اوکره لیزوماب، داکلی زوماب، امیدواری تازه در درمان ام اس

فرستنده: اراز
xxlxxl9@yahoo.com
امیدواریهای تازه در درمان ام اس

گردهمایی سالانه کمیته اروپایی تحقیقات و
درمان بیماری ام. اس. آبان ماه گذشته با شرکت
9000 نفر در بارسلونای اسپانیا برگزار شد. با
وجود تعدد سخنرانی و پوسترهای ارائه شده
در ارتباط با درمان این بیماری، کنگره امسال
به یک علت خاص در یادها خواهد ماند:
معرفی و اعلام نتایج فاز سوم آزمایش بالینی
داروی اوکرلیزوماب Ocrelizumab . فاز سه
دربرگیرنده دو مرحله پیشین آزمایش بالینی دارو
بر دو نوع بیماری ام. اس. است. این دارو ضد
CD20 )آنتی بادی منوکلونال(ب وده و سلو لهای
بتا را نشانه می گیرد. این دارو نسخه انسانی
retoximab است، دارویی که سودمندی آن در
درمان مراحل مختلف ا م.ا س. عودکننده – بهبود
یابنده RRMS (Relapsing-remitting
MS) اثبات شده است )این نوع از بیماری
شایعترین نوع آن است(.
مقایسه اوکرلیزوماب درمقابل اینترفرون
بتا a1 برای درمان RRMS
فاز سوم آزمایش بالینی این دو دارو در دو
آزمایش کاملا همسان opera1 و opera2
انجام شد. تزریق وریدی دارو سه بار در هفته
و هر 6 ماه یکبار صورت گرفت. نتایج این
آزمایشات دوگانه و دوسو کور برحسب عود
سالانه بیماری محاسبه شده است. همچنین نتایج
پایانی ثانویه و نرخ پیشرفت معلولیت حاصل از
بیماری و میزان فعالیت بیماری توسط MRI
اندازه گرفته شده است.
نتایج مطالعه روی دارو طی 96 هفته و مقایسه
کاهشن نرخ سالانه بازگشت بیماری نشان میدهد
که در گروه درمان با اوکرلیزوماب، عود بیماری
46 درصد کمتر از گروهی بود که با اینترفرون بتا
a1 درمان شده بودند. همچنین میزان پیشرفت
بیماری و معلولیت حاصل از آن با کاهشی
40 درصدی همراه بود که از نظر آماری بسیار قابل
توجه است. اما اعجاب انگیزترین نتیجه آزمایش
نتایج حاصل از انجام MRI است که تخریب
عصبی را 95 درصد کمتر نشان می دهد. اهمیت
این نتایج وقتی بارزتر نمود پیدا می کند که به
خاطر داشته باشیم آزمونهای اپرا امکان مقایسه
سر به سر هر دو دارو را فراهم کرده و اینترفرون
بتا به ، سبب کارآمدی در کاهش فعالیتهای التهابی
بیماری، داروی شناخته شده ای است. در ارتباط
با ایمنی مصرف، واکنش به تزریق در یک سوم
بیماران مشاهده شده، با این وجود واکنش در
غالب موارد خفیف بوده است. گزارشی مبنی
برتاثیرات کشنده وجود ندارد و هیچ موردی
از لوکوانسفالوپاتی هم مشاهده نشده است.
استفاده از اوکرلیزوماب در ام. اس.
پیشرونده اولیه:
دارو همچنین در فاز سه آزمون اوراتوریو بکار
رفته و روی بیماران مبتلا به PPMS امتحان شده
است. در آزمون های اپرا دو نوع دارو استفاده
و اثرات آنها مقایسه شده بودند. ولی اوراتاریو
آزمایشی دوسو کور بوده وبه گروه دوم دارونما
داده شده بود زیرا تاکنون داروی استانداردی
برای درمان PPMS شناخته نشده است. یکی
از مختصات PPMS بالاتر بودن سن مبتلایان
است، بنابراین شرکت کنندگان آزمون اوراتاریو
نسبت به اپرا سن بالاتری داشتند (متوسط سن 44
سال در مقابل 37 سال) و تقریبا نیمی از آنها مرد
بودند. پس از 12 هفته درمان با اوکرلیزوماب،
24 درصد کاهش در پیشرفت معلولیت مشاهده
شد که برای نخستین بار نتیجه ای قابل ملاحظه
در ارتباط با درمان PPMS بود. دیگر نتایجی
که به نفع دارو مشاهده شده، کاهش تخریب
عصبی T2 و کم شدن سرعت تحلیل حجم مغز
بیمار است. ایمنی مصرف دارو خیلی امیدبخش
نیست. حدود 10 مورد بدخیمی در گروهی که
از دارو استفاده کرده بودند، مشاهده شد که
در گروه شاهد که با دارونما درمان می شدند،
مشاهده نشده بود. همانند مورد اپرا، موردی از
لوکوانسفالوپاتی مشاهده نشده است.
در مجموع داروی اوکرلیزوماب برخوردار
از مزایایی نسبت به داروهای پیشین خود در
درمان ام. اس. عود کننده – بهبودیابنده است
وآمار استفاده از آن نمایانگر کاهش پیشرفت
معلولیت و التهاب عصبی ناشی از بیماری است.
چند خبرامیدوارکننده دیگر
آلمتوزوماب در درمان CareMSl و
CareMSll : یکی دیگر از داروهایی که
توجه زیادی را بخود جلب کرده، آلمتوزوماب
Alemtuzumab است. معرفی این دارو
برمبنای نتایج 5 ساله فاز سوم آزمون روی
گروهی آزمایشی بوده است. این دارو نوعی
آنتی بادی منوکلونال است که CD52 را هدف
گرفته و تزریق سالانه آن سلو لهای Tو B را
کاهش میدهد. بیشتر بیماران مبتلا به CareMS
پس از دو دوره درمان با این دارو، نیازی به دور
درمان دیگری نداشتند. شاید بتوان بهترین شاهد
ماندگاری دارو را با تحلیل حجم مغزتوجیه کرد.
در سال های سوم، چهارم و پنجم درمان، سالانه
فقط 2 درصد کاهش توده مغز مشاهده شده است.
این میزان فقط کسر کوچکی از کاهش حجم توده
مغزی است که در مبتلایان به بیماری
اتفاق می افتد و ویژگی شاخص بیماری است.
در دو آزمایش بلندمدت جداگانه درمان
CareMSll با این دارو، نرخ عود بیماری در
سال سوم تا پنجم تنها سالی 2/ 0 بوده و به عنوان
نتیجه گیری هم نشان داده شد که خبری از فعالیت
بیماری نیست. بدین معنی که نشانی از عود
نیست، MRI هیچگونه تخریب سلول عصبی
نشان نمیدهد ومعلولیتی هم مشاهده نمی شود.
سازمان غذا و دارو، داروی آلمتوزوماب را برای
بیمارانی که پس از دریافت درمان کلاسیک، بیش
از یکبار دچار حمله بیماری شده اند، تایید کرده
است. متاسفانه این دارو عوارض مصرف دارد.
بیمار یهای تیرویید، ترومبوسیتوپنیک پورپورا و
سندرم گودپاستور از جمله عوارض آن هستند.
از سوی دیگر تاثیر بسیار مثبت این دارو در
جلوگیری از آتروفی مغز چشمگیر است.
مصرف ماینوسیکلین جهت درمان CIS
(clinically isolated syndrome)
یکی دیگر از مباحث طرح شده در این
گردهمایی، مصرف مانوسیکلین در درمان
CIS است )این بیماری به اولین حمله ناشی
از میلین زدایی سیستم اعصاب مرکزی اطلاق
می شود(. در این آزمون به 143 بیمار روزانه
دو بار داروی ماینوسیکلین خوراکی یا دارونما
داده شد. ملاحظه شد که مصرف دارو امکان
تبدیل CIS را به ام. اس. 46 درصد کاهش
داده است. با وجود اینکه این آزمایش از نظر
آماری بسیارمحدود است و تا حصول اطمینان
راهی طولانی پی شرو است، نکته نوید بخش
آن است که یک آنتی بیوتیک خوراکی می تواند
در درمان این بیماری موفق باشد.

پاسخ دکتر سیفی:
این مطالعه از چند لحاظ خوب و امیدوار کننده است، اثرات درمانی بالاتر در مقایسه با اینترفرون ها بدون عوارض عمده، پیشگیری از بروز ضایعات نهفته که عامل زوال عقل در سیر پیشرونده ام اس است، و اثربخشی هرچند خفیف در ام اس پیشرونده اولیه که تابحال درمانی نداشته.
اراز
hamid.valayi@yahoo.com
151.247.75.66
فرستاده شده در 2016/01/24 در 2:24 ب.ظ
سلام اقای دکتر نظرتون در مورد این دارو جدید چیه

داروی ” داکلی زوماب ” در راه ورود به ” سبد داروئی ” ام اس است.

نتایج یک مطالعه فاز III بر روی 1841 فرد مبتلا به ام اس نوع عود کننده – بهبود یابنده ، نشان داد که داروی جدید با نام داکلی زوماب (Daclizumab)توانست میزان حملات سالانه ام اس را به اندازه 45% کاهش دهد . همچنین این دارو توانست فعالیت بیماری را در MRI مغز این افراد به میزان قابل توجهی کم کند .

متخصصین سوئیسی این دارو را بصورت زیر جلدی و ماهیانه یک بار تزریق کردند ( قابل ذکر است که داروهای موجود در کشور ما که زیرجلدی تزریق می شوند ، باید هفته ای 3 بار مورد استفاده قرار گیرند و میزان اثر بخشی کمتری هم نسبت به داروی فوق دارند )
داکلی زوماب جزو گروه آنتی بادی های مونوکلونال است که در آزمایشگاه ساخته می شود و گیرنده های ماده ای به نام اینترلوکین2 (IL-2) را هدف قرار می دهد . هرگاه این دارو ، گیرنده فوق را مهار کند ، مانع فعالیت سلولهای ایمنی نوع T (که در حملات ام اس دخیل هستند) میشود. در مطالعه فوق این دارو با داروی سابقه دار آونکس (در ایران با نام سینووکس تولید می شود) مقایسه شد.
عوارضی مانند عفونت ها ، بثورات جلدی و افزایش آنزیم های کبدی در گروهی که داکلی زوماب گرفته بودند بیشتر اتفاق افتاد .
شرکت بیوژن – سازنده این دارو – نتایج مطالعات خود را جهت اخذ تأییدیه ورود به بازار ، به سازمان غذا و داروی آمریکا و اروپا ارائه نموده و منتظر پاسخ سازمانهای مذکور است .
به امید تولید داروهای هرچه بهتر ام اس
پاسخ دکتر سیفی:
داکلی زوماب در ایران تابحال موجود نبوده، گلیتارمر آستات و اینترفرون بتا زیر جلدی در ایران سالها مصرف شده، گزارش حاکی از اثر بهتر این دارو نسبت به داروهای قبلی است، امیدواریم این دارو به بازار داروئی ایران وارد شود.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

185 Responses to اوکره لیزوماب، داکلی زوماب، امیدواری تازه در درمان ام اس

 1. رضا می‌گوید:

  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی در این روزهای عزیز
  آقای دکتر علایم بالینی ضعف و گرفتگی و اختلال حرکت در دست و پای چپ و سرگیجه موید گرفتاری کدام منطقه مغز میباشد؟
  یا به طور واضح خدمتتان عرض کنم،
  وجود پلاک در کدام مناطق موید علایم ذکر شده میباشد؟
  ممنونم
  بنده تا حدودی با آناتومی مغز و اعصاب آشنایی دارم

 2. آکو می‌گوید:

  عرض سلام و احترام. آقای دکتر بنده بعلت یک مشکل حد شخصی از آذر تا بهمن94 همواره دچار استرس و اضطراب و ترس و حرص و جوش و عذاب وجدان بودم تا اینکه بهمن ماه محبور شدم سرمو چندبار محکم به دیوار بزنم. چند روز بعدش دستام شروع کردن به لرزیدن اوایل کم بود بعد بیشتر شد. ترسو اضطراب ادامه داشت تا اینکه اوایل عید پشت سرم سنگین شد و پای چپم هم شروع کرد به لرزیدن…..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم متنوع حسی در فرد مضطرب نشانه اختلال روان تنی است، قبل از بررسی ای بی هدف پرهزینه باید مشکل روان تنی را درمان کرد.

 3. kimia می‌گوید:

  سلام آقای دکتر یه سوال داشتم آیا تنگی نفس هم از عوارض ام اس محسوب میشه ؟

 4. زیبا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.یه سوالی داشتم.بعد از یک سال و نیم تزریق سینووکس ممکن است چه تغییراتی در پلاک ها ایجاد شده باشد؟ حجم و تعداد؟ ممکن هست تغییری نکنند با توجه به اینکه هیچ علامت و مشکلی در طول این مدت وجود نداشته است؟
  با تشکر

 5. علی می‌گوید:

  آقای دکتر با عرض سلام و خسته نباشید حدود دو هفته است مصرف داروی کوپاکسون را شروع کرده ام و رضایت دارم ولی از عوارضی که ایجاد کرده نگرانم لطفا راهنمایی فرمایید عوارضی که در زیر می آورم قابل مدیریت است و می توان به مصرف دارو ادامه دهم با سپاس از شما :
  - تورم
  -قرمز ی
  - درد شدید ادامه دار در ران راستم که تزریق در این محل را متوقف کرده ام در قسمت های دیگر فعلا این مشکل نیست
  -البته عوارض دیگر هم هست زیاد نگران آن ها نیستم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با مصرف این دارو غالبا عوارض جزئی و گذرا دیده میشود در صورت هر نوع مشکل با پرستار مسئول ناحیه توزیع دارو برای کسب اطلاعات تماس بگیرید

 6. lusine می‌گوید:

  جناب دکتر. ممنون از وقتی که برای ما میگذارید خواهر من بعد از گرفتن ام ار ای به تازگی مشخص شده که به بیماری ام ای مبتلا هست و دکتر برای ایشان. قرص دیفوزل را تجویز کردند. من امروز از یکی از دوستان دانشگاهیش فهمیدم که با دوستاش مت امفتامین (شیشه )استفاده میکنن من واقعا نمیدونم. چقدر و چه مدت هست که این کار را میکنه. و حتما پیگیری خواهم کرد من سوالم از شما این هست که فردا که باید اولین قرص دیفوزل را استفاده کند مشکلی پیش نیاد یراش تداخل دارویی داره یا خیر. تا انشالله من رسیدگی میکنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ممکن است علائم عصبی و علائم ام آر آی مربوط به مصرف شیشه است دوباره با پزشک شان موضوع را مطرح کنید. اگر تشخیص ام اس باشد مسئله پیشگیری و درمان برنامه سالها است شروع درمان چند روز زود یا دیر فرق نمیکند.

 7. نسرین می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.من یک سال و هفت ماه هست که سینووکس تزریق می کنم (در ابتدا من دوبینی پیدا کردم و 5 روز تزریق کورتن داشتم.) این نتیجه ام ار ای من هست که چند روز پیش انجام داده ام.لطفا بفرمایید نتیجه چه چیزی را نشان می دهد؟ و لطفا بفرمایید باید تزریق سینووکس رو ادامه بدم یا نه؟
  mri of brain (with and without contrast)
  technique:
  mri of brain was performed using a siemens 1.5 telsa unit,IV contrast was applied .there was no complication.
  multiplaner and multisequence images were obtained.
  findings:
  abnormal signal areas are seen at both hemispheric white matter(including juxta cortical areas
  of both parietal and preventricular and pericallosal area)
  due to known MS.
  no obvious abnormal enhancement is observed after GD injection.
  the gray matters have normal signal and configuration.
  the ventricles and sulci are normal in size and shape.
  there is no hydrocephalus or midline structure shift.
  no intracranial space occupying lesion is identified.
  normal basal gaglia and thalami are noted.
  the optic chism, pituitary stalk and gland and visualized portions of both orbital contents have normal appearance.
  brainstem, celebellum and cervicomedullary junction are unremarkable.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پلاکهای قدیمی در ماده سفید و دور بطنها و زیر قشر توضیح داده شده عارضه جدید دیده نشده عوارض مغزی دیگر دیده نشده، بنظر میرسد پاسخ بدرمان خوب بوده ادامه درمان معمولا توصیه میشود.

 8. نسرین می‌گوید:

  میبخشین اقای دکتر در مورد سوال قبل که لطف کردین و پاسخ دادین (جواب mri)شما ادامه درمان رو برای چه مدت دیگه پیشنهاد می کنین؟ و یه سوال دیگه اینکه یعنی اندازه پلاک ها تغییری نکرده؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تغییر اندازه پلاکها را از روی مقایسه تصاویر میتوان تعیین کرد.با کنترل هر 6 تا 12 ماه اسکن و معاینه میشود مدت ادامه درمان را تعیین کرد.

 9. نسرین می‌گوید:

  یک سوال دیگه هم داشتم.احتمال اینکه پلاک های قدیمی مجددا فعال شوند وجود دارد؟ یا حملات با ایجاد پلاک های جدید همراه هستند؟(با توجه به اینکه خدا رو شکر من در این مدت هیچ علامت و مشکلی نداشته ام)

 10. نسرین می‌گوید:

  خیلی ممنون اقای دکتر.خدا خیرتون بده

 11. آیدا می‌گوید:

  سلام .آقای دکتر من دو سال هست که هر از گاهی حس ناخوشایندی شبیه بی حس شدن صورتم و پرش پلک دارم .دو سال پیش ام ار ای دادم نرمال بود همه چی . الان دو روزه بعد از اینکه روی ی سطح سفت و سرد خوابیده بودم بیدار شدم روی پای راستم سمت راستش فقط پوست اون قسمتی که گوشتی هست کاملن بی حس و خشک شده . ممکنه راهنمایی ام کنید .کنید

 12. مریم می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  چرا جواب منو نمیدین؟

 13. سمیه می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما
  ببخشیدمن چندوقتی هست دست وپاهام دردمیکنه ونوک انگشتام نبض داره وزیادازحدخواب میره واحساس سوزن سوزن شدن دارم وبعضی وقتاچیزی که دستمه ازدستم رهامیشه بی اختیاروبعضی وقتااینقدردردپاهام زیاده که شب تادیروقت توخونه راه می رم تاآروم بشه ووقتی ازخواب بیدارمی شم ومیخوام قدم بردارم کف پام قوت نداره ومیسوزه.
  من کنترل ادرارم هم کم شده بقدری که اگرنرم ازقطره قطره شروع به ریزش میکنه ومن قدرتی درنگه داشتنش ندارم .
  چندماهی هم هست که زیادسردردمیشم وچشمم رودرگیرمیکنه بطوریکه احساس میکنم میخوادبترکه وگاهی هم پرش درپلک چشم وگوشه لبم احساس میکنم .گاهی اوقات که کارهای خونه روانجام میدم وبعدنشستن دردشدیدی ازکمربه پایین دارم وتاچنددقیقه ای نمی تونم ازسرجام بلندبشم.
  وکم کاری تیروییدهم دارم ایابنظرشمااین علایم میتونه مربوط به تیروییدباشه یانیازهست بادکترمغزواعصاب مراجعه کنم.درضمن ۳سال پیش بدلیل خواب رفتگی پاودستتم به دکترمغزواعصاب مراجعه کردم ام ار ای گرفتن وگفتن مشکلی ندارم ایانیازهست دوباره اموارای برم البته اون موقع فقط خواب رفتگی دست وپاداشتم.
  ممنون میشم منوراهنمایی کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است بعد از مصاحبه کامل و معاینه کامل اعصاب چک آپ کلی از نظر تیروئید و دیگر مسائل داخلی و احتمالا اسکن مغزبعمل آید دهها علت این برای توجیه مشکل را بنظر می آورد.

 14. سمیه می‌گوید:

  البته من۲۹سالمه ودوفرزندهم دارم وفرزنددومم رو۶سال پیش بابیحسی ازکمربدنیاآوردم.
  وکمی هم اختلال حواص پیداکردم .
  مثلایادم نمیادچیوکجاگذاشتم یاآدمایی منومیبینن احوال پرسی میکنن ولی من چهره هاشونوباهم قاطی میکنم یااصلااسمشون یادم نمیادولی اونا منوکاملا میشناسن وبرخوردهای زیادی بامن داشتن ولی من دراون لحظه اصلا بیادنمیارم وباگذشت زمان کمکم یادم میاد.

 15. سارا می‌گوید:

  سلام خسته نباشید آقای دکتر تفاوت اکرلی زوماب و تایسبری چی هست و کدامش کارآمدی بیشتری داره؟من میدوم اول باید اشتباهاتی که داشتم تصحیح کنم نظم بدنم به هم ریخته بود هم از نظر ورزش هم استراحت هم خواب هم غذا هم تفریح و هم عزاداری خودم دیگه ام اس که گرفتم از خودم خجالت کشیدم من الان که مثلا ام اس دارم قشنگتر از وقتی که بیماربودم زندگی میکنم لذت میبرم و دیگه هیچ کدام از علائم ام اس ندارم فقط کافیه تابستون دمای هوا بالای چهل باشه و کلا چهار ساعت خواب داشته باشم و اصلا ورزش نکنم فقط خودمو خسته کار کنم و از غذای چرب استفاده کنم چشم ام دوبین مبشهمن نمیدونم ارتباط ام اس با هوو ای گرم و غذای چرب و بی خوابی چیه این سه عامل همزمان منو دوبین میکنه دیگه این اشتباه و نمیکنم ولی در مورد دلایل ام اس تحقیق میکنم ممنون میشم راهنمایی کنی مرسی بابات زحماتتوند موفق باشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هر دو دارو از یک ردیف ترکیب آنتی بادی مونوکلونال با شدت اثر و عوارض متفاوت اند قبل از شروع موارد استفاده و تمهیدات قبل از شروع و بعد از تجویز بعمل می آید. تنها داروی مورد تایید در نوع ام اس پیشرونده اولیه اکرولیزو ماب است.

 16. سحر می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشین .من اذر ۹۴ برام تشخیص بیماری ام اس داده شد که پلاک بزرگی در ناحیه گردن داشتم و چندتا خیلی کوچیک در مغزم که پزشکان گفتن پلاک های موجود در مغز ارزش درمانی نداره و حتی ممکنه در افراد عادی هم باشه. درمان با سینومر شروع کردم بعد از اولین درمان تا شش ماه حالم زیاد خوب نبود الیبته فقط گزگز های شدید و گرفتگی شدید در دست ها پاها و کمر داشتم .کاملا خوب بودم و ورزش میکردم در سال اخیر دو حمله داشتم حمله دوم در حال حاضر اتفاق افتاده . با بررسی که ام ار ای انجام شد پلاک های مغز تقریبا برطرف شدن و پلاک گردنم اضافه نشده . دکتر می خوان داروم عوض کنن و داروی شش ماه یکبار تزریق میشه فک کنم همین داروی جدید هست به نظرتون علت چیه؟ ام اس من چه نوعی هست ممنون میشم جواب به ایمیلم ارسال بفرمایین در صورت امکان .میترسم این تاپیک رو گم کنم .سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اخیر ریتوکسی مب زیاد توصیه میشود تمهیدات قبل و بعد از تزریق از نظر عوارض را پزشک معالج توضیح میدهند. این دارو نسبت به داروهای قدیمی موثر تر است.

 17. سحر می‌گوید:

  خیلی ممنون از پاسخ گویی شما .ولی می خوام بدونم به دلیل پیشرفت بیماری من قراره این دارو به من داده بشه؟ و اینکه ایا سیر بیماریم پیشرونده بوده؟
  یه جایی از سایت فرمودین فقط ۱۰ درصد افراد فقط نخاعشون درگیر میشه فک کنم من جز این افرادم این بده یا خوب ؟ اگر بده من ناراحت نمیشم ولی باید شرایطم بدونم .ممنون

 18. سحر می‌گوید:

  من قراره تا ۱۵ روز دیگه که پالس کورتون میگیرم پیش دکتر نرم ..تا اون موقع یه عالمه سوال دیونه ام میکنه .لطفا نظرتون بهم بگین.تشکر

 19. سحر می‌گوید:

  امروز دکتر گفتن چیزی بین دویک و ام اس …من باید چیکار کنم . یعنی حتما فلج میشم؟ حتما کور میشم؟

 20. سحر می‌گوید:

  ۰ممنون از پاسخ گویی شما . وقتی بهم گفتن ام اس دارم کلی اطلاعات در موردش کسب کردم و سعی کردم با دانستن مطالب علمی خودمو اروم کنم . ولی الان در مورد بیماری دویک هیچ چیز مشخص پیدا نمی کنم حتی هیچ اسم دارویی . این منو خیلی نگران میکنه .
  ممنونم که به سوالاتم پاسخ دادین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است تشخیص و تکلیف درمان را به عهده متخصص بگذارید با ممطالعه بیماری خود بیشتر سردرگم و مضطرب میشوید اگر برای سرگرمی باشد از منابع مخلف تحت عنوان اسپکتروم دویک صدها مطالب میتوانید مطالعه کنید.

 21. نازنین می‌گوید:

  با سلام و تشکر از شما که برای ما وقت میگذارید
  بنده 32 سالمه و 2 سال و نیم هست که رسیژن مصرف میکنم شکر خدا هیچ فرقی با آدمهای دیگه ندارم . فقط مواقعی که خسته میشم موقع راه رفتن دچار سرگیجه ی خفیف موجی شکل میشوم که با نشستن و دراز کشیدن بهتر میشوم
  با توجه به اینکه از آمپولهای ب کمپلکس و قرصهای ضد سرگیجه هم استفاده کردم ولی فایده نداشته. میخواستم بدانم آیا میشود به طور کلی این مشکل را حل کرد ؟آیا راه حلی دارد؟ و آیا این مشکل ناشی از بیماری من است یا خیر؟
  بازم تشکر از پاسخگوییتان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه مزمن به هر علت با تمرینهای نرمشی برطرف میشود. اگر جزئی از علائم ام اس باشد در معاینه نشانه های دیگر هم مشخص میشود.

 22. نازنین می‌گوید:

  میشه بیشتر توضیح بدید
  و اینکه منظورتون از نشانه های دیگر چیه؟؟؟؟
  و همینطور تمرینهای نرمشی دقیقا چه نوع ورزشی هست؟؟ من شنا و دوچرخه سواری و پیاده روی زیاد میکنم . این ورزشها برای مشکل من میتونن مفید باشن؟
  سپاس

 23. سحر می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید. ممنون از راهنمایی های شما . اقای دکتر بنده طی دو هفته هر هفته ۵۰۰ میلی گرم ریتوکسی مب داخل سرم تزریق کردم الان یک هفته استراحت داشتم و هفته دیگه چهارشنبه دوتا ۵۰۰ همزمان باید تزریق کنم . حالا مشکلم اینه امروز که جمعه هست من دچار سرماخوردگی شدید شدم و عفونت گلوی شدید دارم . هم چنین دندان عقلم هم داره در میاد و حسابی عفونت کرده . من میتونم انتی بیوتیک برای رفع عفونت ها استفاده کنم؟

 24. سحر می‌گوید:

  اصلا فردی که ریتوکسی تزریق میکنه منع مصرف داروی خاصی داره؟

 25. سحر می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید. اقای دکتر من بعد از دو هفته از گذشت تزریق اخرین دوز ریتوکسی مب در سری اول حالا خیلی احساس خستگی زیاد می کنم . در حالی که قبلا اصلا اینطوری نبودم . گاهی اونقدر خسته میشم که احساس می کنم یه وزنه سنگین بغل کردم و حرکت می کنم . مثلا از صبح ساعت ۸ تا ۲ ظهر فعالیت زیاد توی دانشگاه دیگه اخراش واقعا توان ندارم . ایا به خاطر بیماری هست یا به خاطر تزریق؟
  جدیدا خیلی میترسم از دور بودن از خانوادم . در حالی که دانشگاه راه دور درس میخونم .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با کنترل بالینی و چند آزمایش پزشک معالج میتواند علت احتمال مشکل را که در درجه اول ترس و استرس و دوم عوارض جانبی مثل عفونت نهفته و سوم پیشرفت بیماری را تشخیص دهد.

 26. سارا می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من ی شش ماهی هست که ام اس دارم.الان دو ماه بیشتره که دیگه دارو استفاده نکردم چون نیت بارداری داریم الان ی چند روزیمیشه که خواب رفتگی شدید در پای چپ دارم که تا کلیه این گرفتگی میاد.
  می خاستم ببینم ام اس میتونه روی کلیه اثر داشته باشه؟
  با تشکر

 27. سحر می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید . ممنون از پاسخ گویی همیشگی شما . اقای دکتر من سه ماهه که ریتوکسی تزریق کردم در این سه ماه گاهی یه لکه های قرمز روی صورتم میزد که این دو هفته اخیر خیلی زیاد شده و روی گونه هام هست مثل افتاب سوختگی . خیلی نگرانم برای من ابتدا تشخیص ام اس دادن و بعد دویک . با این مشکل پوستی میترسم لوپوس باشه امکانش هست؟ یا ممکنه حساسیت ناشی از ریتوکسی مب باشه با توجه به اینکه برای اولین بار تزریق کردم . سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   حتما قبل از تشخيص تست هاي لازم از نظر رد لوپوس بعمل آمده، از روي شكل تغييرات و زمان بروز ميشود حساسيت داروئي را تشخيص داد.

 28. سحر می‌گوید:

  ممنون از پاسخ گویی شما. اقای دکتر من هفته پیش بعد از گذشت سه ماه از تزریق ریتوکسی ازمایش anti MOG IgG.IFA وAquaporin4.Ab.AQP.4 _NMO-Ab.CBA Methodدادم منفی بود دو سال پیش هم که تشخیص ام اس برام دادن اینا منفی بود . یعنی دویک بودن بیماری من رد میشه؟ من فقط یه پلاک بسیار بزرگ در نخاع گردن و یه پلاک کوچک در مخچه دارم . سپاسگزارم

 29. طلعت می‌گوید:

  سلام دکتر
  خسته نباشید اگر ممکن است در مورد زانو درد در بیماری msکه باواکر راه میرود وبه زانوها فشارمیاد توضیح دهید که شایع است یا نه؟ ونحوه تشخیص با آرتروز .در صورت مثبت بودن درمانش چیست؟ با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ضعف به هر علت در و آرتروز ايجاد ميكند در معاينه علت و شدت مشخص ميشود درمان در هر صورت با فيزيوتراپي است

 30. kamran می‌گوید:

  با سلام خدمت اقای دکتر من شش سال ام اس دارم حالا دکترا داروی ocrelizumab برام تجویز کرده ازمایشات دادم ام اری مغز خون مشکلی نیست اما سه هفته پیش درد شدید شکم داشتم به بیمازستان رفتم سونوگرافی کردم گفتن سنگ کیسه صفرا دارم و پولیپ خفیف صفرا البته خوشبختانه خداروشکر دیگه درد نداشتم ندارم سوال من این هست ایا دکترم موافقت می کند با تزریق دارو ocrelizumab ممنون از لطف شما

 31. سرور می‌گوید:

  سلام آقای دکتر داروی داکلی زوماب و اکره لیزومابوارد ایران شده اند؟
  کدومام برای ام اس پیشرونده ثانویه مناسبتر است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این دارو ها به بازار داروئی ایران وارد نشده اگر قصد سفارش اختصاصی دارید مرکز ام اس بیمارستان سینا تهران ممکن است کمک کند.

 32. hooman می‌گوید:

  با درود خدمت اقای دکتر من پنج سال ام اس دارم داروهای مختلف مصرف کردم هیچ نتیجه اثری نداشت تازه عوارض هم داشت به تازگی دوز سیصد میلی گرم Ocrelizumab زدم ساق دو تا پاهام سفت بود اصلا شل شد و دیگه گرفتی ندارم البته احساس میکنم قدم بهتر بر میدارم تا دو هفته دیگه بزنم سیصد میلی بعدش شش ماه دیگه بزنم سوال من از شما ایا این بخاطر دارو عضلات گرفتگی شل شده و بعد اقای دکتر این دارو درمان میکند و بعد چند سال باید مصرف کرد ممنون سپاس از حضرتعالی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تغییرات ناشی از اثر دارو صرفا در حد پیشگیری خواهد بود بر روی عوارض قبلی تاثیر ندارد همین دارو یا داروی جایگزین دیگر بایستی مدام مصرف شود نوع درمان با گذشت زمان و ارزیابی بالینی مشخص میشود.

 33. سرور می‌گوید:

  ببخشید من دو ساله ام اسم پیشرونده ثانویه شده بعد از ۱۲سال. دو ساله پیش برام ریتوکسی تجویز کردند . ولی هر شش ماه دو بار حمله داشته ام . و تو این دو سال پیشرفت بیماریم بیشتر شده.و توان خرکتیم خیلی کاهش یافته.ایا داروی جدیدی تو بازار هست؟
  نظرتون در مورد داکلی زوماب چیه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برعکس تبلیغات زیادی که در مورد داروهای جدید بعمل آمده موارد زیادی از بی تاثیری ریتوکسی مب می بینم، در داروهای دیگر در این ردیف هم همان مشکل وجود دارد، شاید بهتر باشد پزشک معالج کنترل درمان با ترکیبی از داروهای قدیمی تر را در نظر گیرند.

 34. ناشناس می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر دوسال پیش حمله شدید داشتم توی کمر یک قدم نمیتونستم راه برم پنج روز کورتون گرفتم درد افتاد میتونم تا بیست دقیقه راه برم اما ام ار ای کردم هنوز گلبولهای سفید که حمله کرده بودند هنوز ثابت همونطوری اضافه کمتر نشدن زیاد سر پا وامیستم نیم ساعت کمردرد میگیرم اقای دکتر داروی نیست بزنم این تجمع گلبولهای سفید پخش بشوند کاری هست انجام بدهم ممنون از راهنمایی شما

 35. ناشناس می‌گوید:

  با سلام مجدد و سپاس بخاطر جواب حضرتعالی اقای دکتر تمرینهای جبران نسبی یعنی چه حرکتی انجام بدم ممنون

 36. سرور می‌گوید:

  من تهرانم .میتونم مدارکم رو بفرستم برای مشاوره شما.به خدا دارم از حرکت میمونم.دکترم میگه دیگه نمیشه از این فاز به فاز قبل برگشت .چه کار کنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   همکارانی زیادی تو تهران هستند مششاوره حضوری و انتخاب درمان با دسترسی آسان به پزشک برای معالجه حیاتی است.

 37. سرور می‌گوید:

  میشه یک دکتر مغز و اعصاب در زمینه ام اس در تهران معرفی کنید. من بیماریم پیشرفت کرده و داروی ریتوکسی مب بهم نمیسازه.دارم توانم رو از دست میدهم

 38. ناشناس می‌گوید:

  با عرص سلام اقای دکتر سه سال پیش یک حمله شدید داشتم تویی ستون فقرات اسیب نخاعی دیدم چند روز کورتون گرفتم درد افتاد بعد شروع کردم فیزیوتراپی استخر داخل اب تمرین کردن البته سنگین نه اروم که فشار نیاد درد شروع شده رفتم دکتر ام اری کردم میگه زخمهای نخاعی همونطوری اضافه نشده بهتر نشده همونطوی سوال من ایا دارو امپول چیزی هست که این زخمها رو خوب چیکار کنم کنه سپاس فراوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 5 = یک

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>