بر ضد پیشرفت آلزایمر روی این آنزیم ها کار شده است. کاهش فعالیت کولی نرژیک نورون ها مدتها قبل از بروز علائم بالینی آلزایمر پدید می آید.  رشته های کولی نرژیک در هیپوکامپ و قشر فرونتال قاعده ای زودتر از بین میرود. علاوه بر کولین استیل ترانس فرازو استیل کولی استراز، انتقال دهنده های سروتونرژیک و ادرنرژیک  نورونها نیز کم می شود. بررسی آسیب شناسی ضایعات متعدد بصورت پلاک های سنیل و کلاف های نوروفیبریلر داخل سلولی که در اثر رسوب و تجمع آمیلوئید پدید می آید مشاهده می شود.

معاینه عصبی و روانی

با معاینه عصبی و روانی تفکیک موارد اختلال حافظه به علل اختلال روانی از موارد ضایعه مغزی مشخص می شود. در آلزایمر بر عکس افسردگی، بی حوصلگی و بی توجهی شخص به مسایل و جریانات توام با کاهش حافظه توام می شود. در دمانس توهمات، تحریکات روانی و حرکات تکراری بی هدف در 50 درصد موارد وجود دارد. کنترل این علائم در بهبود وضع بالینی و طول عمر بیماران موثر است.

تغییرات الگوی رفتاری و شخصیتی در آلزایمراغلب به اشکال وضعیت انفعالی، تحریک پذیری، بی اختیاری عاطفی، خلق افسرده و اختلال تفکر می باشد.

آزمایشهای ضروری

علاوه بر آزمایش های متداول شمارش خون، قند، اوره، کراتی نین، CRP، لیپدهای خون، آنزیم های کبد، کلسیم، B12، و TSH، آزمایش های دیگر برحسب  احتمال دیگر بیماریهای مانند تست سرمی سیفیلیس HIV بعمل می آید. تعیین ژن apoE از نظر تشخیص و درمان مفید نمی باشد. کاهش بتا آمیلوئید و افزایش پروتئین تاو در مایع نخاعی در مواردی از “اختلال خفیف حافظه” وجود دارد، این موارد به آلزایمر منتهی می شود.

انجام اسکن CT بدون تزریق یا اسکن MRI در تمام موارد بیماران با اختلال حافظه ضروری است. با این تصویربرداری ها علل احتمالی دیگر اختلال حافظه از قبیل تومورهای نهفته، هماتوم سوب دورال و هیدروسفالی تشخیص داده می شود و تغییرات آتروفی مغز و ضایعات منتشر ناشی از گرفتگی عروق کوچک و علائم کم خونی ماده سفید مغز مشخص می شود. تغییرات تحلیلی مغز در آلزایمر بیشتر در هیپوکامپ و تمپورال داخلی است.در مراحل پیشرفته کاهش حجم مغز با چروکیدگی قشری و اتصاع بطن های طرفی مشاهده می شود. با اسکن PET و SPECT تغییرات بیوشیمی مغز قبل از تحلیل مشخص می شود.با این روش ها تشخیص MCI قبل از شروع علائم ممکن می شود.

مشخصه های مطرح در تشخیص آلزایمر به قرار زیر است:

 • وجود علائم زوال عقل در معاینه و تایید آن در تست “خلاصه شده تعیین وضعیت فکر”                                       MMSE) Mini-mental State Examination)
 • وجود نارسائی فکری حداقل در دو زمینه
 • سیر پیشرونده اختلال حافظه و دیگر توانایی های شناختی
 • نبود اختلال هوشیاری
 • شروع بیماری از 40 سال به بعد و اغلب 65 سال به بالا
 • نبود عوامل بیماریهای داخلی و دیگر بیماری های مغز که در ایجاد دمانس دخیل می باشد.

مشخصات بالینی

اختلال حافظه: شروع علائم آلزایمر اغلب بصورت اختلال حافظه تظاهر میکند. حافظه کاری (حافظه نزدیک) زودتر ضعیف میشود. فراموشی شخص در کارهای روزمره مکررا مشاهده می شود. شروع علائم مربوط به آسیب قشر فرونتال تحانی است.

بیماری آلزایمر با سیر پیشرونده اختلال حافظه، اختلال تکلم و درک بینایی موقعیتی (Visuso Spatial)، اشکال در اجراء اعمال و اختلال رفتاری و روانی مشخص می شود. با پیشرفت بیماری اختلال حواس و هذیان و افسردگی زیاد دیده می شود. تشخیص بیماری در مراحل اولیه در افراد پیر از کاهش طبیعی حافظه مشکل است. بیماریهای قلبی عروقی و مغزی، کاهش بینایی و شنوایی و عوارض داروهای مختلف، تشخیص بیماری را در این افراد مشکل میکند. اخذ شرح حال از اطرافیان در مورد شدت فراموشی، اختلال شناخت و رفتار و کاهش کارآیی بیمار به تشخیص کمک می کند.

علائم نوروسایکیاتریک (عصبی-روانی):اختلال در خلق و رفتار و شخصیت بصورت افسردگی و تحریکات و نیزاختلال روانی بصورت توهم درکی (هالوسیناسیون) و توهم ذهنی (دلوژن) مشاهده می شود. افسردگی شدید در 20 درصد بیماران آلزایمر وجود دارد.

تشخیص افسردگی به جهت وجود سایر علائم زوال عقل و امکان برقراری ارتباط مشکل می گردد. در این بیماران افسردگی بعلت واکنش روانی نسبت به بیماری نبوده بعلت ضایعه مغزی و کاهش کاتاکولامینها در لوکوس سرولوس و سایر مراکز عصبی مغز پدید می آید. تغییر  شخصیت در 75 درصد موارد از سستی و بی حوصلگی تا کم شدن روابط اجتماعی، کاهش تحمل حضور اطرافیان، خشونت و مشاجره، بیقراری و حرکات مستمر و بی هدف، رفتارهای نامتناسب جنسی، نداشتن کنترل بر خوردن و نگهداشتن ادرار،خشونت و  آسیب رساندن به خود و اطرافیان و زمین گیر شدن مشاهده می شود. در مرحله نهایی بی حرکتی و عدم توانایی تکلم و اختلال بلع پدید آمده، مرگ بعلت بیماریهای قلبی عروقی و عفونی پیش می آید. طول عمر بیماران 8 تا 12 سال است.

معاینه عصبی بیماران آلزایمر:در شروع بیماری، معاینه عصبی غالبا نرمال است. در مرحله تشدید بیماری سفتی مختصر اندام ها و تشدید رفلکس فشردن دست (Grasp) و مکیدن، کاهش تکلم، بی اختیاری ادرار، و در مرحله شدیدتر جمود و خمیدگی و مشکل بلع و لاغری مشاهده می شود.

بررسی آزمایشی: علاوه بر آزمایش های متداول شمارش خون، قند، اوره، کراتی نین، CRP، لیپدهای خون، آنزیم های کبد، کلسیم، B12، و TSH در همه موارد انجام میگیرد.

در EEG تغییرات اختصاصی مشاهده نمی شود. بررسی ژنتیک صرفاً در موارد خاص و نوع فامیلی بیماری ضرورت پیدا می کند. امتحان مایع نخاع در مواردی که احتمال بدخیمی و عفونت مطرح باشد بعمل می آید.

تصویر برداری مغز: با اسکن CT بدون تزریق و MRI برای تشخیص سایر علل، موجب دمانس در همه موارد بعمل می آید. تشخیص تومورهای نهفته، هماتوم سوب دورال، ایسکیمی مغزی و انفارکتوسهای کوچک متعدد، هیدروسفالی در اسکن مشخص می شود.در مراحل اولیه آلزایمر در اسکن مغز علائم قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود، با پیشرفت بیماری آتروفی شدیدتر در قشر فرونتال و تمپورال و پاریتال و کاهش حجم مغز با اتساع بطن های طرفی مشاهده می شود.

درمان آلزایمر

داروهای (Donepezil (Aricept)،Rivastigmine (Exelone)،Galantamine (Reminyl مهارکننده های استیل کولین استراز بوده و باعث افزایش سطح استیل کولین در سیناپس ها می گردند.هر کدام در مراحل اولیه بیماری از چند ماه تا چند سال موثراند.عوارض کولی نرژیک این داروها بصورت اسهال و استفراغ، سستی و توهم بینایی در شروع مصرف درمان مشاهده می شود. شروع درمان با مقادیر کم و افزایش تدریجی دوز دارو بروز عوارض را کم می کند. برای مراحل متوسط و شدید بیماری Memantine تجویز می شود. ممانتین با تقویت گیرنده های(N-Methyl D Asparate(NMDA) مانع آسیب سلولی بوسیله زیادی گلوتامات موجود در سیناپسهای مغز آلزایمر می گردد. داروهای زیادی از قبیل ویتامین E، استروژن، ترکیبات ضد التهابی غیر استروئیدی و جینکو موثر نبوده و عوارض بیشتری نیز داشته اند.

کمک ها و درمان های حمایتی:

امن بودن محل زندگی بیمار آلزایمر از نظر خطر افتادن و حوادث و مشخص بودن مسیر اطاق ها و دستشویی با علامت گذاری مناسب و روشنایی کافی، توجه به برنامه خواب و غذا و نظافت، استفاده از وسایل کمکی برای راه رفتن، استفاده از سمعک، آموزش اطرافیان و شخص مراقب بیمار برای کنار آمدن با مشکلات روانی و رفتاری بیمار، تلاش مستمر برای تمرینات حرکتی و صحبت و سرگرمی، دادن حداقل داروهای ضروری بطور منظم و در صورت لزوم تغییر مقادیر داروها برحسب وضعیت بیمار با مشورت پزشک معالج، معاینه عمومی بیمار هر چند وقت از نظر بیماریهای داخلی و مغز و اعصاب، معالجه افسردگی بیماران با SSRIs (فلوکستین و …)، کنترل تحریکات روانی با آرام بخش های جدید غیر متعارف (کلوزاپین، ریسپیریدون) و خواب آورهای کوتاه مدت بنزودیازپین.

جهت اطلاع بیشتر در مورد “مراقبت از افراد با اختلال حافظه (آلزایمر)” به همین عنوان در این سایت مراجعه فرمایید

http://seifi-npc.com/?p=94

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

103 Responses to آلزایمر و دیگر انواع زوال عقل

 1. فرید می‌گوید:

  سلام.سوالات تخصصی درمورد آلزایمرراازکدام سایت میشه پرسید.باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ابتدا مبحث آلزایمر را مطالعه کنید، اگر سوالی برایتان مانده میشود از مقالات راجع به آن موضوع جستجو کرد.

 2. جاویدان می‌گوید:

  سلام
  پدر من یه مدت در راه رفتن دچار مشکل شدند و تعادل ندارند و با کمک من و با گرفتن دستانشان قادر به راه رفتن می باشند.
  یه ct اسکن بدون تزریق مایع انجام دادیم که گزارشش به صورت زیر است:
  “تغییرات سنیل به صورت اتساع نسبی بطنهای مغزی همراه با عریض شدگی سولسی های مغزی مشاهده می شود.
  ضایعه فضاگیر در نواحی سوپرا و اینفرا تنتوریال مشاهده نشد.
  علایمی به نفع هرنیشن مشاهده نشد.”
  می خواستم بدونم دقیقا مشکل پدرم چی هست؟ و درمان اون به چه صورت می باشد.
  با تشکر فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال راه رفتن به احتمال زیاد مربوط به آتروفی مغز و پارکینسون و آرتروز و کم حرکتی است. با درمانهای کمکی مثل آمانتادین و… با نظارت پزشک معالج اعصاب و تمرینات نرمشی و تعادلی اصلاح قابل ملاحظه مترقبه است .

 3. جاویدان می‌گوید:

  سلام
  خیلی ممنون از توضیحاتتون
  این “تغییرات سنیل به صورت اتساع نسبی بطنهای مغزی همراه با عریض شدگی سولسی های مغزی ” دقیقا یعنی چی؟
  خطرناک نیست؟قابل درمان به کمک دارو هست؟
  ممنونم از وقتی که میذارین

 4. علیرضا می‌گوید:

  سلام
  پدر من مدتی دچار مشکلات مغزی شده و نتایج سی تی اسکن به شرح ذیل می باشد:(سن 78 سال)
  در بررسی ct scan که در وضعیت axial انجام شده:
  1- ناحیه infratentorial تصویر اتساع در سولسی های کورتیکال و فیشرهای سیلوین مربوط به senile atrophy دیده می شود.
  2- تصویر کانون هیپودانس لاکونار در مجاور هسته caudate در طرف چپ می تواند مربوط به lacunar infarct fhan.
  می خواستم بدونم دقیقا مشکل پدرم چی هست؟ و درمان اون به چه صورت می باشد.
  با تشکر فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   عوارض پیری و گرفتگی مویرگی شرح داده شده، درمانهای پیشگیری سکته و آلزایمر تحت نظر متخصص دریافت کنند بهتر است.

 5. احمد می‌گوید:

  با سلام مادرم وقتی سرش را رو بالش گذارد یا وقتی به بالا نگاه می کند چند لحظه حالت گیجی دست می دهد که زود رفع می شود در سی تی اسکن شروع آتروفی کورتیکال مغز نوشته شده اما دکتر گفته به علت فشار خون بالاست اما وقتی فشار خون مناسب هم دارد اتفاق می افتد چه دارویی می توان استفاده کرد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه اغلب خودبخود و بدون ارتباط با فشار خون و آتروفی مغز پیش می آید، با تمرینهای ورزشی برطرف میشود، در صورت تداوم معاینه گوش هم داشته باشند.

 6. کامران می‌گوید:

  باعرض ادب خدمت جناب دکتر.پدرم74ساله بعد ا ز جراحی پروستات و آب مروارید چشم در دو مرحله ودر اواخر سال جراحی باز قلب احساس میشود مشکلات حافظه دارند یعنی بعد ا عمل به فواصل 5 تا 10 دقیقه مکرارا یک سوال مشخص را میپرسیدند . اکنون خیلی بهترند ولی باز هم مشکل حافظه دارند تحملشان کم بود و کمتر شده زود خسته میشوند و علاقه شان به مطالعه و جدول را از دست داده اند . دکتر تو شهرمون تشخیص mciدادند لطفا راهنمایی کنید. ممنون از وقتی که میگذارید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   معمولا بعد از جراحی قلب در افراد مسن اختلال حافظه پیش می آید با سی تی یا ام آر آ ی از وضعیت مغز که ممکن است شواهد گرفتگی مویرگی یا آلزایمر را نشان دهد مطمئن شوید برحسب علت درمانهای مناسب برای کمک به حافظه و در جوار آن احتمال درمان افسردگی و اضطراب را با دارو و حمایتهای روحی و تمرینهای فیزیکی و ذهنی را باید به اجراء گذاشت.

 7. ساغر می‌گوید:

  با عرض سلام وتشکر
  من سی سالم است مشکلی که دارم این که همه چیز را فراموش می کنم موقع نماز خواندن در تعداد رکعات ان دچار مشکل می شوم ویا با انکه خودم رابرای کنکور دکتری خیلی خوب اماده میکنم ولی دچار فراموشی می شوم حتی موقع تدریس مسائلی را فراموش میکنم یا درمواقعی که استرسدارم در صحبت های معمولی کلمه ای را فراموش می کنم من دچار چه بیماری هستم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شایعترین علت این نوع فراموشی کمی تمرکز و دقت بعلت خستگی عصبی و پراکندگی ذهنی و عدم حضور ذهن است در این صورت با استراحت وتمرین منظم ذهنی برطرف میشود. اگر مسائل حیاتی روزمره علیرغم سعی در نگهداری فراموش میشود و یا اگر لحظاتی غیبت کامل حافظه و عدم هوشیاری پیش می آید بهتر است با نوار مغز و اسکن بررسی بشود.

 8. امیر می‌گوید:

  سلام پدرم ضربه مغزی شدن نتیجه ی ctایشون این بود
  ((تصویر اتساع بطن ها. هیدرو سفالی.وایدشدن سولسی هاوتصویر نوک کاتتر در بطن طرفی مشاهده میشود.))
  میخواستم ببینم یعنی چی؟و خیلی بده؟من قبلا هم گفتم 7 سال ضربه مغزی شدن و5 ساله شنت دارن وتازگی برای راه نرفتن ctگرفتیم که دکتر گفت فشار مغزی بالا بوده پایین اوردیم ممنون میشم جواب بدید
  باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظر میرسد تحلیل مغز از داخل و بیرون بعد از آسیب مغزی پیش آمده شانت مغز هم کارکرد دارد. به غیر از فیزیوتراپی بنظر نمیرسد درمان زیادی موثر واقع شود.

 9. شیما می‌گوید:

  با سلام مادرم 63 ساله است حدود 4 یا 5 سال است دچار مشکل حافظه شده تشخیص دکتر دمانس فرونتو تمپورال است مشکل بزرگ ما این است که چند ماهی است که توهم شدید به تلویزیون دارند یعنی برنامه ها برایش واقعی است به مجری ها سر تکون می ده و به ما میگه ساکت باشد گوش کنید زشته .فکر میکنه اینها میان خونه ما.چکار کنیم خیلی ما رو بد حال کرده .دارو هایی که میخوره ممانتین یاسنال سیتالوپرام است شما چی تشخیص مید هید.با تشکر فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در ام آر آی آتروفی نواحی پیشانی گیجگاهی دیده شده تشخیص همان است، مدتها با آرامبخشهای روان گردان نیاز به کنترل خواهد بود.

 10. مهدی 49 می‌گوید:

  باسلام لطفا جواب سی تی اسکن را برایم توضیح دهید:

  ct scan brain without contrast
  brain sulci are deep & wide
  ventricular system & basal cisterna are prominant
  there is no pathological lesion identified
  these evidence indicated to cortical brain atrophy
  small faint hypodensity in anterior part of left intrenal capsul was noted

 11. کامران می‌گوید:

  با درود خدمت استاد و سپاس از وقتی که میگزارید .
  پدرم در اثر یک تصادف رانندگی خونریزی سطحی مغزی داشتند . بعد از یک هفته بستری در icu باتوجه به شکستگی دستشون پزشک مغز و اعصاب مجوز جراحی و بیهوشی رو به پزشک ارتوپد دادن … توده لخته تماما جذب شده … کاهش کم حجم مغز در سی تی مشخصه … داروهای سیتی کولین عضلانی هر هفته و فنی تویین هر روز دو عدد مصرف میکنن … پنجاه روز از حادثه میگزرد … پارسال جراحی قلب داشتن که چهر تا ع وق کروکرشون تو شهر شما توسط آقای دکتر افراسیابی استادانه پیوند زده شد … بعد از جراحی اختلالات حافظه اندکی داشتند که تقریبا تا قبل از تصادف به مقدار زیادی برطرف شده بود … الان بعد از تصادف و با توجه به اینکه هم مان با ضربه مغزی ج احی ارتوپدی با بیهوشی رو انجام دادن مشکلات حافظه دارند و یک مطلب رو روزانه به کررات میپرسن …به خوبی جدول حل میکنن … احبار رو پیگیری میکنن … حافظه بلند مدتشون عالیه … رفلکس هاشون به سوالات و در خواست ها خوبه … خوب میخوابن … در ضمن هایپرتانسون دارند و 74 سالشون … خواهشا در مورد عوارض ترما که شمل آل ایمر و پارکینسون و تشنج میشه راهنماییم کنید … در ضمن اسفند ماه با دکتر اف اسیابی قرار ویزیت داریم میخوام ااگر اجازه بدید بیارمشون خدمت شما … ممنون استاد از قتی که میگذارید .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مجموعه عوامل جراحی کرونر و ضربه سر و بیهوشی هرکدام بدرجاتی موجب اختلال حافظه میشوند. اغلب بمرور تاحد زیاد جبران میشوند. تمرینهای حافظه کمک میکند. در صورت ضرورت لطفآ قبل از مراجعه با شماره 04135550442 تماس بگیرید.

 12. بهار می‌گوید:

  باسلام تورو خدا راهنماییم کنید من خ نگرانم. من 26 سالمه و در سن 17 سالگی دچار سردرد های وحشتناکی میشدم و فشار به سرم وارد میشد با انجام سی تی اسکن و ام آر آی دکترا گفتن که بطن های سرم بزرگ شده ولی چیزی از هیدروسفالی به من نگفتن اما با تحقیقاتی که کردم میگن این بیماری هیدروسفالی هست . خواستم بپرسم این وظعیت موجب زوال عقل یا آلزایمر میشه؟ من کارشناسی ارشدمو در ضمن تموم کردم. لطفا به ایمیلم جواب بدین خیلی ممنونم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر تا این مرحله سنی اختلال حافظه یا عارضه مغزی پیش نیامده بعد از این مرحله نباید مشکلی پیش بیاید. متاسفانه ارسال ایمیل به کاربران مستلزم اتلاف کلی وقت برایم است.

 13. پریس می‌گوید:

  با سلام.پسرم هشت ماهه است ودور سرش 47 است. از4-5ماهگی متوجه بزرگی سرش شدم .تا 6 ماهگی که اندازه دور سرش 46.5 بود .تحت نظر دکتر بود.آزمایش دادم .سی تی اسکن دادم .دکتر گفت چیزی نیست مغزش یه کم کوچیک شده که پیر استام داد.سی تی اسکن را جایی دیگه بردم و توش نوشتند “تغییرات آتروفیک از زائیده خفیف خصوصا در فرونتال … رویت شد” این یعنی چی؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مختصر بزرگی دور سر با توجه به کم شدن افزایش دور سر در دو ماه گذشته بنظر نمیرسد مشکلی را مطرح کند. احتمالا زیادی خفیف مایع دور سر موجب شده به اشتباه مسئله کوجکی مغز را مطرح نمایند، اگر از نظر رشد و تکامل علائم تاخیر ندارد جای نگرانی نیست.

 14. فاطمه می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  مادرم 50سالشه.شش ماه پیش با پس سر زمین خورد .سی تی و ام ار ای گرفته شده ولی همچنان سردرد و سرگیجه و تهوع دارن.ب دکترای مختلفی مراجعه کردیم و موثرنبوده.فقط با قرص کلونازپام چندساعتی خوبه.با راه رفتن درد از گردنش شروع میشه و سردرد و تهوعوگیجی بدنبالش ایجاد میشه.بنظرتون لازمه ام ار ای از گردن بگیره؟ممکنه لخته خون در سر و مغز باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با نیود دیگر علائم عصبی و اسکن سالم مغز احتمال خونریزی و… در مغز بعید است. در مواردی میگرن و آرتروز گردن بعد از ضربه سر ظاهر میشود برحسب مورد درمان میشود.

 15. hamed می‌گوید:

  با سلام آیا امکان دارد مادرم که 54سال سن دارند دچار الزایمر شوند؟ چند وقت پیش به اصرار خودشان بدلیل اینکه در اعمال روزمره دچار فراموشی میشوند به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کرد که پزشک معالج پس از بررسی mri. مغز و یک سری آزمایشات تشخیص کوچک شدن مغز داد و یک سری دارو های مخصوص بیماران الزایمری تجویز کرد بدون اینکه هیچگونه تستی انجام دهد لازم به ذکر است مادر بنده حافظ چندین سوره و ادعیه مذهبی میباشند لطفا راهنمایی نمایید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   آلزایمر در سنین زیر 60 سال خیلی نادر است، از روی کارکرد ذهنی روی مسائل حافظی جدید بهتر میشود افت حافظه را تشخص داد. معمولا چند سال قبل بروز بیماری افت حافظه کوتاه مدت بطور چشمگیر پیش می آید

   • hamed می‌گوید:

    جناب دکتر ضمن تشکر از شما شخصا چندین آزمون ذهنی از جمله تست موکا از مادرم گرفتم که نتیجه 26 بود با توجه به این موضوع آیا مصرف دارو های تجویزی مخصوص الزایمر به مغز ایشان آسیبی وارد نمیکند آیا داروها را مصرف کنند؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     داروهای مورد مصرف برای کمک به حافظه عوارض چندان ندارند. دارو معمولا برای مواردی که کارکرد روزمره با مشکل مواجه شود تجویز میگردد. توجه به زندگی سالم و پرتحرک فیزیکی و ذهنی بیشتر موثر است. میتوانید از مقلالات متعدد در باره آلزایمر در این سایت اطلاعات بیشتر بدست آورید

 16. فرشته می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  پدر من 4 ماه پيش در اثر تصادف دچار خونريزي ساب دورال شدند كه منجر به سه هفته كوما و پنجاه روز بستري شدن در اس يو شد . در حال حاضر دچار فراوشي شده اند البته مشكلات حركتي و عدم كنترل ادارار و مدفوع هم دارند
  ولي صحبت كردنشون خوبه حتي جدول هم مي تونن حل كنن خيلي چيز ها رو از گذشته مي دونن ولي ما ها رو نمي شناسند و خيلي چيزها در گذشته اخير رو به ياد نمي اروند .
  مي خواستم بدونم ايا اين فراموشي درمان پذير هست ؟ ممنون از لطف شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با گفتار درمانی و کاردرمانی و فیزیوتراپی و درمانهای متنوع با نظر پیشک اصلاح تدریجی امکان پذیر است.

 17. جواد می‌گوید:

  با سلام و تشكر بابت مطلب كاملتون…عمو ي من ٦٧ساله ميباشد و مدتي است كه دچار فراموشي شده با توجه به مطالبتون فكر ميكنم مربوط به حافظه كاريشون هست.چون اتفاقات گذشته يا أفراد قديمي را به خوبي ميشناسد ولي در تصميم گيري سردرگم ميشود مثلا قبله را اشتباه مي ايستد يا راه ها را گم ميكند.هنگام صحبت در مورد موضوعي يدفعه به موضوع ديگر ميرود.به شدت رك شده و بدون ملاحظه در جلوي شخصي إز او بد ميگويد انگار اورا نمبيند.به پزشك نيز مراجعه شده دارو و ازمايشاتي تجويز شده ولي اثري نداشته.ميخوام بدونم تمرينات يا كارهايي هست كه به او كمك كند.تشخيص پزشك اينطور كه من شنيدم كوچك شدن مغز است!

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در ام آر آی هم تایید شود تشخیص بیش از هر چیز ، زوال عقلی از نوع عارضه قشر پیشانی – گیجگاهی مطرح میشود.

 18. طلوع می‌گوید:

  سلام..خسته نباشید
  مادربزرگ من نزدیک به هشتاد سال سن دارند و ایشون از سه چهار سال پیش شروع کردن اول به دیدن نقطه های سیاه روی دیوار،بعد از یه مدت اون نقطه ها تبدیل به حیوانات شدند و اشکال نامفهوم،الان یه مدته که بسیار شدت پیدا کرده و روی دیوار و پرده و هرکنج خانه زن و مرد می بینه و با عصا بهشون میزنه و با صدای بلند باهاشون دعوا میکنه و فحش میده،واقعا نمی دونیم چه رفتاری باهاش داشته باشیم..دکتر هم نمیاد و تا حرف دکتر میشه میگه مگه من دیوونه ام،من هیچیم نیست…حافظه ی خوبی دارن و اصلا چیزی فراموششون نمیشه،فقط این مشکل واقعا تحملش سخته،پدرم خودشون رفتن پیش دکتر و مشکل مادربزرگمو گفتن و دارو گرفتن،قرص ضد استرس و ضد افسردگی،میشه از تجربیاتتون بگید و راهنمایی کنید،ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع توهمات اغلب شروع آلزایمر است. بهتر است پس آرام شدن با مصرف دارو برای بررسی با اسکن مغز به پزشک معالج شان مراجعه نمائید.

 19. سمیه می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  اقای دکتر من دانشجوی ارشد در رشته هوش مصنوعی هستم
  یک پروژه در مورد الزایمر در سیستم فازی دارم
  یکسری تحقیقات انجام دادم اما اطلاعات کافی ندارم
  می خوستم ببینم شما می توانید کمکم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در حد بالینی نه تحقیقاتی ممکن است نظراتی بتوانم از این طریق ارائه کنم. عوامل متعدد غیر از آنچه گفتید مشخص شده، عامل ژن ها خیلی مهم است، آلودگی هوا روز بروز بیشتر عوارض خود را در شیوع آلزایمر نشان میدهد. درسالهای اخیر اثرات سوء غلات با واکنش التهابی روی آندارترها در بروز آلزایمر خیلی موثر دانسته شده، نظم رندگی و عادت به بکتر گیری فکر و حافظه بطور مستمر هم بنظرم مهم است میتوانید هرکدام از این مطالب را جستجو کنید. ضربه های مکرر سر در فوتبالیستها الکل بیهوشی برای جراحی خیلی عوامل دیگر را میتوانید بیابید.

 20. سمیه می‌گوید:

  من در مورد تغذیه و دیابت و فشارخون و ورزش و افسردگی و خواب و … با دیابت کمی جستجو کردم می خواستم بدونم عوامل دیگری بر الزایمر تاثیر می گذارد
  ممنون میشم اگه برام ایمیل کنید

 21. سمیه می‌گوید:

  سلام
  ممنونم دکتر سیفی
  شما سایت بخصوصی نمیشناسید که بتوانم اطلاعات بیشتری در مورد مسائلی که گفتید پیدا کنم

 22. سمیه می‌گوید:

  سلام دکتر
  خسته نباشید
  ایا تشخیص الزایمر با بزاق دهان وجود دارد؟
  روش ثابت شده ای است یا در مرحله تئوری فقط وجود دارد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مراکز پیشرفته غربی گویا این تست یک روش تشخیصی است، کار ساده توجه به موارد فراموشی و گرفتن ام آر آی است.

 23. سمیه می‌گوید:

  یک سوال دیگه ام داشتم دکتر
  آیا این تست روانشناسی که در سایت ها برای الزایمر است علمی است یا الکی است؟
  اصلا تستی برای الزایمر وجود دارد ؟

 24. سمیه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  من برای پروژه ام نیاز به داده های عملی دارم حداقل 100 بیمار، آیا شما می توانید کمکم کنید؟

 25. سمیه می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  اقای دکتر شما می توانید بعضی از این مراکز اموزشی را بهم معرفی کنید
  ممنونم

 26. احمد می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت شما و تشکر از زحمات شما
  مادرم 70 سال دارد به دلیل ضعف حافظه از مغز ایشان MRI گرفته شده در جواب MRI موارد زیر گفته شده
  کانون های افزایش سیگنال در سکانسهای T2/FLAIR در اطراف بطن ها مشاهده می گردد که احتمالا ناشی از بیماری میکرو واسکولار می باشد
  میخواستم ببینم مشکل مادرم چیست و بیماری میکرو واسکولار چه بیماری است آیا درمان دارد یا نه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در افراد پیر بخصوص با زمینه فشارخون و دیابت، گرفتگی مویرگی و تغییرات در اسکن از نوعی گفته شده خیلی شایع است.

 27. حسین می‌گوید:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  پدرم 71 سال دارند و 15 ماه پیش دچار سکته مغزی خفیف شدند که باعث شد دست و پای راستشان در عین داشتن حرکت,اختیار حرکتش را از دست بدهد.بعلت حالتهای افسردگی شدید و عدم علاقه ایشان به تحرک و حرف زدن و حتی ارتباط معمول با اعضای خانواده,از دو هفته پیش اختیار ایشان بطور محسوسی در حرکت کاهش یافت و علاقه ایشان به ارتباط و صحبت بسیارکمتر.البته حافظه و تکلم و حتی تغذیه ایشان بسیار عالی و مثل قبل از سکته است.بخاطر حالتهای شدید افسردگی و ویبره زیاد در دست و پای راست مجددا mri از ایشان بشرح. زیرگرفته شد:
  درجاتی از. آتروفیsenile نسبتا پیشرفته سربرال و نمای signal intensities amorph abnormal کرونیک در ناحیه اکسی بیتال چپ با small vessel disease وprominent بودن ظریف. Cerebral vascular pattern بنظر کدورت مختصر حفرات بینی و سینوزیت خفیف سینوسهای پارانازال نزد بیمار مشهود است.احتمال retention cyst در کف سینوس ماکزیار راست بیشتر میباشد.
  لطفا در مورد مشکل ایشان راهنمایی بفرمایید.از لطف شما بینهایت ممنونم.

 28. رویا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر باتشکروخسته نباشید
  مادرم72ساله چندماهه موقع پاشدن اززمین باسرگیجه یابدون سرگیجه دچاراختلال تعادل میشن کمی افسرده شدن اشتهاشون هم کم شده فراموشی خیلی کم دارن البته پدرم چندماهه فوت شدن آیا به این بحران ربط داره یانه
  لطفاراهنمایی بفرمایید

 29. زهرا می‌گوید:

  “با عنایت به شروع اندک افزایش و عریض شدن Sulci ها و شیارهای سیلوین و Prominent بودن ظریف CEREBRA VASCULAR PATTERN بعضا فولی های مخچه و نمای سیسترنامگنوم بنظز بقیق نسوج……طبیعی…”
  این بخشی از ام ار ای من هست…چه مشکلی واسم پیش اومده…میترسم و نگرانم. سر درد و فشار توی سرم دارم و پرش پلک…..کمک کنبن لطفا

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تغییرات در این حد در افراد طبیعی هم دیده میشود در صورت احساس فراموشی در امور روزمره بهتر است توسط پزشک مغز و اعصاب معاینه شوید.

   • زهرا می‌گوید:

    ممنوم.ولی الان 2 ماهه که سردرد شدید میشم هرروز و پلک راستم دایما نبض داره. دکتر ویتامین تجویز کرد اما اصلا بهتر نشدم.خیلی کلافه میشم.از صبح که بیدار میشم سردرد و نبض پلک دارم.کم کم سمت راست صورتم هم درد میگیره و چشمم.فکر کنم باید بیشتر پیگیر باشم.بازم ممنون از پاسختون

 30. رسول می‌گوید:

  باسلام ایا با دارو میشود حافظه را تقویت کرد؟مخصوصا حافظه بلند مدت…

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای افراد بدون عارضه مغزی بهترین راه تقویت حافظه تمرینهای ذهنی با مطالعه و مرور مطالب یادداشت شده است.

 31. رسول می‌گوید:

  باعرض سلام و معذرت منظور حضرت عالی را متوجه نشدم ایا با دارو میشود حافظه را(نه تمرکز)را تقویت کرد؟ با عارضه یا بی عارضه بودن اهمیتی ندارد….

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مواردی که علت مشخص مثل آلزایمر مطرح باشد دارو کمک میکند در مغز سالم دارو موثر نیست مگر اینکه استرس و وسواس و اضطراب علت باشد.

 32. سحر می‌گوید:

  با عرض سلام.پدرم یه مدتی هست که بعضی جملات رو زیاد تکرار میکنه و اخیرا کارهای غیر عادی میکنه مثلا از واحد روبرو ی خونشون رفته ساعت رو پرسیده ولی جالب اینجاست که بعدا دقیقا یادش هست چیکار کرده ، ممنون میشم راهنمایی کنید. در ضمن 84 سال سن دارن.

 33. hiva می‌گوید:

  با سلام پدرممدت ده روز هست که سکته مغزی کردند ودر آی سی یو هستند سطح هوشیاری بین 5 تا 8 متغییر هست
  چشماشون رو باز و بسته می کنند اما پرستارها میگن موثر نیست و نمیبینه
  میخواستم بدونم برای این بیماران چه کاری میشه کرد و چقدر معمولا در آی سی یو میمونن

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بعد از متعادل شدن علائم حیاتی به بخش معمولی منتقل میشود و در صورت نبود مشکل حیاتی برای مراقبت در منزل دستورات دارئی و نگهداری لازم نوشته و ترخیص میشوند.

 34. ریحانه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر. 24سالمه دو هفته ایست که موقع بیدار شدن از خواب دست راستم بشدت کرخته و خواب رفته تکونش میدم بعد چند ثانیه خوب میشه آیا علت بدی داره؟

 35. امير می‌گوید:

  سلام جناب دكتر
  مادر من ٤٤ سالشه
  چند مرتبه پيش اومده كه ميگه به مدت چند ثانيه همه چيز رو فراموش ميكنه
  آيا فراموشي لحظه اي نشانه ي آلزايمر هست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم نشانه آلزایمر نیست ولی علل مختلف از جمله استرس، صرع ناقص ، علل مغزی عروقی … بهتر است بررسی شود.

 36. امیری می‌گوید:

  با سلام و تشکر وافر از دکتر بزرگوار که سوالات را با صعه صبر و متانت و به موقع جوابگو هستید انشالله اجرتان با حق
  من مادری دارم، 70 ساله اهل اصفهان، که در سن 65 سالگی به آلزایمر مبتلا شدند، در ابتدا یکی از متخصصین مجرب در تهران، آلزایمر ایشان را عروقی تشخیص دادند و گفتند که نیاز به عمل عروق گردن دارد، و این عمل هم 50 درصد مفید و نتیجه بخش است، و در واقع ریسک‌پذیر است، بخاطر همین و دوری مسافت از ایشان دکتری در اصفهان را درخواست دادیم، که ایشان هم دکتری را در اصفهان معرفی کردند و گفتند نظر ایشان نظر من است. اما دکتر اصفهان بخالف نظر او، شروع به درمان با قرص‌های آلزایمری کرد و متاسفانه پیشرفت جدی پیدا کرد، بعد به دآروهای گیاهی روی آوردیم و از پودر گل سرخ که تحقیق جدید آقای دکتر اسنفدیاری است، اما جواب نداد از ایشان پس شرح فوق برای ایشان علت را پرسیدیم، ایشان گفتند: چون آلزایمر عروقی است، جواب نمی‌دهد، الان سوال من این است،‌ آیا باید ما آن ریسک را می‌پذیرفتیم، آیا الان راه حل دارد؟ و با عمل عروق گردن سلامتی مادرمان برمی‌گردد؟
  با تشکر از شما و جواب‌های کامل و دقیقتان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اغلب موارد آلزایمر عروقی بعلت گرفتگی مویرگی است که با جراحی عروق بزرگ تغییری پیدا نمیکند. از طرفی هم عالب آلزایمرهای عروقی با آلزایمر اولیه همراه است و به مرور سیر پیشرونده دارد و با هیچ دارو تابحال قابل پیشگیری نمیباشد. تمرینهای ذهنی و فیزیکی و درمانهای نگهدارنده و برای مدتی معمولا به درمان نسبی کمک میکند.

 37. جوادی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  دکتر من مادرم 61 است و به علت بی حالی و خستگی شدید براش ct brain بدون تزریق نوشتن که ما انجام دادیم. جواب ct به این شرح است
  mild periventricular hypo-density is noted due to small vessel disease.
  میشه بگین این به چه معناست؟

 38. رضا باقری می‌گوید:

  با عرض سلام و تشکر
  پدر بنده با سن 69 سال بنا به تشخیص پزشکان دچار عارضه فرونتو تمپورال دمانس گردیده و تقریبا از چند سال پیش علائم واضح بیماری در ایشان بروز کرده شامل فراموشی کلمات و آدرس و لکنت شدید و توهم و اختلال در حرکت که متاسفانه از 4 ماه پیش قادر به حرکت و کنترل ادار و مدفوع نمیباشد .و تماما بر روی تخت قرار گرفته است و تکلم ایشان در حد یک یا دو کلمه قابل فهم در روز میباشد.سوال بنده از محضر پزشک محترم این است که مرحله بعدی بیماری ایشان چیست تا خود را آماده رویارویی با آن مشکلات گردانیم و آیا ایشان در آخرین مراحل بیماری است و امیدواری ما برای زنده ماندن ایشان چه مدت خواهد بود
  با تشکر از حسن توجه شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با درمانهای متنوع از جمله مقادیر کم داروهای روان گردان و انتقال دهنده های عصبی و داروهای مناسب برای کنترل جمود و سفتی عصبی عضلانی و تمرینهای فیزیکی و تغذیه بیشتر و اصلاح اختلال متابولیک احتمالی امکان اصلاح نسبی وضع موجود وجود دارد. در صورت ادامه سیر فعلی بدون مراقبت کافی اغلب موارد با عفونتهای تنفسی ادامه حیات با مشکل مواجه میگردد.

 39. مصطفی می‌گوید:

  سلام خسه نباشید مادرم چند سالی می شد که شبا با خودش حرف میزد زود عصبی میشد الانم تو راه رفتن یکم مشکل داره خوب نمیتونه حرف بزنه بردیمش mir گرفتیم نوشته بود علایم تغیر اتروفیک کورتیکال وکاهش ماده سفید مغز درنواحیهcentrum semiovleراست چپ مشاهده شده میخواسم بدونم چییو نشون میده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این تغییرات اغلب عوارض پیری و نارسائی عروقی است با درمانهای کمکی و فیزیوتراپی تاحدودی نارسائی ها جبران میشود. کنترل بالینی تحت نظر متخصص اعصاب ضرورت دارد.

 40. مصطفی می‌گوید:

  ببخشین اقایه دکتر این بیماری در خانواده مادرم ارثیه مادر بزرگم و داییایه مادرم همین مشکلو داشتن بعد یه مدت بدنشون میلرزه تو راه رفتن مشکل دارن بعد نمیتونن حرف بزنن میخاسم بدونم نارسایه عروقی میتونه ارثی باشه مادر من الان ۴۱سالشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   زوال عقل در اشکال مختلف و همراهی با تعدادی از بیماریها بخصوص پارکینسون و آ ال اس بعضا بصورت فامیلی دیده میشود. اغلب به مسائل عروقی ارتباط ندارد.

 41. مصطفی می‌گوید:

  ببخشیین اقایه دکتر میخواسم بدونم درمان داره میشه با دارو متوقفش کرد

 42. رضا می‌گوید:

  به نام خدا
  با سلام و خدا قوت اگر ممکن است پاسخ سی تی اسکن را معنی کنید با تشکر از لطف و محبت شما
  Abnormal shape of ventricle is seen.
  Dilatation of lateral at 3rd ventricle is noted.
  Hypodensity of supratentorial white matter suggestive of microvascular ischemic changes.
  posterior fossa is unremarkable. if

 43. نسرین می‌گوید:

  باسلام و خسته نباشید
  پدر همسر من 43 سال بیشتر نداره ولی با یه سردرد شدید و پیگیری های مکرر دکترا گفتن مشکل تحلیل مغز دارند. برادرشونم یعنی عموی همسرم تقریبا این مشکل رو دارن مادرشونم که مشکل صرع داشتند *مادربزرگ همسرم* یا این بیماریا ارثیه ؟وهمسرمن که الان 23 سالشه ممکنه درآینده مشکل این چنینی که ژنی باشه خودشو نشون بده. ممنون میشم کمکم کنید؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   میگرن مقاوم مزمن ممکن است با زمینه ارثی و عوارض تحلیل مغزی ظاهر شود قابل کنترل و درمان است. احتمال آلزایمر ارثی و فامیلی در سن پائین خیلی کم است.

 44. الی می‌گوید:

  با سلام. آقای دکتر مادربزرگ بنده دارای آلزایمر بودن و نهایتا در اثر سکته مغزی فوت کردن. پدر بنده پنجاه و نه سالشونه. مقداری کم حرف تر شدن و یک مقدار افسرده تر نسبت به قبل. چند روز قبل با دیدن نمره پلاک ماشین جلویی از ما پرسیدن که نمره برای کدوم شهره. در صورتی که قبلا همه موارد رو حفظ بودن. یکی دوباری هم کیفشون رو جا گذاشتن. با توجه به اینکه مادربزرگم هم آلزایمر داشتن خطرش برای پدرم هست ؟ بازنشسته فرهنگی هستن و تحت درمان با تئوفلین جی، ایروکاست، و داروهای عفونت روده میباشند. آیا راهی برای پیشگیری از آلزایمر هست؟ با توجه به اینکه در شهر ما ( میانه) MRI وجود نداره، میشه از سی تی اسکن بدون تزریق در جهت تشخیص اولیه استفاده کرد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است از نظر سلامتی کلی و معاینه حافظه و روان شناسی ارزیابی بعمل آید. چنانکه عللی در سلامتی عمومی و روانی دیده نشود و افت حافظه تایید شود تغییر در ریکردها و رفتارها و تغذیه در توقف سیر آلزایمر و مهم است دستورعملهای متعدد وجود دارد که در معاینه حضوری قابل توضیح است.

 45. وجيهه می‌گوید:

  با سلام وعرض احترام مرد40ساله با شكايت از فراموشي اسامي افراد و در ام اراي وجود پلاكهاي ستيل در كورتيكال واجسام زيتوني واتساع خفيف بطنها وفشار داخل مغر نرمال ايا ميتواند شروع الز ايمر باشد ؟ضمنا اين يافته ها در اين سن ميتواند به عنوان تغييرات فيزيولوژيك قلمداد گردد ؟باتشكر

 46. محمد می‌گوید:

  سلام
  ببخشید مادربزرگ من سالهاست دچار نقص حافظه کوتاه مدت هستند و این مسئله در ایشون روند رو به رشد داشته. تا مدتی قبل پشت سر هم یک سوال واحد رو میپرسیدند‌. به شدت بی قرار بودند و همش دوست داشتند از جایی به جای دیگه برن. درواقع ارامش کافی نداشتند. تحمل حضور دیگران رو ندارند. اخیرا کم حرف تر شدند و بی قراریشون کمتر شده ولی به نظر میاد تغییرات شناختیشون بیشتر شده. مثلا جواب مجری تلویزیون رو میدن و در بعضی از کارهای روزمره عادی دچار مشکل شدند و نباز به کمک دارند. به نظر میاد کاملا دارند روند بیماری آلزایمر رو طی میکنند و حتی بیماریشون پیشرفت هم کرده. اما نکته عجیب اینجاست که ام آر آی جدیدی که ازشون گرفته شد هیچ علامتی از آلزایمر رو نشون نمیداد. نوار مغزشون هم بیشتر از امواج آهسته تشکیل شده بود که پزشک با دیدنش همون ابتدا آلزایمر تشخیص دادند اما ام ار ای این مسئله رو تایید نکرد‌. اخیرا بدون سابقه قبلی به بیماری قلبی هم مشکوک شدند. پزشک متخصص قلبی هم که ایشون رو دیدند گفتند آلزایمر دارند و پیشرفته هم هست. میخواستم ببینم دلیل این تناقض چی هست؟
  با تشکر فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این سیر علائم در آلزایمر عادی است. اگر به اسکن خوب توجه شود چروکیدگی لوبهای گیجگاهی مشخصا دیده میشود.

 47. بهاره می‌گوید:

  شخصی از نزدیکانم زمانی که بارداربوده تصادف کرده وپیشونیش شکاف برمیداره ..بچشو از دست میده زمانی که بهوش میاد هیچی به یاد نمیاره و میگن آلزایمر حاد گرفته به طوری چندساله نذاشتن ببینیمش …میگن یه جوری شده ….وضعیتش چطوریه

 48. مریم رجب نژاد می‌گوید:

  با سلام مادر من ۵۸سالشونه، از وقتی یادم میاد کم حرف، منطقی ،شدیداصبور بودن و شخصیتشون مثل کوه مقاوم بود ؛الان چند ساله تغییر شخصیت دادن بی صبر و طاقت، عجول،وحساس شدن؛ کمبود حافظه پیدا کردن،یکساله صدای وز وز از سرشون میشنون؛ سه سال قبل نوار مغزی دال بر الزایمر براشون گرفتن و جواب منفی بود ، مشکل ایشون چی میتونه باشه؟ ومن نگران الزایمر هستم؟

 49. نسترن می‌گوید:

  تفسیر ام آر آی پدرم که ۶۵ ساله شونه میخواستم ،بدلیل اینکه سرشون خورده بود به دیوار .
  مختصر اتساع سولسی ها در ناحیه تمپورال دو طرف با برتری طرف چپ مشاهده می گردد تصویر ضایعه لوکال دیده نمی شود .بقیه قسمت ها رو نرمال نوشته .متشکر میشم بگید سولسی چیست و چه مشکلی دارن ؟

 50. نسترن می‌گوید:

  درود برشما
  جناب پدر شوهرم آلزایمر دارن و در مرحله پیشرفته ای هم هست،اخیرا دچار تشنج میشوند و بدنشون قفل میشه،بیمارستان براشون سیتی اسکن نوشتن ولی ایشون خواب درستی ندارن و نمیشه در حالت هوشیاری ازشون سیتی گرفت،گفتن باید بی هوش بشن ولی احتمال داره دیگه به هوش نیاد
  نظر شما دراین باب چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار × = 4

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>